Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen

Aarhus Kommune har i en længere årrække samarbejdet med den private bygherre Tækker Group om udvikling af Nye, som en helt ny by beliggende syd for Elev.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Lokalplan 1016 Nye, første etape af ny by ved Elev blev vedtaget 22. juni 2016 og de nye boligbebyggelser er godt på vej.

Det er nu tid for at gå i gang med planlægningen for etape 2, og derfor skal den oprindelige helhedsplan fra 2011 opdateres i en ny version: Helhedsplan 2:0. Helhedsplan 2:0 bygger videre på principperne fra 1. etape og kommer til at danne basis for det videre planarbejde; herunder lokalplanlægning for etape 2.

OBS!
Aarhus Kommune følger råd og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og aflyser alle planlagte borgermøder.

Informationsmøde om Helhedsplanen for byen Nye - etape 2 er derfor aflyst. I forhold til det aflyste informationsmøde, bliver der ikke arrangeret et egentligt erstatningsmøde, men alle høringsbidrag tages med i det videre forløb omkring helhedsplanen og de efterfølgende lokalplaner, hvor der vil blive inviteret til nye borgermøder.

Debatoplægget om helhedsplanen for byen Nye - etape 2 er i offentlig høring til og med 26. marts 2020. Høringsperioden bliver ikke forlænget.

 

Materialer (1)

Høringssvar (13)

Høringssvar - Nye

Manuelt oprettet høringssvar på vegne af borgeren

Debatoplæg - Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen

Generelt er jeg glad for at få NYE som nabo til Elev. Det er godt med en udvidelse af byen og det er spændende at se den måde NYE på rigtigt mange måder er bygget på baggrund af nye tan...

Trafik, Cykelstier og Generelle stier

Vi vil gerne starte med at klage over at høringsfrist ikke er udsat pga. Corona situationen, men at man samtidig har tilladt sig at aflyse informations mødet. Disse 2 ting burde gå hånd...

Høringssvar fra 3 familier på Elevvej om helhedsplan 2:0 for NYE

Tak for at vi får mulighed for at blive hørt! Jeg vedlægger et fælles høringssvar fra 3 familier som bor i Lisbjerg Skov på en lille grusvej lige øst for Elevvej.

Vedr. Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen

HØRINGSSVAR Fra Engelstoft 112, 8520 Lystrup Vedr. Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen Som direkte nabo til Etape 2 er vi på Engelstoft 112 direkte påvirket af de...

høringssvar

helhedsplan Nye 2.0

Høringssvar fra Energinet: Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen

Til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Energinet Eltransmission A/S har erfaret at Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2, Ringen er i høring. Høringsfristen er 26. marts 2020 H...

Helhedsplan for Nye, etape 2

Lystrup den 23.marts 2020. Bemærkninger til forhøring om revision af helhedsplan for Nye Indledningsvis skal Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye beklage, at aflysningen af borg...

Høringssvar til Helhedsplan 2:0 for Nye og planlægning af Etape 2

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om helhedsplan 2:0 for Nye. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsf...

Alle emner i henhold til invitation for det aflyste informationsmøde den 19/3

Jeg sender herved mine høringssvar i forbindelse med denne plan til behandling i Aarhus byråd. Jeg har til støtte for min kommentarer til punkt 2 udarbejdet vedhæftede skitse. 1) Hvilke...

Forhold for el forsyning

Udvikling af området er kun godt. Dog skal der i planen huskes, at Konstant Net A/S får behov for at opsætte flere transformer kiosker i det fri. Placering af disse kan først planlægges...

Offentlig trafik

I forbindelse med fase 1 var vi stillet i udsigt, at der ville blive etableret et stisystem fra enden af Skolestien i Elev ned til Letbanestation Nye. Afstanden var vist på udkastet til...

Skydebane

Jeg har absolut kun ros til overs for helhedsplanen og de ændringer, den medfører. Nyes etape 1 er allerede godt i gang med at udvikle sig til en spændende og attraktiv bydel for område...
30/03/2020 - 08:30

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H153

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00