Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Hermodsvej 18, Åbyhøj

Aarhus Kommune har modtaget en forespørgsel fra privat bygherre om ny byudvikling ved Hermodsvej 18, Åbyhøj.
Udvikler ønsker at bygge etageboliger i 3-4 etager med en bygningshøjde på op til 15,5 meter.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

Aarhus Kommune har modtaget en forespørgsel fra en privat bygherre om ny byudvikling ved Hermodsvej 18 i Åbyhøj. Forespørgslen harmonerer godt med strategien, visionen og retningslinjerne for byudviklingen i Aarhus angivet i Kommuneplan 2017. Derfor overvejer Aarhus Kommune at udarbejde en ny lokalplan og ændre de formelle kommuneplanrammer der angiver, hvilken byudvikling, der kan ske i området. Den private udvikler ønsker at bygge etageboliger i 3-4 etager med en bygningshøjde på op til 15,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 137 for ejendommen.

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • Der etableres et ny rammeområde som giver mulighed for at bygge blandet bolig og erhverv.
  • At der i den ny rammeområde:
  • stilles krav om minimum 5% og maksimum 20% erhverv, og kan opføremindre butikker i stueetagen på op til 400 m2 for dagligvarer og 200 m2 for udvalgsvarebutikker.
  • foruden bolig og erhverv også kan anvendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.
  • kan bygges i op til 3 etager mod nord og 4 etager mod syd inklusiv tagetage, Hvilket svarer til op til 12,5 meter mod nord og 15,5 meter mod syd.
  • kan bygges med en bebyggelsesprocent på op til 137 % for den enkelte ejendom.

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre
din mening om:

  • Hvilke potentialer for byudvikling ser du i området?
  • Hvilke kvaliteter kan byudviklingen bidrage med til nærområdet?
  • Hvordan kan fællesskaber indtænkes i området?
  • Hvordan vi skaber god sammenhæng mellem området og den eksisterende bebyggelse?

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer".

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen. 

Materialer (1)

Høringssvar (20)

Høringssvar fra Hermodsvej 12

Høringssvar på vegne af Anne Skadhede, Elinor Storgaard Bonfils, Katrine Simmelkjær Johannsen og Mads Hesselholt Dupont Igens: Vi tilslutter os det fælles høringssvar fra Yrsavej o…

Vedr. debatoplæg Hermodsvej 18

I forbindelse med den potentielle udvikling af Hermodsvej 18 vil jeg gerne bidrage med forslag, som er i fælles interesse for at fastholde og måske endda positivt udvikle lokalområ…

Hermodsvej

Jeg støtter op om indholdet i høringssvaret fra Hermodsvej 18’s nærmeste naboer, indsendt af Flemming Hyldahl. Derudover vil jeg især ytre mig om højden på projektet, da det vil…

Trafik og byggeri på og omkring Hermodsvej

Jeg støtter op om indholdet i høringssvaret fra Hermodsvej 18’s nærmeste naboer, indsendt af Flemming Hyldahl. Jeg ønsker herudover at rejse et par opmærksomhedspunkter: TRAFIK …

Fredning af naturområde

Der er efterhånden mange dyre boliger ,der bliver bygget klods op og ned af naturen, som en almen borger ikke har råd til. Vi mangler åndehuller i byen. Fred dog naturen. Den er …

Debatoplæg - Hermodsvej 18, Åbyhøj

Hej Jeg har boet i Åbyhøj siden 1982. Der er selvsagt hændt meget siden. Det værste er de nye bebyggelser på sydsiden af Søren Frichs Vej - det er fremtidens slum :-). Hvem har …

Debatoplæg - Hermodsvej 18, Åbyhøj

Hej Jeg har boet i Åbyhøj siden 1982. Der er selvsagt hændt meget siden. Det værste er de nye bebyggelser på sydsiden af Søren Frichs Vej - det er fremtidens slum :-). Hvem har …

Vedr. udvikling af Hermodsvej 18

Høringssvar til planer om byggeri på Hermodsvej 18, Åbyhøj. Som beboere af Yrsavej 22 er vi en del af det samlede høringssvar fra beboerne på Hermodsvej, Yrsavej og Åbyvej. Yderli…

Bekymringer vedr. udvikling af ejendom på Hermodsvej 18

(se vedlagte) - fælles høringsvar fra Flemming Hyldahl og på vegne af de, af vedlagte oplistede beboere.

Høringssvar til lokalplan ændringer på Hermodsvej 18

Det er vigtigt at ny bebyggelse indskriver sig i den eksisterende boligarkitektur i området. Det gælder både i forhold til materiale, detaljer og skala. Her vil forhavemotivet ved …

Indlæg i høringsfasen

Rammeområdet i den aktuelle sag er det første i byomdannelsesområdet på nordsiden af Søren Frichsvej vis a vis Åbyen. Sagen kan derfor få præcedensvirkning for kommende sager. De…

Bekymringer ved nybyggeri

Først og fremmest vil jeg erklære mig enig i, og bakke op om, hørringssvaret indsendt af Flemming Hyldahl på vegne af flere beboere i området. Som nabo til byggegrunden syntes d…

Hermodsvej 18

Åby Åbyhøj Fællesråd har disse bemærkninger til debatoplægget om Hermodsvej 18 : Anvendelse af arealet Fællesrådet er med på, at anvendelsen skifter fra erhverv til primært …

Vedr. byggeprojekt Hermodsvej 18

Udover at vi støtter det fælles høringssvar fra Hermodsvej, Yrsavej og Åbyvej har vi fra husstanden på Åbyvej 11 følgende bemærkninger til trafikken i vores område. Trafikken: …

Trafik og parkering

Høringssvar til forslag om radikalt at ændre lokalplanen for Hermodsvej 18, Åbyhøj Vi tilslutter os det fælles høringssvar fra Yrsavej, Hermodsvej og Åbyvej. Men vi har enkelte …

Udvikling af Hermodsvej 18

Jeg har følgende forslag, som er i fællesskabets interesse både for beboere på Yrsavej, Hermodsvej og for alle som ønsker, så vidt muligt, at bevare, og måske endda positivt udvikl…

Udvikling af Hermodsvej 18

Jeg har følgende forslag, som er i fællesskabets interesse både for beboere på Yrsavej, Hermodsvej og for alle som ønsker, så vidt muligt, at bevare, og måske endda positivt udvikl…

Vedr. projektudvikling af Hermodsvej 18

Efter præsentation af de overordnede konceptidéer in situ d. 16. maj, har vi flg. bemærkninger til projektet. Vi finder, at det bør overvejes om projektet skal indgå i en kommunal …

Hermodsvej 18

Som nabo til Hermodsvej 18 syntes jeg det lyder godt med nye boliger og butikker men jeg kan ikke forstå at kommunen sender sådan et forslag ud i høring. Hvis jeg som boligejer øn…

Høringssvar byggeri på Hermodsvej 18

I forbindelse med opførelse af så stor en bygning, vil trafikken uvilkårligt fra Hermodsvej ud mod Søren Frichs Vej, blive forøget i et betydeligt omfang. Der er nu ingen lysregule…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Åbyhøj
Hørings-id

H585

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00