Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Løvholmen, Nye

Aarhus Kommune sendte 28. oktober 2021 en forudgående offentlig høring ud for kommuneplantillægget for et området i den nye by Nye syd for Elev.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

Den private bygherre, Tækker Group, har i forbindelse med høringen af Helheds­plan 2.0 for Nye haft et ønske om at lokalplanlægge for hele det område som Helhedsplanen 2.0 for Nye betegner som Etape 2.

Det vil kræve, at det bebyggelsesregule­rende kommuneplantillæg skal udvides med de to områder, der i Helhedsplanen kaldes Skovbrynet på omkring 51.400m2 samt det grønne byrum, Kulturingen på 43.720 m2. Kulturringen er en sammen­hængende bypark, der omkranser Nyes fremtidige centrum og skaber rekreativ forbindelse mellem de enkelte bykvarte­rer. Tilføjelsen af de omkring 95.000m2 skal i fornyet forudgående offentlig høring.

Høringssvarene fra det første forudgående høring vil indgå i behandlingen af sagen på lige fod med høringssvarene fra denne høring.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen.

Materialer (1)

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H449

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00