Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Ny byudvikling ved Solbjerg Hedevej

Aarhus Kommune overvejer at ændre de formelle rammer, der angiver hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om bl.a.:

- Hvilke muligheder ser du i området?
- Hvordan kan bæredygtighed indtænkes i bydelen?
- Hvordan kan fællesskaber indtænkes i bydelen?
- Hvordan skaber vi god sammenhæng mellem den nye bydel og Solbjerg?
- Hvilket slags bykvarter ønsker du for fremtiden?

Materialer (1)

Høringssvar (13)

Byport Solbjerg

1) Muligheder vi ser i området - markedsplads - et område der kan samle lokalbefolkningen på tværs af generationer - et område der styrker foreningslivet 2) Bæredygtighed i området I sy...

trafikafvikling og hastighedsdæmpende foranstaltninger i forbindelse med den nye udviklingsplan

Vi er ikke modstandere af den nye udviklingsplan men der mangler visioner vedr. trafikafvikling og igangsættelse af fartdæmpende foranstaltninger. Vi har gennem de sidste 40 år fulgt by...

Bebyggelse ved Solbjerg byport

Den planlagte bebyggelse med etageejendomme ud mod Elleskovvej bør ikke overstige 2 etager. Overstiger bygningen dette, vil der i vintermånederne kun kunne opleves skygge i haverne på S...

Høringssvar til ny byudvikling ved Solbjerg Hedevej.

Høringssvar til ny byudvikling ved Solbjerg Hedevej.

Høringssvar fra Kultur og Borgerservice vedrørende Debatoplæg vedr. Ny byudvikling ved Solbjerg Hedevej

Se vedhæftede fil.

Solbjerg Fællesråd

I henhold til vedhæftede materiale fremsendes hermed svar på debatoplæg fra Solbjerg Fællesråd.

Fælles høringssvar fra nærtliggende til byudvikling ved Solbjerg Hedevej

I dette fælles høringssvar er vi gået en forening og 12 husstande sammen om at beskrive de forhold der bekymre os i den høringsmail vi alle har modtaget mandag den 2. december 2019. Vi...

Solbjerg Byport

På vegne af Lokalarkivet i Solbjerg indsendes nedennævnte høringssvar: Lokalarkivet i Solbjerg udgiver hvert år små pamfletter om lokalsamfundet og planlægger i øjeblikket udgivelse af...

torv

I et af områderne hvor der nu er græsareal kunne der laves en byport og derved føre trafikken den vej gennem i stedet for nuværende rundkørsel samtidigt kunne byen nyde godt af et torv...

Høringssvar Solbjerg Byport

Har Solbjerg brug for flere boliger, når man ser på det pres der pt. er på byens skole, daginstitutioner og idrætsfaciliteter??? I min optik, NEJ! Solbjerg har ikke brug for flere bolig...

Fremtidens Solbjerg

Med små 5000 indbyggere og en generel høj tilgang af borgere gennem de sidste 10 år, er Solbjerg gået fra at være en lille landsby syd for Aarhus til at være en af forstæderne til det v...

Byudvikling Solbjerg

Hvorfor ødelægge Solbjerg med etage ejendomme og indkbscenter. Når folk vælger at flytte herud i dette fantastiske område, har de vel undersøgt diverse vedrørende transport, indkøb, sko...

Ny byudvikling ved Solbjerg Hedevej

Hej, Jeg er stor fortaler på udvikling af Solbjerg by. Området ligger ikke langt fra Aarhus, men mangler centrale indkøbsmuligheder, hvis man som indbygger gerne vil i et center med stø...
02/01/2020 - 10:35

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Indkaldelse af idéer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Solbjerg
Hørings-id

H137

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00