Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg om H.C. Tvenges Vej, Aarhus C

Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat bygherre, om det er muligt at skabe ny byudvikling i området mellem Søren Frichs Vej, Otto Brandenburg Gade, og Vestre Ringgade.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Planområdet ligger indenfor byudviklingsområdet Det Nye Brokvarter langs Søren Frichs Vej fra Godsbanen i øst til Åby Skole i vest.

I Lokalplan 1047 er planområdet udlagt til byudvikling, hvor der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Da forespørgslen harmonerer godt med principperne i Lokalplan 1047, samt vi­sionen og retningslinjerne i Kommune­plan 2017, overvejer Aarhus Kommune derfor at ændre de formelle rammer, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen - klik her

 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

 • At der kan blive mulighed for at bygge blandet bolig og erhverv.
 • At der kan blive mulighed for at opføre caféer, service og erhverv i stueetagen
 • At der kan blive mulighed for både almene boliger, familie boliger og kollegium.
 • At der kan blive mulighed for at bygge fra 4 til 7 etager og op til 10 etager på hjørnet af Søren Frichs Vej og Vestre Ringgade.
 • At der skal kunne bygges på en måde, så bygningerne trapper ned mod den omkringliggende bebyggelse langs Søren Frichs Vej, Otto Brandenburg Gade og Dirch Passers Gade.
 • At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 270 % for det samlede område, der omfatter både det konkrete areal og den eksisterende bebyggelse Trianglen

Til den videre dialog og arbejdet med planlægningen for området vil vi gerne høre din mening om:

 • Hvilke potentialer du ser i området?
 • Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i bydelen?
 • Hvordan fællesskaber kan indtænkes i bydelen?
 • Hvordan vi skaber god sammenhæng til omgivelserne?
 • Hvilket slags bykvarter du ønsker for fremtiden?

 

Materialer (1)

Høringssvar (35)

Debatoplæg om H.C.Tvenges Vej

Forslaget om byudvikling af området ved H.C. Tvenges Vej er stillet uden omtanke for de nuværende beboere i især Trianglen. Der bygges i forvejen meget nyt og tæt i området, hvilke…

Høringssvar på vegne af G/F Trianglen, Aarhus

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Skepsis overfor nybyggeri

Som beboer i Trianglen vil vi gerne indgive høringssvar vedrørende planer om nybyggeri på H.C. Tvengesvej. Vi anser det som problematisk at man i allerede tætbebygget område ti…

Ny bebyggelse ved H.C Tvenges vej

Nu må det også snart være op tide, at kunne nyde at bo her i/ved Trianglen... Min kæreste og jeg har boet her i et år nu og hver eneste dag har vi vågnet til, at minilæssere har f…

NEJ TAK til mere bebyggelse

I bygger overalt i området, det er alt alt alt for meget. Det er virkelig til gene for hele området. Der er rigeligt med lejligheder. Der er ikke nogen steder i området, hvor man k…

NEJ TAK til mere bebyggelse

Der bliver bygget alt alt alt for meget. Det er virkelig til gene for alle i området, og det fjernet alt hyggen i området. Der er allerede rigeligt med lejligheder. I vil også fjer…

NEJ TAK TIL BEBYGGELSE PÅ H. C. TVENGES VEJ

Som beboere på Otto Brandenburgs Gade er vi stærkt imod mere bebyggelse i området og i særdeleshed på H. C. Tvenges Vej. Det vil fjerne både udsigt og lysindfald samt parkeringsmul…

Høringssvar vedr. H.T. Tvenges vej

Fra Fællesrådet Aarhus K

Nej til bebyggelse

Som beboer i en lejlighed på Otto Brandenburgs Gade, er vi stærkt imod et byggeri på H.C. Tvenges vej. En bypark på området ville være meget bedre. Evt en p-​kælder for der kommer…

Byggeri på H.C. Tvenges Vej, Aarhus C

Jeg er imod alle former for bebyggelse på H.C. Tvenges Vej, Aarhus C

Byggeri vedrørende H.C. Tvenges Vej

Som beboer på Otto brandenburgs gade tager vi kraftigt afstand på spekulationerne omkring etableringen af flere høje beboelsesejendomme. Området har allerede mistet en del af sin…

Nej til mere bebyggelse

Nej tak til flere byggerier. Der bliver bygget overalt her i området og det har taget overhånd. Vi er ved at være ved et punkt, hvor det begynder at ligne Aarhus Ø (det er ikke et …

Byudvikling i området mellem Søren Frichs Vej, Otto Brandenburg Gade, og Vestre Ringgade.

Nej tak til flere byggerier ! Det er allerede super trængt med alt det nye der lige er kommet. De høje bygninger tæt på hinanden skaber mere uro, larm, skrald og giver manglende so…

Byggeri på H.C. Tvenges vej

Som beboer i en lejlighed på Otto Brandenburgs Gade, er vi stærkt imod et byggeri på H.C. Tvenges vej. Det er der flere årsager til: 1. Et byggeri på op til 10 etager vil for de…

Ikke mere bebyggelse

Det ville være synd for området, hvis der kom mere bebyggelse her. En bypark på området ville være meget bedre - så bliver det en god overgang til Brabrandstien. Evt en p-kælder fo…

Problemer med udsigt.

Lige PT har lejligheden jeg bor på, en fremragende udsigt, og et betydeligt lysindfald om eftermiddagen/aftenen, hvilket et byggeri på 8-10 etager mere eller mindre ville tage alt …

Kæmpe nej tak til byggeri!

Jeg bor på Otto Brandenburgs gade og jeg ville være meget ked af og super ærgerlig over, hvis der kom mere byggeri og især lige præcis på HC Tvenges Vej. Det ville helt klart øde…

IMOD ny bygning

Som beboer på Otto Brandenburgsgade er jeg kraftigt imod et eventuelt byggeri på HC Tvenges Vej. Vi vil miste det meste naturlige lys indfald og det vil mindske privatlivet. Triang…

Bebyggelse af flere lejligheder

Kære Aarhus Kommune Vi er rigtig mange beboere i Trianglen på Søren Frichs Vej, som ville være kede af mere byggeri. Vi skal i stedet have gang i grønne områder og små hyggelig…

Stærk imod ny bygning

Som beboer ved Otto brandenburgs gade, ville jeg fraflytte hurtigst muligt og kunne kun forstille andre ville handle ligeså. Mange af de nuværende beboer har valgt deres lejlighed …

Bebyggelse på H.C. Tvengs vej

Jeg synes det vil være fantastisk hvis den forfærdelige grimme p-plads og affaldsvej vil blive fjernet. Det har været en øjenbæ de sidste tre år og en bygning vil også være med til…

Bebyggelse på H.C Tvenges Vej

Som beboer på Otto Brandenburgs Gade, vil vi stærkt overveje at fraflytte lejligheden snarest muligt. Da en bebyggelse vil tage alt lysindfaldet til lejligheden. Vi er faktisk slet…

Imod

Jeg er imod bebyggelse, da det vil påvirke min udsigt og lysindfald. Jeg ville helt sikkert overveje at finde et nyt sted at bo, hvis dette bliver en realitet!

Bebyggelse på H. C. Tvenges vej

Jeg er imod en hver form for bebyggelse på H. C. Tvenges vej. Boligerne på Otto Brandenburgs Gade bliver væsenligt forringet, vi kommer til at miste lys- og solindfald og ikke mind…

Bygger på H.C. Tvenges vej

Jeg er ikke fan af forslaget da det kommer til at frarøve stort set alle beboere på Otto brandenburgsgade lys, udsigt osv. hvilket helt klart er lejlighedernes største kvalitet. H…

NEJ TAK TIL MERE BYGGERI

Det ville virkelig være ærgeligt hvis der blev bygget på netop dette område. Rigtig mange, eller alle, lejlighederne ud til Otto brandenburgs gade vil miste deres udsigt, samt mist…

Høringssvar til planer om bebyggelse på H.C. Tvenges Vej

Som beboer i bygningen overfor det planlagte byggeri vil jeg gerne udtrykke min frustration over, at der skal bebygges så tæt og så højt på H.C. Tvenges Vej. Med planerne om at…

Pænt nej tak til flere lejligheder...

Pladsen ved HC Tvengesvej er fyldt med fantastiske muligheder for at styrke lokalområdet, og gøre området mere attraktivt, svaret et dog ikke blot at bygge flere høje, intetsigende…

Supplement til debatindlæg

Det nuværende forslag, om udvidelse af særligt boligbyggeriet, mener jeg er foretaget med utilstrækkelig omtanke for de nuværende beboere, hvilket jeg i det følgende vil uddybe nær…

Nej tak til flere lejligheder

Jeg synes efterhånden det er for meget med alt det byggeri. Det ødelægger Århus. Det ser grimt ud. Der bliver ved med at blive fjernet parkeringspladser og i stedet bygget bolige…

Ingen adgang til lokalplanportalen

Da jeg prøvede at få adgang til lokalplansforslaget, så kræver det login til Niras. Hvordan skal man give høringssvar, hvis man ikke kan se forslaget?

Parkering

Det korte svar er nej tak til yderligere bebyggelse - af to grunde: 1. Der er bygget nok på arealet fra Lidl's nye domicil til ringgaden. Der er også bygget alt for tæt, så nu må …

Sild i en tønde…

Hvis ikke bebyggelsen bliver stoppet, kommer det til at ligne en moderne ghetto. Vi bor i forvejen med så kort afstand til hinanden, at vi kan se hinanden børste tænder hver aft…

Tvengesvej

Jeg finder de absurd at tale om en bebyggelsesprocent på 270. Vores by bliver alt for massiv. Efterlad dog nogle lufthuller hist og her. Skitsen der vises er fortegnet. Ringga…

Svar til debatoplæg

I vores husstandsoptik, er det oplagt at der der mulighed for at blandet bolig og erhverv. Særligt ville det være en fordel hvis der blev skabt mulighed for indkøbsmuligheder, rest…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Åbyhøj Midtbyen
Hørings-id

H467

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00