Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Område syd for Genvejen og vest for Lemmingvej i Hasselager

Aarhus Kommune ønsker at skabe ny byudvikling på et ca. 12,3 hektar stort kommunalt ejet område, der er beliggende i den nordøstlige del af Lokalsamfund Kolt-Hasselager

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Da udviklingen harmonerer godt med visionen og retningslinjerne i Kommuneplan 2017, overvejer Aarhus Kommune at ændre kommuneplanrammerne, der angiver, hvilken type udvikling, der kan ske i området.

Debatoplægget kan ses på denne side, under "Materialer"

På Lokalplanportalen kan du fremover holde dig orienteret om sagen - Klik her

 

På nuværende tidspunkt vil vi gerne drøfte og høre din mening om:

  • Justering af eksisterende rammer
  • At der bliver mulighed for at bygge boliger i området bestående af åben/lav og boliger på kompaktgrunde i maksimalt 2 etager
  • At der kan blive mulighed for en daginstitution
  • Er der stiforbindelser i området der skal fokuseres på og evt. videreføres

 

Materialer (1)

Høringssvar (42)

Høringssvar, debatoplæg for område syd for Genvejen og vest for Lemmingvejen

Hermed følger Kolt-Hasselager Fællesråds høringssvar på debatoplægget. Høringssvar er vedhæftet. Venlig hilsen Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd

Ja tak til parcelhusgrunde

En rigtig god idé med parcelhusgrunde, det er der stor mangel på i Hasselager.

Omlæggelse af natur til boliger.

Vi har en fantastisk natur herude i Kolt/Hassrlager hvor vi i fremtiden helst skulle glæde os over en bedre naturudvikling, med biodiversitet som fremtid. Jeg kunne frygte at de…

Omlæggelse af natur til boliger.

Vi har en fantastisk natur herude i Kolt/Hassrlager hvor vi i fremtiden helst skulle glæde os over en bedre naturudvikling, med biodiversitet som fremtid. Jeg kunne frygte at de…

Område syd for Genvejen og vest for Lemmingvej i Hasselager

God ide ned flere parcelhusgrunde, da det mangler i byen.. Flere og flere flytter fra byen, grundet mangel på parcelhusgrunde og dermed muligheden for at bygge nyt. Vi står selv i…

Kolt Østervej kan ikke holde til mere trafik

Sikker trafik i kolt / Hasselager. Med den massive bebyggelse over de seneste 10 år, kan vi ikke klare flere biler gennem byen. Sikkerheden for byens borgere er så ringe og flere b…

Område syd for genvejen vest for lemming ej i hasselager

Hasselager Vildskov blev skabt af en virksomhed som også havde fokus på at der forsvinder mere og mere grønne områder, man ønsker altså at skabe endnu mere område hvor det grønne f…

Byggeri i Kolt-Hasselager

Efterlysning af langsigtede handleplaner for Kolt-Hasselager. Det nyligt overståede kommunal og regionsrådsvalg viste med stor tydelighed, at borgerne i Aarhus over en kam, har få…

Bevar naturen i Kolt-Hassealger - Hørringsvar vedr. debatoplæg om boligområde ved syd for Genvejen og vest for Lemmingvej i Kolt

Kolt-Hasselager er vokset med 41 procent de seneste 20 år! Det ses tydeligt både når man bevæger dig rundt i lokalområdet, og når man ser Kolt-Hasselager fra luften. Her kan man ty…

Bevar vores natur i området syd for Genvejen og vest for Lemmingsvej i Hasselager

Hvor er det trist, at byrådet vil ødelægge hele vores natur med 12,3 Hektar til bebyggelse. Herligheds værdien vil forringes betydeligt, hvor vi i dag har kig til naturen og vores …

Planer om ny bebyggelse ved Hasselager Vildskov

Et punkt der vise endnu ikke er blevet nævnt i de foregående høringssvar er at det areal der er planer om at bebygge ligger meget højt i landskabet. Nybyggeri her vil derfor komme…

Indsigelse

Se vedhæftede fil

Mere natur

Drop flere boliger og giv os i stedet et stort sammenhængende naturområde. Det er i forvejen ret begrænset med natur Hasselager-området. Hvis udvidelsen alligevel bliver gennemfø…

Høringssvar for Område syd for Genvejen og vest for Lemmingvej i Hasselager

Se vedhæftede fil

LAD OS BEVARE NATUREN

Vedrørende byggeri i Kolt Hasselager, må vi bede dem om en anden udvej til byggeri af boliger. Vi har fået anlagt en ny skov m. 30.000 træer' og lovning på udvidelse. Vi har fåe…

Bevar den sidste rest vi har tilbage af naturen

Det er med blødende hjerte, at jeg ser mig nødsaget til dette høringssvar. Begejstringen var stor i sommer, da vores nye Folkeskov i Hasselager blev indviet. Vi er mange, der har n…

HØRINGSSVAR: OMRÅDE SYD FOR GENVEJEN OG VEST FOR LEMMINGVEJ

Der har allerede været et fortætnings bygge- boom i Kolt - Hasselager så bevar de sidste åbne grønne område til natur, vandbeskyttelse og evt. shelters, så vi bevare området uden s…

Område syd for Genvejen og vest for Lemmingvej

Høringssvar vedr. ”Område syd for Genvejen og vest for Lemmingvej i Hasselager”. På vegne af Lemming Borgerforening ønsker vi hermed at give et høringssvar, jf. overskriften. Før…

Der skal bygges sunde boliger!

Aarhus Kommune bør stramme op hvad bæredygtigt byggeri angår! Når det nu ikke kan undgås at flere og flere områder bliver bygget til, må jeg i det mindste appelere til at der virk…

Ikke mere byggeri

Jeg er på ingen måde interesseret i at vores natur på de omtalte områder bliver reduceret. Jeg ønsker ikke mere bebyggelse herude. Jeg ønsker derimod at den smule natur vi har tilb…

Område syd for Genvejen og vest for Lemmingvej

Århus Kommune bryster sig af at være (eller ville være) en grøn kommune. Kommunen, med borgmesteren samt Teknik og Miljø i spidsen, er klart mest interesseret i byggeri i og omkrin…

Mangel på parcelhusgrunde i Hasselager

Der er mangel på nye parcelhuse i byen, og kommunen bør prioritere almindelige parcelhusgrunde frem for flere rækkehuse eller toplanshuse med små haver – dem er der rigelig af i fo…

Høringssvar ang. området v lemming/genvejen

Ja tak til grunde til salg (parcelhuse)

Potentiel byudvikling syd for Genvejen

Hasselager Vildskov og arealerne mellem skoven og byen udgøre i dag et samlet natur område. Området er levested for en lang række arter af dyr og planter. Og områdets samlede størr…

Lokal plan X130

I 2020 blev der med meget stor tilslutning fra områdets beboer, påbegyndt etablering en folkeskov med omliggende åbne landområder, søer og gangsystemer ,på et af de sidste grønne o…

Debatoplæg for område vest for Lemmingvej syd for Genvejen, Hasselager.

Se vedhæftede fil

område syd for Genvejen og vest for Lemmingvej i Hasselager

Borgerne i Kolt- Hasselager har i mange år måttet afgive jord til utallige byggerier. Vi har snar i vores bydel ingen grønne arealer. Vi ligger desværre klemt inde af mange veje, o…

Hasselager er naturfattigt nok i forvejen…

Overordnet set er det en skam at kommunen overhovedet ønsker at bebygge en del af området omkring Hasselager Vildskov. Når borgere fra Hasselager og Tranbjerg sammenligner sig, fre…

Lad os nu beholde vores få grønne områder

Der er blevet bygget voldsomt de seneste år i Kolt/Hasselager. Vi mangler grønne områder og endelig er der blevet gjort et godt tiltag på marken med et fantastisk grønt område, og …

NEJ til bebyggelse syd for Genvejen og vest for Lemmingvej

Vi har lige fået så fin en vildt skov og der er brugt tid og penge på, at opføre den. Så hvorfor skal den nu fjernes? Vi mangler grønne og uberørte områder! Så at indrage en stor d…

Bevar naturen

Der er blevet bygget, bygget og atter bygget i Kolt/Hasselager i mange år nu Der er ikke meget natur tilbage rundt om byen, bevar det der er her nu - både for os beboers skyld men…

Område syd for genvejen

Jeg synes det er, ikke mindst useriøst og super ærgerligt, hvis man vælger at bygge huse af nogen som helst art i dette område. Vi har bygget og bygget i hasselager og nu må være …

Bevar grønne områder

I Kolt- Hasselager er vi omgivet af veje med tung trafik. Der har samtidig med en øget trafik ogå været et stort bygge-boom i Kolt- Hasselager hvor man har inddraget flere grønne o…

Bevar naturen

Kolt/Hasselager er låst inde mellem jernbane, motorvej, genvejen og skanderborgvej. Vi har ikke flere marker hvor byen kan udvides. Derfor, behold dette flotte naturområde! Der e…

Nej tak til flere boliger i området.

Nej tak til mere boligbyggeri. Da vi for 3 år siden forelskede os i området, var det pga. naturen, lys og luft omkring os. Tæt på byen, men med udsigt til marker. Vi blev ekstra g…

Hasselager bebyggelse

Hej. Det er fuldstændig galmatias og destruktiv ødelæggelse af vores smukke og dejlige natur, noget af det sidste vi har her i området. Her er harer, hjorte og ræve Og folk trives …

Hasselager bebyggelse

Hej. Det er fuldstændig galmatias og destruktiv ødelæggelse af vores smukke og dejlige natur, noget af det sidste vi har her i området. Her er harer, hjorte og ræve Og folk trives …

Bevar det grønne område

Jeg ser hellere at det grønne område bevares. Det er bedre for naturen og beboerne til området. Udvid hellere den nyligt anlagte skov. Vi er flere der har købt hus i området i sin…

Lad det forblive natur

Naturen og biodiversiteten er enormt presset, og planen om at bygge lige op ad det nye naturområde/folkeskoven eliminerer enhver mulighed for at sikre eksisterende og ny natur/biod…

Ny bebyggelse kolt hasselager

Lad os nu få nogle flere grønne områder istedet for flere huse dem er der sku nok af i Hasselager.

bebyggelse

Dårligt initiativ, vi ønsker grønne områder, ikke mere byggeri. Tak

Område syd for genvejen

Jeg finder det tåbeligt at man først beslutter at anlægge en ny skov, for så efterfølgende at ville bygge huse mv, klods op og ned af dette nyanlagte område. I min optik ville de…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hasselager - Kolt
Hørings-id

H395

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00