Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Sydhavnen, et nyt byområde

Aarhus Kommune ønsker at omdanne sydhavnskvarteret til en ny bydel. Hensigten er at omdanne området til en tæt og mangfoldig bydel med bl.a. erhverv, kultur, kunst og social mangfoldighed.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Byrådet vedtog i 2018 en Udviklingsplan for området. På baggrund af Udviklingsplanen har Aarhus Kommune udarbejdet en bydelsplan indeholdende de funktioner, byrum og bygninger, som byrådet ønsker skal kendetegne fremtidens Sydhavnskvarter. 

Bydelsplanen indeholder byggemuligheder svarende til 89.000 m2 etageareal og bygninger i varierende højder op til en maksimal højde på 110 m. Området bliver i dag mest brugt som bilparkeringsplads, men i nogen af de eksisterende bygninger er der indrettet atelier’er, værksteder og udstilling.
 

Materialer (1)

Høringssvar (9)

Høringssvar

Høringssvar til ‘Debatoplæg - Sydhavnen, et nyt byområde’ Når man ønsker at udvide omfanget af og højden på byggeriet i det nye Sydhavnskvarter ud over kommuneplanens bestemmelser for o...

Sydhavnskvarteret

Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) repræsenterer virksomheder på erhvervshavne i hele Danmark, herunder også en lang række virksomheder på Aarhus havn. Nogle af vore medlemsvi...

Indsigelse mod høringsfrist og manglende forudgående borgermøde

Anmodning om udsættelse af høringsfrist mhp. afholdeles af et forudgående borgermøde med mulighed for reel dialog og adgang for alle, så gennemsigtigheden i demokratiet i Aarhus Kommune...

Højhuse og tæt bebyggelse

Er det fornuftig og bæredygtig at bygge højhuse så tæt ved vandet med henblik på kommende vandstands-forhøjelser pga. klimaforandringen? Er det overhovedet fornuftig - med de præmisser...

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Jeg sad lige og bladrede i helhedsplanen for De Bynære Havnearealer, og jeg kan se, at der har været påtænkt at lave en rekreativ forbindelse gennem Sydhavnen - eventuelt som en kanal....

Socialt udsatte

Jeg tænker, det vil være relevant at have en opmærksomhed rettet mod de socialt udsatte og misbrugere i området. Som det er nu, hører jeg om, at der kommer narkomaner ind i opgangene, h...

Høringssvar vedrørende Sydhavnen – et nyt byområde

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om Sydhavnen – et nyt byområde. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungd...

Høringssvar

Se vedhæftede fil

Nyt byområde i Sydhavnen

Jeg bakker fuldt op om tæt bebyggelse samt bebyggelse i højderne i det nye byområde Sydhavnen. Syntes også det vil være fedt med nogle høje bygninger i området, som dermed vil gi en sam...
16/04/2020 - 00:00

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H155

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00