Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus Havn har spurgt, om det er muligt at udvide erhvervshavnen med ca. 100 ha i løbet af de næste ca. 30 år.

En sådan havneudvidelse kan kun ske, hvis Aarhus Kommune ændrer kommuneplanen og derefter udarbejder lokalplan. Det er samtidig nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering af planlægningen og en miljøvurdering af det konkrete havneprojekt. Derudover skal havneudvidelsen også godkendes af flere statslige myndigheder.

Aarhus Kommune vurderer, at Aarhus Havn har en vigtig infrastrukturel rolle i forhold til byens og regionens forbindelse med omverdenen, og har derfor indledt planlægningen for en udvidelse af havnen.

Aarhus Kommune afholder et møde, hvor Aarhus Havn og vi vil orientere om projektet og om plan- og miljøvurderingsprocessen.

Vi vil gerne høre dine idéer og forslag til planlægningsarbejdet, samt til hvad der skal indgå i miljøvurderingerne.

Materialer

•    Debatoplæg – Udvidelse af Aarhus Havn: Yderhavnen

•    Invitation til informationsmøde

•    Aarhus Havns visualisering af ansøgt havneudvidelse: Yderhavnen

•    Aarhus Havns projektbeskrivelse for havneudvidelsen: Yderhavnen 

•    Aarhus Havns vision om en rekreativ park i forbindelse med havneudvidelsen: Aarhus Blueline Park

Materialer (5)

Høringssvar (91)

Høringssvar til ny udvidelse af Aarhus Havn

Forslaget til ny østlig udvidelse af Aarhus Havn er af ganske stort omfang, og vil betyde inddragelse af en væsentlig del af bugtens vandareal. Udvidelsen vil derfor have væsentlig…

Udvidelse af Aarhus havn

Som beboer i Aarhus ønsker jeg hermed at opfordre til nu at stoppe yderligere udbygning af Aarhus havn. Infrastrukturen i Aarhus på landsiden er jo ikke tilstrækkeligt udbygget til…

Kommune- og lokalplanlægning (Bevarelse af Tangkrogen )

Stop ødelæggelsen af Århusbugten og bevar vores by ved bugten og skoven. Jeg og mange andre holder meget af, at være på Tangkrogen og Marselisborg marina og gå ture der og nyde at …

Udvidelse af Aarhus havn

Det er vigtigt for Aarhus kommune at bevare adgangen til grønne åndehuller i bybilledet, herunder den prægtige Aarhus Bugt. Den er en vigtig del af byens dna. Aarhus er kendt som b…

Bevar Aarhus som en leveby

Kære beslutningstagere / Aarhus Kommune / politikere / kære borgmester Jacob Bundgaard. Vi lever i byen. Vores hverdag er her med børn. Vi er familier med børn der cykler til sko…

Havneudvidelse

Hold nu op med st tage det sidste åndehul fra os almindelige mennesker som bruger tangkrogen hver dag til mange formål og som det vigtigste: et åndehul til alle

Bevar Århus bugten

Lyt til borgerne, lad være med at ødelægge vores smukke by, det er et helt unikt område der bliver ødelagt, det kan ikke købes for penge.

Beskyt Århusbugten

Det MÅ IKKE SKE, at den nærhed vi har mellem by og natur i Århus formindskes. Det er jo præcis det som gør Århus unik og borgere kan være ved havet det ene øjeblik og bade i rent v…

Udvidelse af Århus havn

Lad os bevare Århus bedste åndehul, så os der bor i Århus C stadig kan nyde stranden ved Tangkrogen

udvidelse af havn

Stop den frygtelige plan om udvidelse af havnen - tar hav fra Aarhus, lad nu være med at ødelægge noget unikt, det vi har i byen. Tænk jer om - la ikke kun pekuniære interesser sty…

Det Aarhusianske arvesølv ...

Kære Aarhus Kommune! Det er en katastrofe at udvide Sydhavnen. I vil smide forurenet jord i bugten, flytte havneaktiviteterne og på sigt bygge erhverv og boliger på Sydhavnen. Det…

APM Terminals Aarhus stoetter udvidelsen af Aarhus havn

Aarhus er Danmarks stoerste havn og er vigtig for dansk eksport og import, derfor er udvidelsen af havnen vigtig for at sikre fortsatte vaekst muligheder og en konkurrencedygtig ha…

Havneudvidelse

Et af de særlige kendetegn ved Aarhus er beliggenheden tæt ved natur. Det er helt unikt for en moderne storby og må for alt i verden ikke spoleres. Stressforskning har påvist betyd…

Beskyt / bevar Aarhus bugten

Kære beslutningstagere / Aarhus Kommune / politikere / kære borgmester Jacob Bundgaard. Stop ødelæggelsen af Århusbugten og bevar vores by ved bugten og skoven. Jeg og mange andre …

Århus som grønt område

Lad nu være med at ødelægge mere end der allerede er sket. Det at vi har alt det grønne så tæt på, og at vi bare kan se vand vand vand, er jo det der er fantastisk for området. - a…

Bekymring for den almindelige borgers udsyn.

Forslaget om udvidelse af Aarhus Havn bekymrer mig meget. Vi har allerede set, hvad etableringen af højhusene på Aarhus Ø har betydet for den almindelige borgers udsyn ud over vand…

Bevar Århusbugten

‘Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan’ Jeg har modet - har I? Bevar det bedste og snart det eneste åndehul der er tilb…

Havne udvidelsen

Man skal tænke sig godt så man ikke ødelægger århus bugt mere end allerede gjort De seneste års udvidelser har ændret bugten voldsomt i forhold til fiskeriet og andet Sandsugni…

Byggeri på Sydhavnen

Jeg er bekymret for at byggeriet ødelægger både udsigt og den skønne unikke strækning.fra Tangkrogen og ud mod Ballehage. Århus er unikt beliggende tæt på skov og strand . Det …

Udvidelse af Århus havn

En udvidelse af Århus havn vil blive en visuel katastrofe. Det vil være en meget skæmmende tilføjelse til Århus som i den grad vil lukke vinduet som er ud i Århus bugten. Fra tangk…

Udsigt og kanal.

To forslag: 1 - Udvidelsen kan “vinkles” lidt mod nord. På den måde bliver den mindre skæmmende for udsigten fra den sydlige del af byen. Fx. vil udsigten til Mols fra Mindepark…

Udvidelse af Aarhus havn

Som borger finder jeg det meget bekymrende at udsigten fra strandvejen op til Ballehage strand bliver fyldt med mere havn. Der mangler grønne huller i Aarhus, da der desværre er en…

Høringssvar - Aarhus Havn

Som ejer af virksomheder i Aarhus, er jeg bekymret for planerne om en udvidelse af Aarhus Havn. Jeg kan tilslutte mig Beskyt Aarhusbugtens pointer og må samtidig tilføje, at område…

Udvidelse af Aarhus Havn - Høringssvar

Se vedhæftede

Høringssvar Duus Lagerhotel og Bulkstorage

Duus Lagerhotel & Bulkstorage støtter op omkring en udvidelse af Aarhus Havn. Som erhvervsdrivende på Aarhus Havn og privatperson i Aarhus, stemmer jeg og vores virksomheder for…

Udvidelse af Aarhus Havn

Grundet den lange tidshorisont i udvidelse af Aarhus Havn og de afledte konsekvenser på Helhedsplanen for Tangkrogen bør hovedforslaget i Helhedsplanen vælges frem for Helhedsplane…

Udvidelse af Aarhus Havn, Yderhavnen

DLA Piper ser gennemførelsen af planerne om udvidelsen af Aarhus Havn, som en afgørende forudsætning for at kunne fastholde og udbygge havnens betydning som vækstmotor for Aarhus o…

Udvidelse af Aarhus havn

Aarhus Roklub indsender hermed et høringssvar på vejene af følgende ro og kajak klubber: Aarhus Roklub, Kajakklubben Viking, Roklubben ARA, Aarhus Studenterroklub, Kajakklubben Sk…

Udvidelsesplaner for Aarhus Havn

Vi støtter forslaget om udvidelsesplanerne for Aarhus Havn. Aarhus Havns udviklingsplaner er med til yderligere at styrke de muligheder der kan skabes for udvikling af Grønlands mu…

Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvaret er vehæftet

Høringsvar fra Beskyt Aarhusbugten og mere end 11.000 borgere

Kære Teknik og Miljø Vedhæftet finder I høringssvar på vegne af de mere end 11.000 underskrifter som Beskyt Aarhusbugten indsamlede på under en uge Ser frem til en god og kon…

Yderhavnen

Horten støtter forslaget om Yderhavnen, da vi kan se et stort potentiale for understøttelse af både transport og produktion af varer på en bæredygtig og konkurrencedygtig måde. Vi…

Blue Water Shipping støtter op omkring en udvidelse af Aarhus Havn

Blue Water Shipping støtter op omkring en udvidelse af Aarhus Havn Blue Water Shipping ser udvidelsen af Aarhus Havn som en vigtig prioritering for havnens fremtid – også af he…

Udvidelse af Aarhus Havn

Q8 Bunker Sales støtter fuldt op om en udvidelse af Aarhus Havn.

Høringssvar vedr. udbygning af Aarhus Havn

I forbindelse med høringen omkring udvidelse af Aarhus Havn, vil Aarhus SeaRangers ApS gerne bidrage med følgende erfaringer. Hos Aarhus SeaRangers har vi blandt vores kunder de…

Udvidelse af Aarhus Havn

LO Aarhus ønsker med dette høringssvar at tilkendegive sin fulde opbakning til Aarhus Havns ønske om at udvide mod Yderhavnen. Et meget stort antal arbejdspladser er på spil, hv…

Østjyske Speditører bakker op om udvidelsen af Aarhus Havn

Se vedhæftede høringssvar.

Fremtidssikring

Som privat person her i Aarhus synes jeg personligt at det er vigtigt at vi fremtidssikrer byen, og styrker erhverslivet i en positiv retning. Derfor håber jeg på en god og velfung…

Aarhus Havn

ALC A/S er en moderne og alsidig stevedore, lager og logistik virksomhed på Aarhus Havn. Vi ønsker, at vi via vores aktiviteter fortsat kan udvikle vores forretning på havnen og vo…

Udvidelse af Aarhus Havn

Danmarks Naturfredningsforening bakker ikke op om en havneudvidelse, som vi frygter vil have negative konsekvenser for såvel havmiljø, som for den visuelle oplevelse af Aarhus by o…

Udvidelse af Aarhus Havn

se vedhæftede fil

Udvidelse af Aarhus havn

Samskip A/S Danmark, er en del af Samskip gruppen, som er Europas største udbyder af multimodal transport. Med egne containerskibe, tog og lastbiler, er vores engagement i Aarhus, …

Udvidelse af Aarhus Havn

Aarhus Transport Groups høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Havn

Udvidelse af Aarhus Havn

Martin Bencher Group A/S har været til stede på Aarhus havn siden 1998 og vi har nydt godt af en stærk transport klynge, til at kunne finde dygtige medarbejdere til virksomheden og…

Udvidelse af Aarhus Havn

SDK Shipping ser gerne, at Aarhus Havn får godkendelse til den fremlagte udvidelse. Vi har allerede flere aktiviteter på Aarhus Havn og anser havnen som en meget vigtig medspiller …

Udvidelse af Aarhus Havn

Se medsendte høringssvar

Høringssvar - udvidelse af Aarhus Havn

Udvidelse af Aarhus Havn Se vedhæftede brev

Udvidelse af Aarhus Havn

Søstrene Grene har hovedkvarter og logistikcenter i Aarhus Kommune og dermed tæt på Aarhus Havn. Vi støtter op om en udvidelse af Aarhus Havn, hvorigennem vi får leveret en meget s…

Udvidelse af Aarhus Havn - til gavn for havn og by

Eimskip Denmark A/S har fra nærmeste hold fulgt udviklingen af Aarhus Havn og ikke mindst Østhavnen gennem de seneste 15 år som lejer på området - et område som bekendt blev bragt …

Udvidelse af Aarhus Havn

Som erhvervsvirksomhed med hovedsæde i Aarhus og som lejer af arealer på havnen er Stark Danmark A/S positive overfor forslaget om en udvidelse af havnen. Aarhus Havn spiller en v…

Udvidelse af Aarhus Erhvervs Havn

Danske Transport Medier interesserer sig meget for hele transport sektoren og en udvidelse af Aarhus Erhvervs Havn vil være til gavn for hele branchen og Erhvervslivet i og omkring…

Danske Rederiers høringssvar

Danske Rederiers høringssvar i forbindelse med høringen om udvidelsen af Aarhus Havn findes i vedlagte dokument.

Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar fra DLG vedrørende udvidelse af Aarhus Havn

Udvidelse af Aarhus Havn

Se vedlagte fil

JA TAK til en udbygning af Aarhus Havn

Aarhus Havn er en af Aarhus største arbejdspladser og derfor også lokomotiv for væksten i Aarhus og Østjylland. Derfor vil en udvidelse af havnen også sikre, at væksten i og omkr…

Offentlig interesse i Blueline Park

Jeg finder det interessant at Aarhus Havn i deres udviklingsplaner har indtænkt offentlig adgang og aktiviteter for byen. Vi har igennem flere år arbejdet med aktiviteter nær byen …

Høringssvar i forbindelse med Aarhus Havns Ny Yderhavn

Finnlines er en af de største RO/RO operatører i Østersøen. Finnlines har stor tradition for at anløbe Aarhus havn, og har haft fast rutefart mellem Helsinki og Aarhus igennem fle…

Høring yderhavnen

Vi har med interesse læst om udvidelsesplanerne for Aarhus Havn, og vil med dette høringssvar give vores opbakning til den foreslåede udvidelse, med udgangspunkt i følgende to elem…

Planlagt udvidelse af Aarhus Havn

Arla Foods er en af landets store eksportvirksomheder og store dele af den danske mælkeproduktion eksporterer vi til en lang række lande i verden. Derfor er Danmarks infrastruktur …

Udvidelse Aarhus Havn

Vi ser udelukkende positivt på en udvidelse Aarhus Havn. Q8 er afhængig af at vores terminaler ligger et sted med en effektiv og miljørigtig logistik og infrastruktur til vores dis…

Høringssvar i forb. m. planlagte udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar i forbindelse med planlagt udvidelse af Aarhus Havn Aarhus Erhvervssamarbejde: Aarhus City Forening Aarhus Haandværkerforening Aarhus Transport Group DI Øs…

Aarhus havn - udvikling og udbygning

Bay Shipping A/S, ser en fortsat udvikling og udbygning af Aarhus havn med den skitserede Yderhavnen etape 1+2, som nødvendig. Det er afgørende for byen og regionen, men også nati…

Udvidelse af Aarhus Havn

Se vedhæftede brev

Udvidelse af Aarhus Havn

Se vedhæftede dokument

Udvidelse af Aarhus Havn

SDK Cruise repræsenterer en stor del af de krydstogt rederier der idag besøger Danmark. Vi er yderst positive til udvidelsen af Aarhus Havn med den nye yderhavn. Der er forsvunde…

Udvidelse af Aarhus Havn - ja tak

Jeg har de seneste 15 år beskæftiget mig med havne og tilhørende erhverv. Dels som advokat og dels som ansvarlig for havnekontrakter hos verdens største producent af havvindmøller.…

Udvidelse af Århus havn

Danish Crown er som verdens største eksportør af grisekød, afhængig af en effektiv, konkurrencedygtig og miljørigtig logistik. Og da produktionen hos de danske landmænd igen forhåb…

Yderhavn

Vi ser udelukkende positivt på en udvidelse. Det vil være en væsentligt aktiv for byen og Østjylland.

Udvidelse

Som operatør på Århus Havn på lejede arealer, er det aktuel at havnen får udvidelser asap, da det er umuligt at leje mere areal, da alt er lejet ud.

Udvidelse af Aarhus Havn

Det er vigtigt for Samtank, at de havne vi er tilstede i, tilbyder god infrastruktur og effektiv og værdiskabende service. Derfor støtter Samtank den planlagte udvidelse af Aarhus …

Udvidede havnearealer, til reduktion af fossilt kulstof

Sikring af tilstrækkelige havnearealer for fremtidig produktion af CO2-reducerende Bioplast er altafgørende for pond A/S. Med vores produkt til fjernelse af fossilt kulstof i atmos…

Udvidelse af Aarhus Havn

MSC Danmark er en del af en af verdens største containerrederier. Det er vigtigt for os at der altid er effektiv og tilstrækkelig havneinfrastruktur til rådighed. MSC Danmark st…

Udvidelse af Aarhus Havn

Det er fuldstændig essentielt at Aarhus Havn får mulighed for at udvide sit område, således at havnens kunder, herunder MEDLOG, får mulighed for fremtidig udvikling af forretningen…

Udvidelse af Aarhus Havn

Som betydelig leverandør af energi til øst- og midtjyske kunder og med geografisk nærhed til Aarhus, ønsker Verdo at bakke op om Aarhus Havn ønske om at udvide med Yderhavnen. …

Udvidelse af Aarhus havn med yderhavnen

Det er nødvendigt at havnen får mulighed for at udvide havnen med mindst ligeså meget som vi fik tilladelse til for 25 år siden. Denne udvidelse er nu 100% disponeret og nye kunder…

Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar til ”Debatoplæg – Udvidelse af Aarhus Havn” Med mere end 40.000 erhvervskunder besøger Danske Fragtmænd hver dag både store og små virksomheder i alle afkroge af l…

Udvidelse af Aarhus Havn, Yderhavnen

Medarbejderne hos Aarhus Havn ser Yderhavnen som en forudsætning for at sikre fortsat vækst og dermed øget beskæftigelse – både hos Aarhus Havn, men også hos de mange virksomheder,…

Planlagt udvidelse af Aarhus Havn - Yderhavnen

Kommentarer til og anbefaling af den planlagte havneudvidelse

Høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Havn

Danske Havne takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende Aarhus Havns forespørgsel om udvidelse af erhvervshavnen med ca. 100 ha. i løbet af de næste 30 år. Dansk…

Havneudvidelse

Se vedhæftede brev

Udvidelse af Aarhus Havn

AAK Denmark er i fortsat vækst på havnen i Aarhus. Alle vores råvare kommer til Danmark med skib og langt den største del af vores produkter afskibes i container eller bulk fra Aar…

Vedrørende udvidelse af Aarhus Havn (ny yderhavn).

Dania Trucking A/S er en af Danmarks førende nationale transportører af skibscontainere på landevejen. Via Aarhus havn forbinder vi således vores kunder med deres oversøiske samhan…

Slutdisponering af jord

Udover de allerede nævnte erhvervstanker bør man supplere med behovet for at sikre robust slutdisponering af opgravningsmasser fra Aarhus om dermed sikre, at bortskaffelse af jord …

Godt med parken

Jeg syntes, det er raart at I vil bugge denne lille park som en del af havnen. Men det ville være endnu bedre, hvis der også var nogle vindmøller planlagt, som en del af skyline, l…

Udvidelse af Aarhus Havn

Stema Shipping A/S har i 2019 udvidet sine aktiviteter på Aarhus havn og har i den forbindelse lejet arealer på den nybyggede Omniterminal. Stema Shipping ser Aarhus havn som en …

Høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Erhvervshavn

Se vedhæftet.

Erhverv Aarhus' høringssvar til udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvaret er vedhæftet som PDF.

Høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus havn

Overordnet skaber udvidelsen af Aarhus havn store visuelle forandringer af bugtens indre ved Aarhus, som ikke forskønner byen og bugten hverken set ude fra havet eller fra kyststræ…

Udvidelse af Aarhus Havn

Som brugere af containerterminalfaciliteter på Aarhus Havn støtter vi den planlagte udvidelse. Det er vigtigt, at havnen er konkurrencedygtig, dels for at være et reelt alternativ …

Udvidelse af Aarhus Havn

Vi finder det meget vigtigt, at Aarhus Havn får mulighed for at blive udbygget og dermed fremtidssikret. Vi har selv en produktionsvirksomhed på havnen i Aarhus, og kender derfor …

Støj og lugtgener

Jeg er umiddelbart bekymret i forhold til nogle af de støj- og lugtgener en større industrihavn vil kunne give anledning til. Særligt lugtgener er allerede noget, der generer grund…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H143

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00