Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Udvidelse af Hørgården

Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget for at skabe mulighed for at udvide det nuværende plejehjem Hørgården. I samme forbindelse ønskes en højere kvalitet af det resterende grønne område.

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Overvejelserne om ændring af kommuneplanens rammer sker på baggrund af en anmodning fra Aarhus Kommunes Magistratafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Plejehjem og lokalcenter Hørgården ønskes udvidet med 27 nye plejeboliger. Udvidelsen af plejehjemmet foreslås etableret i den sydlige del af planområdet, umiddelbart vest for det eksisterende lokalcenter. Den nye bebyggelse ønskes opført i 2-3 etager.

I den nordlige og midterste del af planområdet anlægges et større vådt regnvandsbassin. Selve udvidelsen af regnvandsbassinet er planlagt, og er ikke en del af dette oplæg. Dette debatoplæg handler om, hvordan man har tænkt sig at udvikle området omkring regnvandsbassinet.

 

Materialer (1)

Høringssvar (12)

Bemærkninger til udvidelse af Hørgaarden

Se vedhæftede høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, hvori vi peger på biodiversitetsforbedrende tiltag ifm. etablering af regnvandsbassin og opgradering af grønt område.

Fremtidig vedligehold og drift af det grønne område.

I debatoplægget står følgende: ”Aarhus Kommune ønsker som udgangspunkt at bevare parker og grønne områder, men er åbne for delvis bebyggelse, hvis kvaliteten af det tilbagevære…

Udvidelse af Hørgården

Jeg bakker fuldt og helt op om GVF’s høringssvar med fokus på bl.a. adgangsforholdene fra Vestre Strandallé. Det bør evt. etableres med trapper og bomme, der umuliggør adgang for k…

Udvidelse af Hørgården

Vi skal hermed hilse velkommen at der bygges flere ældreboliger i Aarhus kommune. Det sagt er det så mindre godt det indskrænker andelen af grønne arealer i området. Ved et fr…

Udvidelse af Hørgården

Vi bor på Hørgårdsvej og har flere kommentarer til evt. udvidelse af Hørgården. I dag er der ofte fyldt pænt op med parkerede biler på Hørgårdsvej, når der er arrangement på Hør…

Hørgården/regnvandsbassin

Efter et informativt, virtuelt "borgermøde" kan GVF kun bakke op om dannelsen af et regnvandsbassin ved Hørgården. Planerne ser spændende ud, og vil give et løft til området. Vi f…

udvidelse af Hørgården

1. Angående de stier man vil etablere i området, lyder det til at de bliver som den der allerede er i området. Til det vil jeg gerne gøre opmærksom på at ca. 30% af beborene på Hør…

Udvidelse af Hørgaarden.

Omdannelse af dele af området med regnvandsbassiner samt til rekreative formål synes at være en rigtig god ide. FSV angår udvidelse af Plejecentret bør der tages hensyn til beboels…

Udvidelse af Hørgården

Vi bor på den nordlige del af Sletterhagevej, hvor vi har udsigt til de store, flotte træer på vestsiden af det indrammede område (den kommende sø). Vi håber meget, at de store træ…

tilgængelighed og brugsværdi

Som familie til en borger bosiddende på Hørgården, vil jeg gøre opmærksom på, at der bør etableres en let adgang fra plejehjemmet, at stierne i det nye område bør gøres egnede til …

Udvidelse af Hørgården

Spændende projekt, med en fantastisk mulig for, at udnytte et ubenyttet område. 2 ting er vigtigt. Der har i 3 årtier været oversvømmelser ifbm. manglende fraløb af overflade…

Daginstitution

Børn og Unge anbefaler, at der i forbindelse med byggeriet og udviklingen af området tages hensyn til de to daginstitutioner på Jasminvej 31, 8240 Risskov og Forteledet 27, 8240 Ri…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H189

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00