Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Detailhandel -Temaplan. Tillæg til kommuneplan 2017

Ny planlægning om detailhandel som følge af den reviderede planlov.
Hvor store må butikkerne være?

Aarhus skal være levende hele dagen, hele ugen og hele året. Byudviklingen skal understøtte byens liv og identitet i alle bydele og fritliggende byer.

Hver by har sit bycenter, og hver bydel har sit bydels-center. Centret – eller bytorvet – er samlingen af de funktioner, der giver byen eller bydelen liv. Detailhandelen er et afgørende bidrag til bylivet, hvad enten det er i City eller på forstadens torv. Kommuneplan 2017 indeholder politikker og retningslinjer, der på forskellig vis skal styrke henholdsvis City og centrene.

Folketinget vedtog i 2017 en ændring af planloven, der indeholdt en række ændringer af bestemmelserne vedrørende detailhandel.

Kommuneplan 2017 blev imidlertid udarbejdet i overensstemmelse med den tidligere lov, fordi planforslaget blev vedtaget til offentliggørelse før den ny planlov trådte i kraft.

I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 i december 2017 blev det derfor besluttet at gennemføre en temaplanlægning, der omhandler de muligheder, de reviderede planlovsbestemmelser om detailhandel giver.

Materialer (1)

Høringssvar (11)

Smedebakken 3, Hjortshøj

Århus kommune Att. Kommuneplanafdelingen Vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning om detailhandel Hermed fremsendes forslag til fremtidig detailhandelsstruktur i Hjorts...

Sønderskovvej 18, Lystrup

Vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning om detailhandel Hermed fremsendes forslag til fremtidig detailhandelsstruktur i Lystrup. Vi har igennem en årrække været i en k...

Detailhandel - temaplan - bydelscentre

Kolt-Hasselager er et af de hurtigst voksende bysamfund i Aarhus Kommune. Der bygges boliger i stor hast. Da byerne Kolt og Hasselager for længst er vokset sammen til et samlet bysamfun...

Dagligvareområder ved Sabro

Sabroområdet har flere områder udpeget til detailhandel Damvej 1, Sabro: Området Damvej 1 huser i dag bygningerne fra en tidligere møbelbutik og har de seneste år i kortvarige periode h...

Kommentar til kommuneplanens detailhandelsbestemmelser

Vedr.: Indkaldelse af idéer og forslag til ændring af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser Erhverv Aarhus fremsender hermed kommentarer til debatoplægget, der går forud for høringen...

Detailhandel - høringssvar

Vedhæftet.

Kommuneplantillæg - udvidelse af bydelscentret

Willemoesgade 15 ApS har købt Willemoesgadekarréen af Freja Ejendomme A/S. Willemoesgade 15 ApS arbejder med et samlet projekt for Willemoesgadekarréen som vedhæftes. Willemoesgadekarré...

Revision af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser

Til Aarhus Kommune, Som formand for selskabet der ejer Skejby Center hilses Aarhus kommunes tanker og visioner for at styrke bydelscentrene velkommen. Revision af kommuneplanens detailh...

Ændring af rammwbestemmelse for Sønderskovvej 18, 8520 Lystrup

Ansøgning vedhæftet

Detailhandel temaplan

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægning om detailhandel Generelt finder fællesrådet de nye muligheder i den ændrede planlov som interessante,...

Lokalt butikscenter placering i Lystrup

På kortet i høringsmaterialet er "Bycenteret" i Lystrup (rød prik) korrekt indtegnet ved Brugsen, Lystrup Centervej (dagligvarer, posthus, bank, apotek, butikker, skole, idrætshal m.v.)...
20/03/2019 - 14:19

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Temaplan
Initiativ
Planstrategi og Kommuneplan
Emneord
Miljø og energi
Hørings-id

H50

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.