Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

En grønnere by med mere blåt – hvor og hvordan?

Kunne du tænke dig at få mere grønt i byen? Og hvordan skal dit lokalområde kunne klare al det regn, der kommer mere og mere af?

Vi skal ikke alene sikre vores skove, strande og de grønne åndehuller, men også skabe nye grønne, rekreative områder i by og på landet. Samtidig skal vi skabe plads til stigende regnmængder og hvorfor så ikke lave sammenhængende løsninger med plads til grønt, til vand, til møder mellem mennesker, til liv og til ro. Hvor synes du, der er potentiale for grønne, rekreative områder i byen, i landskaberne nær byen og i det åbne land? Og hvordan kan vi i fællesskab skabe en bedre sammenhæng mellem områderne?

 

Offentligt orienteringsmøde

(Om Forslag til Planstrategi og Debatoplæg om temaplaner).

Dato: Den 13. juni kl. 19-21

Sted: Teknik og Miljø (Rooftop) på Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Aarhus V.

Tilmelding er nødvendig - klik her for tilmelding.

(Der har tidligere været annonceret et møde den 9. maj, som er blevet aflyst, da sagen ikke var færdigbehandlet i byrådet).

Find høring om forslag til Planstrategi 2019 her.

Materialer (1)

Høringssvar (14)

En grønnere by med mere blåt – prioritering i forhold til fortætning?

En grønnere by med mere blåt – prioritering i forhold til fortætning? Temaplaner – Den blå og grønne by – Aarhus Kommune. Tanker til høringssvar Umiddelbart, når jeg læser te…

Kommuneplan tillæg om grønt og blåt Aarhus

MIDTBYENS FÆLLESRÅD S KOMMENTARER TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN OM AARHUS GRØNT OG BLÅT - d. 15.8.2019 Det falder helt i tråd med vores visioner og ønsker for Aarhus Midtby, at…

Efterlysning: sammenhæng i strategier og prioriteringer af det blå/grønne

Høringsvar fra en gruppe borgere i Aarhus: Kristine Jensen, professor i landskabsarkitektur Bjarne Frost, arkitekt MAA 
 Peter Evald Jensen, billedkunstner Lisbeth Thingholm,…

Planstrategi 2019 - En grønnere by med mere blåt

Hermed svar fra Friluftsrådet Aarhus Bugt

Grøn-blå udvikling på Trøjborg

Grønne og blå forslag/initiativer til at forbedre levevilkår og miljø for beboerne på Trøjborg og i Aarhus.

Høringssvar vedr. Forslag til Planstrategi 2019-2050 og debatoplæg om temaplaner,

Høringssvar vedr. Forslag til Planstrategi 2019-2050 og debatoplæg om temaplaner, Se den vedhæftede fil

En grønnere by med mere blåt

Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus afgiver hermed bemærkninger til ovenstående Temaplan

En grøn by - også ude i kanten

Grøn by – også ude i kanten Som stifter af Fællesgartenriet i Brabrand, har jeg forsøgt at sætte fokus på behovet for at skabe bynære andelslandbrug og haver. Ideen med Fællesgart…

Høringssvar - en grønnere by med mere blåt

I Kolt-Hasselager Fællesråd har vi drøftet emnet "En grønnere by med mere blåt". Nedenstående høringssvar tager afsæt i vores lokale udviklingsplan vedtaget i marts 2019 på baggrun…

Inspirationskilde: Green Kayak

Miljøkajakken er et non-profit initiativ og har til hensigt at mindske affaldsmængderne i havnene. En Greenkayak kan lånes gratis, hvis der samtidigt indsamles henkastet affald fra…

Inspirationskide: Gladsaxe

Sports center uses climate adaption as stepping-stone for new recreational facilities. Extreme rain events have caused flooding on several occasions in the Copenhagen suburb Gl…

Inspirationskilde: Projektet VandPlus

Projektet VandPlus Solrød svarer på de forestående klimaforandringer og de problematikker som følger med stigende regnvandsmængder og giver et bud på en tilpasningsstrategi i Solrø…

Noget blåt i det (dejlige) grønne i Marienlystparken?

Marienlystparken blev etableret for omtrent 40 år siden i Hasle. I dag ligger den omkranset af store lejeboligområder mod øst (Herredsvang, specifikt Rydevænget og Fjældevænget) og…

Vand og grønt

Fællesrådet Mølleparken – Vesterbrokvarteret har følgende forslag til projektet Grønt og Blåt: • Opsamling på de enkelte matrikler af regnvand i store tanke, vandet skal bruges…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H89

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet

Kommuneplanafdelingen

Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.