Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Forslag til Planstrategi 2019

I Forslag til Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen via 10 temaplaner.

Forslag til Planstrategi 2019 lægger op til en videreførelse af den overordnede strategi fra Planstrategi 2015. Her blev der sat en retning for de næste mange års udvikling, og der blev introduceret tre strategiske fokusområder, der skal bidrage til at koordinere og fokusere væksten. Med forslag til Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen, der primært sker via 10 temaplaner. Titlerne på de ti temaplaner er:

Samtidig med planstrategien offentliggøres et debatoplæg, der omhandler de fem førstnævnte temaer. Debatoplægget kan ligeledes findes på høringsportalen - klik på ét af de fem førstnævnte temaer oplistet ovenfor.

 

Offentligt orienteringsmøde

(Om Forslag til Planstrategi og Debatoplæg om temaplaner).

Dato: Den 13. juni kl. 19-21

Sted: Teknik og Miljø (Rooftop) på Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Aarhus V.

Tilmelding er nødvendig - klik her for tilmelding.

(Der har tidligere været annonceret et møde den 9. maj, som er blevet aflyst, da sagen ikke var færdigbehandlet i byrådet).

Materialer (1)

Høringssvar (31)

Planstrategi

Høringssvar vedrørende Planstrategi

Høringssvar vedr. nyt byområde ved Marienlystvej i Tilst

Hermed anmoder Stadt A/S Aarhus Kommune om i den kommende kommuneplan at inddrage et areal ved Marienlystvej i Tilst som et rammeområde til primært boliger. Samtidig opfordrer vi A…

Foreningsliv og faciliteter

Høringssvar fra FDF Århus Kreds 14

Boligprojekt Marselis Boulevard 124

På vegne af ejer fremsendes hermed forslag til boligprojekt på Marselis Boulevard 124. Projektet vil eventuelt kunne tilføres yderligere 10-15 parkeringspladser under terræn til b…

Udvikling med sikkerhed og sikker grøn omstilling

Udvikling med sikkerhed og sikker grøn omstilling. Østjylland Brandvæsens høringssvar til Forslag til Planstrategi 2019 Østjyllands Brandvæsen Ny Munkegade 15 8000 Aarhus C T…

Høringssvar

Høringssvar vedrørende Planstrategi og 5 temaplaner Aarhus Kommunes Planstrategi og 5 temaplaner er sendt i offentlig høring og blev drøftet på Handicaprådets møde den 25. jun…

Mobilitet og kollektiv trafik

Se vedhæftede høringssvar.

Ansøgning om planlægning for Fløjstrupvej 81, 8340 Malling

Hermed fremsendes ansøgning om ændring af ejendommen Fløjstrupvej 81, 8340 Malling til seniorlandsby jfr vedlagte materiale. Tidligere registreret som j nr 18/038605

DET GENTÆNKTE BOFÆLLESSKAB FOR ALLE GENERATIONER - SKØDSTRUP - NYE BOFORMER MED FOKUS PÅ KLIMA OG SUND FORNUFT

I Aarhus kommune og resten af Danmarks planstrategier, håber Fabulas der gives mere plads til udvikling af nye alternative former for rammebelagte områder, som ikke er fikserede af…

Forslag til nyt rammeområde til boligformål i Mårslet

Hermed fremsendes høringssvar til Planstrategi 2019, med forslag om et nyt rammeområde til boligformål i Mårslet.

DET GENTÆNKTE BOFÆLLESSKAB FOR ALLE GENERATIONER - KOLT - NYE BOFORMER MED FOKUS PÅ KLIMA OG SUND FORNUFT

I Aarhus kommune og resten af Danmarks planstrategier, håber Fabulas der gives mere plads til udvikling af nye alternative former for rammebelagte områder, som ikke er fikserede af…

Behov for samtænkning af interesser og muligheder

Behov for samtænkning og prioritering af interesser og muligheder Hermed bidrag til planstrategien fra arbejdsgruppen ”Rent Drikkevand i Beder-Malling”. Det fremgår af vores input…

DGI Østjyllands høringssvar til ”Forslag til Planstrategi 2019”.

DGI Østjylland har med stor interesse læst forslaget til Planstrategi 2019. Som idrætsorganisation, der repræsenter 296 aarhusianske idrætsforeninger med i alt 104.458 medlemme…

Idrætsfaciliteter

Idrætssamvirket Aarhus ønsker idrætsfaciliteter i planstrategien.

Kommentar til Planstrategi 2019

Denne planstrategi er jo en mindre revision af den eksisterende. Vi vil indledningsvis starte med at gentage at tidsperspektivet frem til 2050 er i overkanten af det forsvarlige – …

Planstrategi 2019

Til Aarhus Kommune, Magistraten for teknik og miljø Høringssvar: forslag til planstrategi 2019 – Aarhus kommune Aarhus kommunes planstrategi 2019 er et inspirerende papir. Vi …

Høringssvar til Planstrategi 2019 for Aarhus Kommune

Hermed høringssvar til Planstrategi 2019 for Aarhus Kommune fra Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd ((Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, Det Danske Spejderkorps, KFUM …

Stop fortætning - den kontakte by er IKKE den kloge strategi

Høringssvar fra en gruppe borgere i Aarhus: Kristine Jensen, professor i landskabsarkitektur Bjarne Frost, arkitekt MAA 
 Peter Evald Jensen, billedkunstner Lisbeth Thingholm…

Planstrategi 2019

Hermed høringssvar fra Friluftsrådet Aarhus Bugt

Kulturhistoriske bevaringsværdier

Store dele af kommuneplan 2017 genvedtages. Aarhus kulturhistorie og fysiske kulturarv nævnes derfor ikke eksplicit i planstrategi 2019. De seneste års erfaringer viser, at der er …

Erhverv Aarhus' høringssvar til 'Forslag til Planstrategi 2019'

Høringssvaret er vedhæftet som PDF.

Vejdirektoratets bemærkninger til Planstrategi 2019 og Debatoplæg til temaplaner

Se vedlagte.

Høringssvar til Planstrategi 2019 ”Klog vækst frem mod 2050”

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om fremtidens Aarhus igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengag…

Planstrategi med tilhørende temaplaner

Til Aarhus kommune Vedhæftet bemærkninger til planstrategi med tilhørende 5 temaer. Endvidere er Ideoplæg Lystrup Midte vedlagt som bilag til høringssvaret vedrørende planstrategi…

Planstrategi 2019

DN afgiver hermed høringssvar til forslag til Planstrategi 2019

Indragelse af areal i Beder i kommuneplanen

På vegne af Innovater A/S og grundejer fremsendes hermed høringssvar (vedhæftet) til Aarhus Kommunes Planstrategi 2019, vedr. ejendommene matrikel nr. 2a Beder By, Beder samt matri…

Høringssvar - forslag til planstrategi 2019

Kolt-Hasselager Fællesråd afgiver hermed høringssvar på de fem temaer og vedhæfter samtidig høringssvar vedrørende erhvervstemaplan samt vores nye lokale udviklingsplan, der er afs…

En trafikløsning for Mårslet og det nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

På vegne af Vilhelmsborg Hestesportscenter, Grundejerforeningen 'Polakhusene' Vilhelmsborgvej, og Brdr. thybo Ejendomsudvikling vedlægges hermed følgebrev samt vision for en trafik…

Forslg til udviklingsplan for arealerne omkring Ny Husumgård / Ølsted.

På Vegne af Ølsted Byudvikling fremsendes hermed forslag til en udviklingsvision for arealerne omkring Ny Husumgård i Ølsted. Vi ser frem til det videre dialog omkring det frems…

Forslag til rammeområde i KP 2021 for en ny bydel - ”Marienlyst Bakker”

På vegne af Tækker Group samt Omnia Invest vedlægges hermed følgebrev samt vision for området "Marienlyst Bakker". Vi håber I vil tage godt imod vores forslag og ser frem til en v…

En grøn.by med mere blåt!Giv børn ejerskab,holdning,ansvar for bevarelsen !

Ved Bispehavens fritidsklub deltog de unge i beplantningen rundt om,det får lov til at stå i fred!Som børn havde vi hver et træ som var vores,jeg havde et egetræ.Giv hvert barn m…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H84