Gå til hovedindhold

Høring om opdateret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus kommune

Denne høring er en invitation til udtalelse vedrørende opdatering af Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

 

Baggrund 

Alle kommuner skal have en styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten angiver blandt andet rammen for skolebestyrelsens arbejde og delegationer. Til styrelsesvedtægten hører et bilag, som indeholder de beslutninger byrådet har truffet vedrørende skoleområdet. 

I Aarhus har vi senest revideret styrelsesvedtægten i 2019. Styrelsesvedtægten er derfor blevet gennemskrevet og opdateret i forhold til tidligere byrådsbeslutninger. Derudover er styrelsesvedtægten blevet gjort mere læsevenlig og tilgængelig ud fra et ønske om, at den skal være anvendelig for blandt andet skolebestyrelserne.

Opdateringen indebærer derfor ikke nye forslag, som der skal tage stilling til, men udelukkende redaktionelle ændringer, præciseringer og omskrivninger. I forhold til delegation er der dog en enkelt ændring som indebærer, at byrådet fremadrettet delegerer kompetencen til at opdatere styrelsesvedtægten til rådmanden for Børn og Unge, når der vedtages nye byrådsbeslutninger eller lovgivning. Tanken med delegationen er at sikre smidighed om opdatering af styrelsesvedtægten. Ændringen i delegation har ikke betydning for skolebestyrelserne.

Link til nuværende styrelsesvedtægt samt bilag Skolebestyrelse (aarhus.dk)

Formål

Formålet med opdateringen og gennemskrivningen af styrelsesvedtægten er:

  • At styrelsesvedtægten bliver mere læsevenlig end den nuværende styrelsesvedtægt 
  • At styrelsesvedtægten skal give et opdateret og retvisende overblik over de af byrådets beslutninger, som vedrører styrelsen af folkeskolerne i Aarhus Kommune 

Som en del af opdateringen vil styrelsesvedtægten få sin egen hjemmeside. Opsætningen af hjemmesiden skal ligeledes bidrage til, at styrelsesvedtægten bliver mere brugervenlig og overskuelig.

Høring og forslag til refleksionsspørgsmål

Rådmanden for Børn og Unge har valgt at udkastet til den opdaterede styrelsesvedtægt skal sendes i høring hos kommunens skolebestyrelser og organisationer. I er velkomne til at forholde jer til det I ønsker, men vi vil særligt gerne have jeres bemærkninger til følgende:

  • Opleves den opdaterede styrelsesvedtægt læsevenlig?
  • Har I forslag til forbedringer i forhold til læsevenligheden?
  • Har I særlige opmærksomhedspunkter i forhold til den fremadrettede formidling af den opdaterede styrelsesvedtægt?

Høringsfrist

Fristen for fremsendelse af høringssvar er mandag den 23. september 2024 kl. 12. 

Hvis I har spørgsmål til materialet, er I meget velkomne til at kontakte Børn og Unges Sekretariat på: admin-sekr-groendalsvej@mbu.aarhus.dk 

Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar.

 

Materialer (2)

Høringssvar (0)

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Dagtilbud og skole
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H913

Kontakt

Sekretariatet, Børn og Unge

Stine Jepsen

Mail: admin-sekr-groendalsvej@mbu.aarhus.dk

Telefon: 4185 6341