Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

I Aarhus Kommune skal en ny strategi for fremtidens sociale indsatser bidrage til at skabe faglig og økonomisk bæredygtighed på det specialiserede socialområde.

Socialområdet har over de seneste år været udfordret af, at flere aarhusianere får brug for specialiseret hjælp, og at sagerne bliver stadigt mere komplekse. En udvikling som fortsætter og kalder på varige og bæredygtige løsninger.

Strategien, som nu sendes i høring, har fået titlen Den Sociale Bæredygtighedsplan. Planen indeholder nye faglige tilgange og initiativer, der skal styrke socialområdet frem mod 2030.

Den Sociale Bæredygtighedsplan er blevet til på baggrund af en større inddragelsesproces i løbet af efteråret 2020, hvor både byens borgere, virksomheder, interesseorganisationer, pårørende og civilsamfundet var inviteret til at komme med input til fremtidens sociale indsatser.

Forligskredsen i Aarhus Kommune er blevet enige om at afsætte 25 millioner kroner, der kan hjælpe flere initiativer i Den Sociale Bæredygtighedsplan hurtigere og bedre fra start.

Formålet med høringen er at få inputs til initiativer inden for de fem områder: 1) Bedre hverdag for børn med særlige behov, 2) Flere unge i job eller uddannelse, 3) Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom, 4) Flere hjemløse i egen bolig samt 5) Bedre hverdag for voksne med handicap.

Materialer (3)

Høringssvar (51)

Ældrerådets høringssvar vedr. Den Sociale Bæredygtighedsplan

Se vedlagte høringssvar

Høringssvar til Den Sociale Bæredygtighedsplan

Se vedlagte høringssvar

høringssvar

høringssvar medsendt

Den sociale bæredygtighedsplan

Medarbejder fra Forsorgshjemmet Tre Ege, Kirkens Korshær

Høringssvar fra forældrerådet for børn med handicap

Høringssvar fra forældrerådet for børn med handicap Forældrerådet for børn med handicap hilser en social bæredygtighedsplan velkommen. Men vi efterlyser et mere specifikt fokus …

Opmærksomhedspunkter fra et forældreperspektiv til Den Sociale Bæredygtighedsplan for Aarhus Kommune

Vedhæftet

Hoved MED Udvalgets perspektiver i opmærksomhedspunkter vedr. Den Sociale Bæredygtighedsplan

Høringssvar fra Hoved MED Udvalget i Sociale Forhold og beskæftigelse

Den sociale Bæredygtighedsplan frem mod 2030

Høringssvar, Den sociale Bæredygtighedsplan frem mod 2030, Tema 5: Bedre hverdag for voksne med handicap jf. vedlagte fil

Høringssvar

Den sociale Bæredygtighedsplan

Social bæredygtighedsplan

social bæredygtighedsplan

Høringssvar fra Bostedet Ellengården

Se vedhæftede fil

Den sociale Bæredygtighedsplan i MSB

Høringssvar til den Sociale Bæredygtighedsplan i MSB er vedlagt i bilag. pva/ Socialrådgiverne i Århusklubben i DS, Region Nord.

Høringssvar Bæredygtighedsplan 2020-2030

Bemærkninger fra en borger der har haft berøring med de fleste usammenhængende snitflader.

høringssvar Social bæredygtighed.

Høringssvar fra Hjerneskadeforeningen Århus I Hjerneskadeforeningen ser vi positivt på intentionen om en 10-års udviklingsplan for socialområdet, men vi er bekymrede for de unde…

Høringssvar Den Sociale Bæredygtighedsplan

Vedlagt

Hjemløse i egen bolig

Se vedlagte

dokumenter til sagsnr. 2021-2066

Høringssvar fra Rådgivning og Visitation Voksne som vedhæftet fil

Aarhus Kommunes Sociale Bæredygtighedsplan

Se vedlagte.

Høringssvar

Se vedhæftede pdf-fil.

Høringssvar

Høringssvar vedr. Den Social Bæredygtighedsplan

Den Sociale Bæredygtighedsplan

ja

Høringssvar til Den Sociale Bæredygtighedsplan 2021

Høringssvar fra det Lokale MED Udvalg i Borgercenter SYD, VJH

Høringssvar vedr arbejdsmiljø

Se vedhæftede

Social bæredygtighed for borgere med grønlandsk baggrund

Det Grønlandske Hus i Aarhus takker for muligheden for at afgive høringssvar og for at være inddraget i processen. Generelt ser det Grønlandske Hus i Aarhus med glæde på nye tilgan…

Præventiv indsats - høringssvar Mandecentret

Hermed Mandecentrets høringssvar vedhæftet!

Høringssvar fra Center for Job og Integration

Center for Job og Integration har den 24. februar 2021 afholdt et ekstraordinært MED-møde med henblik på at drøfte og udarbejde et høringssvar til Den Sociale Bæredygtighedsplan. …

Høringssvar vedr. Den Sociale Bæredygtighedsplan fra Frivilligcenter Aarhus

Hermed høringssvar fra Frivilligcenter Aarhus vedr. Den Sociale Bæredygtighedsplan.

Den Sociale Bæredygtighedsplan

Høringssvar vedhæftet

Høringssvar til den sociale bæredygtighedsplan fra lokalt MED-udvalg i Center for Forsorg

Lokalt MED-udvalg i Center for Forsorg kvitterer meget positivt for Den Sociale Bæredygtighedsplan. LMUs høringssvar knytter sig primært til tema 4, forandringsspor 1, 2 og 3. L…

Høringssvar - Den Sociale Bæredygtighedsplan - Center for Mestring

Hermed høringssvar fra MED-udvalget i Center for Mestring, Aarhus Kommune.

Høringssvar fra Lev Aarhus

Hermed høringssvar fra Lev Aarhus vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

Høringssvar

Vedhæftet.

Den sociale bæredygtighedsplan

Høringssvar er vedhæftet

Den Sociale Bæredygtighedsplan

LMU i Digitalisering, MSB afgiver hermed følgende høringssvar på den sociale bæredygtighedsplan. 1) LMU noterer sig med stor glæde, at digitalisering er indtænkt i en række af d…

Høringssvar fra LMU, Borgercenter Vest, Voksne, Job & Handicap

Høringssvar fra LMU, Borgercenter Vest, Voksne, Job & Handicap

Høringssvar til Den Sociale Bæredygtighedsplan

Se vedhæftede PDF-fil

Høringssvar fra Socialpædagogerne Østjylland

Høringssvar fra Socialpædagogerne Østjylland

Høringssvar fra Røde Kors og Ungdommens Røde Kors Aarhus

Høringssvar fra Røde Kors Aarhus og Ungdommens Røde Kors Aarhus ses i vedhæftede fil.

Høringssvar fra MED-udvalget i Ungecentret Skanderborgvej

Høringssvar fra MED-udvalget i Ungecentret Skanderborgvej

Høringssvar til Den Sociale Bæredygtighedsplan fra Århus Ungdommens Fællesråd

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til Den Sociale Bæredygtighedsplan som høringspart. ÅUF repræsenterer 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsf…

Den Sociale Bæredygtighedsplan

Fil vedlagt

Høringssvar fra Socialpolitisk Forening Jylland

Se venligst vedhæftede fil.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet har på mødet den 8. februar 2021 behandlet høringen om Bæredygtighedsplanen. Handicaprådet bakker op om de to grundtanker, der er i planen mht. a) målrettet og fo…

Hørringssvar "Den Sociale Bæredygtighedsplan"

Se vedhæftede fil

Høringsvar vedr. Den sociale bæredygtighedsplan

Landsforeningen Autisme KredsØstjyllands høringssvar, Vi har skrevet et langt svar da intet i høringsbrevet tyder på man har medtaget vores bemærkninger fra forarbejdet. Vi både s…

Høringssvar bæredygtighedsplanen

se bilag

Den Sociale bæredygtighedsplan

Se vedlagte fil

Vedr. Spor 4.3: Uddannelse og jobs til byens udsatte og hjemløse:

Jeg er ansat som socialrådgiver i Værestedet og har følgende refleksion over uddannelse og job til byens udsatte og hjemløse i Bæredygtighedsplanen: I Bæredygtighedsplanen tænke…

Følgegrupper i implementeringen af Den Sociale Bæredygtighedsplan

I SIND Ungdom Aarhus er vi både begejstrede for og imponerede over den ambitiøse strategi. Vi vil også rose den grundige inddragelsesproces i arbejdet frem mod det udkast, som er s…

Samarbejde med psykiatrien

Kære Kristian Wurtz, Jeg har været med til at udarbejde forslag til kommunens bæredygtighedsplan for Gallo Huset, men vil gerne tilføje et høringssvar selv. Jeg synes i overser s…

Hjælp til unge med ADHD og autisme

Jeg synes, der er behov for meget mere sammenhængende hjælp til unge med ADHD og autisme-diagnoser. Sikkert også til andre grupper, der kæmper med angst og anden psykisk sygdom og …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H252

Kontakt

Louise Rohde

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

mail: loro@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/den-sociale-baeredygtighedsplan/