Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Ny Sports- og fritidspolitik 2022-25

Aarhus Kommune skal have ny sports- og fritidspolitik for 2022-2025.
Udkast til ny politik sendes i høring frem til d. 21. november 2021.

Sports- og fritidspolitikken berører alle aarhusianere. At være en del af et fællesskab og have et meningsfuldt og berigende fritidsliv er en vigtig del af vores liv. Sports- og fritidsområdet er et centralt velfærdsområde, og det er en kommunal kerneydelse at sikre de nødvendige faciliteter og rammer, at støtte fritidsaktiviteter og bidrage til at udvikle stærke interessebårne fællesskaber. 

Politikken udstikker ramme og retning for sports- og fritidsområdet de kommende fire år. 

Sports- og fritidspolitikken 2022-25 er ledsaget af to strategier – en facilitetsstrategi og en outdoorstrategi. Alle tre dele sendes i høring samtidig.

Udkast til ny politik sendes i høring frem til d. 21. november 2021.

Sports- og fritidspolitikken og de to strategier er blevet til i dialog med fritidslivets mange aktører – borgere, foreninger, selvorganiserede, interesseorganisationer og samarbejdspartnere. Processen har været omfattende – og desværre også coronaramt. Den har omfattet webinar, dialogvandringer, facilitetskonference samt en række borger- og dialogmøder med sports- og fritidsområdets mange interessenter.

På den måde har vi sammen med borgere og samarbejdspartnere formet visionerne i den ny Sports- og fritidspolitik 2022-25. Visioner, der i samspil og samskabelse med fritidslivets aktører skal følges op af konkrete handlinger og initiativer de næste 4 år.

Nu vil vi gerne høre din mening om udkastet til ny sports- og fritidspolitik samt facilitets- og outdoorstrategierne.

Du kan give dit høringssvar på denne side. Fristen er d. 21. november 2021.

Efter Høringsperioden

Efter den offentlige høring behandles høringssvarene, og der arbejdes videre med politikken og strategierne. Aarhus Byråd forventes at behandle politikken januar/februar 2022.

Tak til alle, der har bidraget – vi ser frem til at modtage jeres input.

 

Materialer (3)

Høringssvar (30)

Høringssvar fra DanseParaplyen Aarhus

Tusind tak for de 3 gode udkast til hvordan vi i Aarhus fremadrettet får skabt de bedste rammer for at dyrke sin idræt- og fritidsinteresser. DanseParaplyen Aarhus vil meget gerne …

Facilitetsstrategi

Se vedlagte fil.

Samlet høringssvar fra Idrætssamvirket Aarhus

Med glæde fremsendes høringssvar fra Idrætssamvirket Aarhus vedrørende Sports- og fritidspolitik, Facilitetsstrategi og Outdoorstrategi. Idrætssamvirket Aarhus glæder sig over …

Høringssvar - Aarhus Kommunes nye Outdoorstrategi 2022-2025

Høringssvar til ’Outdoor-politik 2022-2025’ - November 2021 Med nærværende høringssvar ønsker foreningerne Aarhus Trail Builders, Aarhus MTB, Aarhus 1900 MTB, Solbjerg MTB, Aarh…

Høring om ny sports- og fritidspolitik for Aarhus Kommune

Sports- og fritidspolitik 2022-2025 for Aarhus Kommune

DGI Østjyllands høringssvar til ”Sports- og fritidspolitik 2022-25, Facilitetsstrategi samt Outdoorstrategi

DGI Østjylland har med stor interesse læst udkastet til Sports- og fritidspolitik 2022-25, Facilitetsstrategi for sports- og fritidsområdet samt Outdoorstrategi. Som kommunens …

Høringssvar til Sport- og Fritidspolitik 2022-25

OK Pan ser en sport- og fritidspolitik, der indeholder en outdoorstrategi som et kærkomment tiltag, da den bør sikre en forventningsafstemning og en mere præcis adgangssikring til …

Facilitetsstrategi og Sports og Fritidspolitik

Høringssvar

Udkast til sports- og fritidsstrategi - outdoorstrategi og facilitetsstrategi

Høringssvar fra Havneforeningen Aarhus Lystbådehavn (HAL) Til Aarhus Kommune: Forslag til sports- og fritidspolitik 2022 – 2025: 1. Outdoor strategi: Seks pilotprojekter: …

Høringssvar

Høringssvar fra daghøjskolerne i Aarhus

Udkast til sports- og fritdsstragi - Facilitetsstrategi og brug pladsen klogt

Sailing Aarhus: Høringssvar til udkast til sports- og fritidspoltik, Aarhus Kommune 2022 – 2025: Facilietsstrategien: Sailing Aarhus er et event-samarbejde mellem 5 sejlklubb…

Høringssvar vedr Outdoorstrategi, sport og fritidspolitik, facilitetsstrategi

Outdoorstrategi, sport og fritidspolitik, facilitetsstrategi

Høringssvar Outdoorstrategi

Aarhus Watersports Complex er super stoked over Aarhus Kommunes arbejde med Sports-​ og fritidspolitiken og Outdoorstrategien - Så sejt. Som forening beliggende på Aarhus Ø, e…

Udkast til Sports og Fritidsstrategi

Tak for materialet vedr. udkast til ny Sports - og fritidspolitik i Aarhus. Vi har udarbejdet dette høringssvar, som vi håber vil blive inddraget i det videre arbejde. Aarhus e…

Høringssvar

Kære Rådmand Rabih Azad-Ahmad Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (FAIS) takker for fremsendelse af høringsbrev om udkast til den nye sports- og fritidspolitik 2022-20…

Outdoorstrategi

Hermed fremsendes høringssvar fra Danmarks Idrætsforbund vedr. Aarhus Kommunes første outdoorstrategi. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har med stor interesse modtaget og læst outdo…

Facilitetsstrategi for idræts- og fritidsområdet

Hermed fremsendes høringssvar fra Danmarks Idrætsforbund vedr. Facilitetsstrategi for idræts- og fritidsområdet. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har med stor interesse modtaget og …

Ældrerådets høringssvar til Ny Sports- og fritidspolitik 2022-2025

Se det vedhæftede høringssvar

Friluftsrådet Aarhus Bugts høringssvar til sports- og fritidspolitik og Outdoor-strategi

Friluftsrådet Aarhus Bugt takker for muligheden for at afgive høringssvar til Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik og Outdoor-strategi. Rådet er positiv over, at kommunen prio…

Sports- og fritidspolitik 2022 - 2025

I Mollerup Golf Club har vi med stor interesse læst udkast til Sports- og fritidspolitik 2022 – 2025 og Facilitets- og Outdoor strategierne. På side 13 i visionsoplægget står der…

Høringssvar fra Børn og Unge vedr. ny Sports- og fritidspolitik 2022-25

Hermed fremsendes høringssvar fra Børn og Unge vedr. ny Sports- og fritidspolitik 2022-25

Høringssvar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Vedlagt fremsendes høringssvar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune.

Høringssvar vedr. Sports- og fritidspolitik 2022-2025

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) takker for invitationen til at give høringssvar til den kommende Sports- og fritidspolitik i Aarhus Kommune for 2022-2025. Vi vil gerne rose, a…

Sport.- Fritidspolitik 2022-2025

Der mangler noget om alle de frivillige foreninger indenfor fritidsområdet, der er mange der er medvirkende til at bekæmpe ensomhed, vi bliver ikke tilgodeset i sports- og fritidsp…

Ny sports- og fritidspolitik, facilitets- og outdoor strategier

Aarhus Kommunes ny sports- og fritidspolitik 2022-25, en facilitetsstrategi for idræts- og fritidsområdet, samt en outdoor-strategi, er tre områder, der griber ind i hinanden, og k…

Bemærkninger til udkast til sport- og fritidspolitik

Se gerne vedhæftede.

Ny sports- og fritidspolitik - høringssvar fra Udsatterådet i Aarhus Kommune

Udsatterådet takker for at blive inddraget i udvikling af en ny sports- og fritidspolitik. Rådet har med interesse læst forslaget, som indeholder mange spændende perspektiver. U…

Ny sports- og fritidspolitik - høringssvar fra Udsatterådet i Aarhus Kommune

Udsatterådet takker for at blive inddraget i udvikling af en ny sports- og fritidspolitik. Rådet har med interesse læst forslaget, som indeholder mange spændende perspektiver. U…

Ny sports- og fritidspolitik - høringssvar fra Udsatterådet i Aarhus Kommune

Udsatterådet takker for at blive inddraget i udvikling af en ny sports- og fritidspolitik. Rådet har med interesse læst forslaget, som indeholder mange spændende perspektiver. U…

Outdoor - friluftsliv og grøn omstilling

Vi har en forening som aktuelt tæller ca. 150 brugere. Vi lever op til jeres definition af Outdoor som værende: Alle former for ophold, og aktivitet i fritiden i det udendørs rum, …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H389

Kontakt

Sport & Fritid, Aarhus Kommune

Nina Leunbach Wang

nlw@aarhus.dk