Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Offentlig høring af forslag til Indsatsplan StorAarhus

Vi skal beskytte grundvandet mod forurening, fordi vi bruger det til drikkevand. Og det vand, vi drikker, skal helst produceres af så rent grundvand som muligt.

I Aarhus Kommune er der pres på grundvandet. En stor produktion af drikkevand til stadigt flere indbyggere betyder, at alle grundvandsressourcer i kommunen stort set er udnyttet. Forurening af grundvandet med pesticider, nitrat og miljøfremmede stoffer udgør lokalt en væsentlig risiko for kvaliteten af vores grundvand. Det kræver en aktiv indsats fra især vandforsyninger, regionen og kommunen at beskytte grundvandet. Et vigtigt redskab er her indsatsplaner.

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven §13d. Lige nu er planen i offentlig høring. Hvis du har bemærkninger eller forslag til planen, er du meget velkommen til at indsende et høringssvar.

Indsatsplanen beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

Alle direkte berørte parter har modtaget et brev om indsatsplanen, hvor de kan afgive deres høringssvar via en lukket portal, hvor svarene ikke er tilgængelige for andre end Aarhus Kommunes sagsbehandlere.

Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med de almene vandforsyninger indenfor indsatsplanområdet og Grundvandsforum i Aarhus Kommune. Byrådet har godkendt forslaget til offentlig høring på møde den 28. september 2020.

Indsatsplanen finder du her.

Processen omkring vedtagelsen af forslaget finder du her.

Miljøvurdering

Aarhus Kommune har foretaget en miljøvurdering af forslaget til indsatsplanen. Det har vi gjort i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10-2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurdering af forslaget til indsatsplanen er i høring samtidig. Også her har du mulighed for at komme med bemærkninger og forslag ved at afgive et høringssvar.

Du kan se miljøvurderingen her.

Den videre proces

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet. Herefter vil de indgå i byrådets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af indsatsplanen.

***

Bemærk at kun høringssvar modtaget via Høringsportalen vil blive vist på oversigten nederst på siden. Høringssvar modtaget via mail, brev mv. vil derfor ikke fremgå af oversigten. Alle modtagne høringssvar vil dog indgå i den videre politiske behandling af forslaget.

***

Materialer (3)

Høringssvar (30)

Høringssvar Indsatsplan StorAarhus

Høringssvar vedhæftet

Høringssvar for Offentlig høring af forslag til Indsatsplan StorAarhus

På vegne af I/S Tandergård (CVR.nr.: 11768474). Se venligst vedhæftede høringssvar. Med venlig hilsen Peter Krabbe | Advokat Trigevej 20 | 8382 Hinnerup Hoved tlf. 4614…

Indsigelse

Vedr. Indsatsplan Stor Aarhus. Jeg Henrik Nielsen giver hermed nedenstående Høringssvar. Ejendommen er beliggende på Østergårdsvej 212, 8340 Malling. Ejendommen er på ca.10 hek…

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus

DN Aarhus byder Indsatsplanen velkommen, og ser frem til at der afsættes ressourcer til en målrettet implementering, som kan sikre det aarhusianske drikkevand for fremtidige genera…

Høringssvar

Høringsvar vedhæftet

Offentlig høring af forslag til Indsatsplan StorAarhus

indsigelse

Indsatsplan Storaarhus

Ejendommen er en planteavlsejendom på i alt ca. 250 ha. For 5 år siden købte vi en ejendom på 52 ha i Fastrup for at udvide produktionen af salgsafgrøder og få et jordtilliggende, …

Indsatsplanens relation til Udviklingsplan for Marienlyst

Indsatsplanen dækker store områder – herunder den kommende bydel Marienlyst mellem Skejby og Tilst, hvor udviklingsplan og kommuneplantillæg for byudviklingsområdet pt. er i høring…

Høringssvar Indsatsplan StorAarhus

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Indsigelse mod Indsatsplan StorÅrhus

Vi vil ikke have indraget vores jord.

Bemærkninger til høring af indsatsplan for StorAarhus

Se vedhæftede bemærkninger fra Skanderborg Kommune til høringen.

Miljø og Energi

Se vedhæftet fil

Indsatsplan Storaarhus

Høringssvaret er vedhæftet.

Indsatsplan Storaarhus

Vi driver en slagtesvineproduktion på 3300 slagtesvin. Vi driver 120 ha, hvilket passer til den slagtesvineproduktion vi har, så vi kan producere foder til dyrene og husdyrgødninge…

Indsatsplan Storaarhus

Høringssvaret et vedhæftet.

Indsatsplan Storaarhus

Vedr. Indsigelse til Indsatsplan Storaarhus. Vi har gården Bøgeskov Østergård. Jeg er født og opvokset på gården, som vi købte af min far i 1993. Vi har siden udvidet med flere…

Indsatsplan Storaarhus

Høringssvaret er vedhæftet.

Indsatsplan Storaarhus

Høringssvar er vedhæftet.

Indsatsplan Storaarhus

Se vedhæftede høringssvar

Indsatsplan Storaarhus

Se vedhæftede høringssvar

Indsatsplan Storaarhus

Jeg driver 164 ha, hvoraf 106 er ejet, mens de øvrige arealer er til forpagtet,. Der er på ejendommen en svineproduktion, af en størrelse, der passer fint sammen med arealerne både…

Indsatsplan Storaarhus

Høringssvaret er vedhæftet.

Indsatsplan Storaarhus

Se det vedhæftede dokument

Indsatsplan StorAarhus

Ejendommen Langballevej 109, matriklerne 3a og 3k og et areal på ca. 19,2 ha. bliver berørt af både Indsatsplan Beder og Indsatsplan Storaarhus og forbuddet mod at anvende sprøjtem…

Indsatsplan Storaarhus

Se vedhæftede.

Indsatsplan Storaarhus

Se vedhæftede.

Indsatsplan Storaarhus

Se vedhæftede.

Grundvandsbeskyttelse Århus

Jeg støtter forslaget. Vores jord er meget sandet og det glæder mig at skulle fritage den for en evt nedsivnings risiko. Men hvad med vores gamle nedsivningsanlæg? Det vil jeg selv…

Grundvandsbeskyttelse Århus

Jeg støtter forslaget. Vores jord er meget sandet og det glæder mig at skulle fritage den for en evt nedsivnings risiko. Men hvad med vores gamle nedsivningsanlæg? Det vil jeg selv…

Beskyttelse af grundvand

Jeg støtter forlag om sikring og beskyttelse af byens grundvandsressourcer!

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Beder - Malling Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup-Elsted-Nye Mårslet Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring
Hørings-id

H239

Kontakt

Ulla Lyngs Ladekarl

Telefon: 41 87 37 04

Email: ulll@aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Her er links til hjemmesider med gode haveråd som inspiration til at undgå sprøjtemidler på have- og flisearealer:

Den økologiske have i Odder:

https://www.okologienshave.dk/gode-tips-til-havebrug

Danske Vandværker:

https://www.danskevv.dk/medlem/fordele-og-rabatter/sprojtefri-have/

Aarhus Vand:

https://www.aarhusvand.dk/privat/vandkvalitet/sprojtefri-have/