Gå til hovedindhold

Offentlig høring af forslag til Indsatsplan StorAarhus

Vi skal beskytte grundvandet mod forurening, fordi vi bruger det til drikkevand. Og det vand, vi drikker, skal helst produceres af så rent grundvand som muligt.

I Aarhus Kommune er der pres på grundvandet. En stor produktion af drikkevand til stadigt flere indbyggere betyder, at alle grundvandsressourcer i kommunen stort set er udnyttet. Forurening af grundvandet med pesticider, nitrat og miljøfremmede stoffer udgør lokalt en væsentlig risiko for kvaliteten af vores grundvand. Det kræver en aktiv indsats fra især vandforsyninger, regionen og kommunen at beskytte grundvandet. Et vigtigt redskab er her indsatsplaner.

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven §13d. Lige nu er planen i offentlig høring. Hvis du har bemærkninger eller forslag til planen, er du meget velkommen til at indsende et høringssvar.

Indsatsplanen beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

Alle direkte berørte parter har modtaget et brev om indsatsplanen, hvor de kan afgive deres høringssvar via en lukket portal, hvor svarene ikke er tilgængelige for andre end Aarhus Kommunes sagsbehandlere.

Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med de almene vandforsyninger indenfor indsatsplanområdet og Grundvandsforum i Aarhus Kommune. Byrådet har godkendt forslaget til offentlig høring på møde den 28. september 2020.

Indsatsplanen finder du her.

Processen omkring vedtagelsen af forslaget finder du her.

Miljøvurdering

Aarhus Kommune har foretaget en miljøvurdering af forslaget til indsatsplanen. Det har vi gjort i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10-2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurdering af forslaget til indsatsplanen er i høring samtidig. Også her har du mulighed for at komme med bemærkninger og forslag ved at afgive et høringssvar.

Du kan se miljøvurderingen her.

Den videre proces

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet. Herefter vil de indgå i byrådets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af indsatsplanen.

Materialer (3)

Høringssvar (0)

10/02/2021 - 11:48

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Miljø og energi
Område
Beder - Malling Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup Elsted Mårslet Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring
Hørings-id

H239

Kontakt

Ulla Lyngs Ladekarl
Telefon: 41 87 37 04
Email: ulll@aarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00

Vil du vide mere?

Her er links til hjemmesider med gode haveråd som inspiration til at undgå sprøjtemidler på have- og flisearealer:

Den økologiske have i Odder:
https://www.okologienshave.dk/gode-tips-til-havebrug

Danske Vandværker:
https://www.danskevv.dk/medlem/fordele-og-rabatter/sprojtefri-have/

Aarhus Vand:
https://www.aarhusvand.dk/privat/vandkvalitet/sprojtefri-have/