Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Oplandsudvalgets anbefalinger

Oplandsudvalget har sat fokus på det gode liv i Den Grønne Ring om Aarhus – det der også kaldes oplandet. Udvalget, som består af medlemmer af byrådet og eksterne medlemmer med en særlig viden om oplandet, har nu afleveret sine anbefalinger om tiltag, som byrådet kan sætte i værk.

Aarhus skal ikke bare være en god by for alle. Aarhus skal være en god kommune for alle. Den Grønne Ring om Aarhus skal med sine oplands- og landsbyer også være et godt sted for alle.

I perioden 2017- 2021 har Aarhus Byråd nedsat flere midlertidige udvalg, der i en afgrænset periode har skullet arbejde med udvalgte emner.

Et af udvalgene – Oplandsudvalget - har arbejdet med det gode liv i oplandet ud fra fire temaer: infrastruktur og byudvikling, kultur og fritidstilbud, kommunikation i og med oplandet samt tættere kobling mellem fællesråd og byråd.

Udvalget har nu afleveret sine færdige anbefalinger til Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø, som skal videresende dem til byrådet. Anbefalingerne kommer efter, at Oplandsudvalget har mødtes med fællesrådene i oplandet, besøgt flere oplandsbyer og talt med foreninger og borgere i oplandet.

Nu vil vi gerne høre din mening om anbefalingerne, og hvordan byrådet kan være med til at skabe det gode liv i oplandet indenfor de fire temaer, inden vi sender anbefalingerne videre til byrådet.

Du kan sende et skriftligt høringssvar på denne side. Fristen er 1. juni 2021.

Anbefalingerne vil desuden blive behandlet i Kulturudvalget og Teknisk Udvalg.

 

 

Materialer (1)

Høringssvar (23)

MSO's høringssvar vedr. Oplandsudvalgets anbefalinger

MSO's høringssvar vedr. Oplandsudvalgets anbefalinger

2 implementerbare forslag til Oplands Udvalget:

Oplands Udvalget skriver i deres indledning: ”Oplands Udvalget vil tænke lokalsamfundenes synspunkter ind i et tættere samarbejde med fællesråd og andre lokale kræfter samtidig m…

Høringssvar Oplandsudvalgets anbefalinger

Tranbjerg Fællesråd har haft stor fornøjelse af, at have besøg af udvalget og deltage i arbejdet med at finde nye løsninger på Oplandets forskellige udfordringer. Derfor bakker vi …

De fleste anbefalinger er generelle, ikke specifikke for oplandet

Formålet med udvalget har under hele forløbet forekommet os at være uklart. Mange af de emner, der er blevet bragt op, er af generel interesse og betydning og har som sådan ikke sæ…

Høring

Om anbefalingerne fra Oplandsudvalget til at styrke det gode liv i oplandsbyerne

Høringssvar

Oplandsudvalgets 8 anbefalinger

Kommentar fra Aarhus Kommunes kunstfaglige råd

Høringssvar fra Aarhus Kommunes kunstfaglige råd vedr. Oplandsudvalgets anbefalinger Aarhus Kommunes kunstfaglige råd - dvs Kunstrådet, Billedkunstudvalget og Musikudvalget - ha…

Ældrerådets høringssvar til Oplandsudvalgets anbefalinger til Aarhus Byråd

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som fil

Høringssvar fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høringssvar fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

Østergårdsgrunden i Hjortshøj

I Hjortshøj er vi en gruppe borgere der siden 2016, sammen med vores fællesråd Landsbyforum, har arbejdet på at bevare en gammel landbohave “Østergårdshaven” som et fælles grønt ån…

Svar fra Børn og Unge på høring vedr. "otte anbefalinger skal styrke oplandet"

Der fremsendes hermed svar fra Børn og Unge på høringen vedrørende "Otte anbefalinger skal styrke oplandet"

DGI Østjyllands høringssvar til ” Oplandsudvalgets anbefalinger”

DGI Østjylland har med stor interesse læst Oplandsudvalgets anbefalinger. Som idrætsorganisation, der repræsenter 309 aarhusianske idrætsforeninger med i alt 113.423 medlemmer,…

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet drøftede kort anbefalingerne på mødet den 25. maj 2021. Der er fra rådet en stor anerkendelse af arbejdet og anbefalingerne fra Op-landsudvalget. Rådet lægger…

Hjortshøj Landsbyforums høringssvar til Oplandsudvalgets anbefalinger

Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum kan klart bakke op om udvalgets anbefalinger og sætter pris på at have været inddraget i forskellige dele af udvalgets arbejde. Se vores kommenta…

Høringssvar Anbefalinger fra et styrket opland

Vedhæftet er høringssvar fra Kolt-Hasselager Fællesråd vedr. Anbefalinger til et styrket opland.

Høringssvar Oplandsudvalget 8 anbefalinger

Grundlæggende er vi meget tilfredse med nedsættelsen af Oplandsudvalget for at skabe mere politisk fokus på Aarhus Kommunes opland, hvor ca. 25% af kommunens indbyggere bor. Samm…

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Høringssvar vedr. Oplandsudvalgets anbefalinger Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til høringen af Oplandsudvalgets anbefalinger igennem denne…

Hjortshøj / Østergårdsgrunden

Da jeg flyttede til Hjortshøj for ca 6 år siden blev byen "solgt " som en grøn landsby med park områder og en grøn kile gennem byen . Jeg synes det er vigtigt vi bevarer byen grøn …

Sletvej

Efter etableringen af genvejen hsr trafikken På Sletvej ikke kunne følge med. Mængden af tungtrafik er steget og det er ikke muligt for nogen at cykle på vejen. Det bør undersøges …

Hjortshøj - Østergårds grunden

Kære Aarhus Kommune Jeg vil gerne sætte fokus på den gamle Østergårds grund mit i bysamfundet Hjortshøj, som vi er en gruppe borgere som arbejder for at omdanne til en grøn oasen …

Oplandsudvalgets Anbefalinger

Punkt 7/tema 4: Kommunikation Der er 22 lokalarkiver i Aarhus Kommune, som alle kan bidrage med baggrundsviden til lokale forhold. Oversigt over arkiverne: https://www.aakb.dk/no…

Oplandsudvalget

Trige-Ølsted Fællesråd har med interesse læst det meget fyldige anbefalingsbrev til Byrådet. Ingen kan vel være uenige i intentionerne og de mange problemstillinger der omtales i …

Husk det nuværende foreningsliv

I FDF Hjortshøj synes vi, at det er en rigtig god oplandsstrategi, med en masse spændende initiativer, særligt forslag 2 om at have mere nærhed mellem byråd og fællesråd, forslag 5…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Åby Åbyhøj Beder - Malling Brabrand - Gellerup Harlev - Framlev Hårup - Mejlby Hasle Hasselager - Kolt Hele kommunen Hjortshøj Holme - Højbjerg - Skåde Lisbjerg Lystrup-Elsted-Nye Mårslet Midtbyen Sabro - Borum Skejby-Christiansbjerg Skæring - Egå Skødstrup - Løgten Solbjerg Stavtrup - Ormslev Tilst - Brabrand Nord Tranbjerg Trige - Spørring Vejlby-Risskov Viby
Hørings-id

H307

Kontakt

Marianne Bjerg Hansen

AC-fuldmægtig

E: hbjma@aarhus.dk

 

Vil du vide mere?

Oplandsudvalgets hjemmeside