Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Reduktion af klimaaftryk i kommunens indkøb

Indstillingen foreslår, at der lægges en CO2-afgift på nogle af de varer Aarhus Kommune indkøber, og at der på andre indkøb og udbud kan indregnes en værdi af den udledning af CO2 indkøbet vil skabe. På den måde, kan der træffes et oplyst klimabevidst valg, og klimaaftrykket af indkøbene reduceres.

Værdisætningen af CO2 kan bruges som en skyggepris på CO2 til prioriteringssituationer i indkøb- og udbudsprocessen. En intern klimaafgift på de mest klimabelastende varer og tjenesteydelser kan medføre andre valg. Forventningen er at de grønne valg i fremtiden vil blive foretaget i langt højere grad end tidligere. Niveauet anbefales indført med 850 kr./ton CO2 i 2022 gradvist stigende til 1.500 kr./ton CO2 i 2030. Vedtages nationale CO2-afgifter i fremtiden, vil den interne klimaafgift udfases, for at undgå dobbelt afgift. Klimaafgiften tænkes indført på flyrejser, på indkøb af benzin og diesel til kommunens egne biler, samt på udvalgte fødevaregrupper (Oksekød, lammekød, færdigretter med kød og saft, juice og læskedrik.)

Materialer (5)

Høringssvar (8)

DN Aarhus' bemærkninger til forslag om kommunal CO2-afgift/skyggepriser

Hermed vedhæftet høringsbemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

Klimaafgift

Vedlagt høringssvar fra MSO

Klimabevægelsens bemærkninger til forslag om intern CO2-pris

Klimabevægelsen har med stor interesse læst Aarhus kommunes indstilling og notat om administrationen af intern klimaafgift, og vil i det følgende give bemærkninger til kommunens fo…

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om reduktion af klimaaftryk i kommunens indkøb

Teknik og Miljø støtter den generelle indsats i forhold til reduktion af CO2-udledning fra kommunal aktivitet. Interne afgifter og skyggepriser kan være et nyttigt instrument bland…

En intern CO2-pris i Aarhus, KÆMPE JA TAK

Kære Aarhus Kommune og Aarhus Byråd, Forslaget om en intern CO2-pris i Aarhus Kommune er en alle tiders ide. Det er et af de rigtigt gode værktøjer som offentlige myndigheder o…

Intern CO2-afgift

Vedhæftet som pdf

Høringssvar til forslaget om reduktion af klimaaftryk i kommunens indkøb

Høringssvar til forslaget om reduktion af klimaaftryk i kommunens indkøb Indførslen af en intern CO2-pris på udvalgte varer Aarhus Kommune indkøber er en fantastisk ide. Den inte…

Ældrerådets udtalelse vedr. Ko, kylling eller kikærter – klimaafgift skal gøre det grønne valg nemmere

Se den vedhæftede fil

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H413

Kontakt

Indkøb & Udbud

bedreindkoeb@ba.aarhus.dk