Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Tunnel under Marselis Boulevard og genindretning af Marselis Boulevard

Vejdirektoratet gennemfører frem til 2024 en miljøkonsekvensvurdering for at etablere en tunnel under Marselis Boulevard. Efter tunnelen er etableret genetableres Marselis Boulevard i en ny indretning. Forslag til indretningen af arealet ovenpå tunnelen og vejen udarbejdes af Aarhus Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets undersøgelse skal blandt andet sikre, at miljøet ikke påvirkes unødigt, og at de natur-, miljø- og arealmæssige konsekvenser og trafikale effekter af en udbygning belyses.

Projektet for tunnelen og indretning af arealet oven på ses som et samlet projekt og vil blive belyst i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.

Idéfase

Undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde. Dette gælder både for visionen for indretning af Marselis Boulevard samt for projekt med etablering af en tunnel.

Idéfasen forløber fra den 16. maj 2022 frem til den 13. juni 2022, hvor du kan bidrage med dine idéer og forslag via projektets hjemmeside www.vd.dk/marselis-boulevard.

Direkte link til at sende høringssvar

Se indkomne høringer

Borgermøde

I forbindelse med den indledende idé- og forslagsfase afholder Vejdirektoratet  i samarbejde  med Aarhus Kommune et borgermøde om miljøkonsekvensvurderingen og om det kommende arbejde med en vision for indretning af Marselis Boulevard.

Tirsdag d. 31. maj 2022, kl. 18.30 – 21.00

Marselisborg Gymnasium

Birketinget 9B, 8000 Aarhus

Mødet optages på video, og videoen vil efterfølgende kunne ses på projektets hjemmeside.

I forbindelse med den afsluttende høring i 2024 afholdes borgermøde igen, hvor resultaterne af undersøgelsen præsenteres. Du kan løbende holde dig orienteret på projektets hjemmeside: www.vd.dk/marselis-boulevard

 

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Trafik og transport
Område
Midtbyen
Hørings-id

H451

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00