Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. helhedsplan for Skanderborgvej

Mit høringssvar er også at finde i den vedhæftede fil.

Høringssvar vedr. ”Helhedsplan for byudviklingen langs Skanderborgvej”:
Kongsvang den 20.06.2019


”Kongsvang” – her lå i Vikingetiden Kongens enge, marker og hestefolde (selve Kongsgården lå nær Viby Skole). Tæt på Kongsvang – ved Eskelund (tidligere Snekkeeng) - lå byens skibsværft, som servicerede Vikingekongernes flåde,
der holdt til ved Århus.

Viby – ”Vi” betyder ”nordisk, hedensk helligdom” – og helligdomme skal man jo behandle med varsomhed og respekt.

Denne historiske sammenhæng mellem Eskelund/Ådalen og Kongsvang, vil det være naturligt at understøtte/udbygge med en grøn sammenhængende zone/område/kile fra Ådalen/Eskelund – henover det grønne Kongsvang (hvor mange 100 år gamle frugttræer præger kvarteret) til Havreballe Skov med Stadionsøerne – og herfra direkte videre til Mindeparken, Kongeslottet og Tangkrogen.

I dag er det næsten umuligt at komme pågåben eller cykel fra Kongsvang til Ådalen.
Her må der igen etableres et grønt og historisk sammenbindende led mellem Kongsvang og Vikingekongernes Ådal! Især nu, hvor Eskelunden skal være folkets
kulturelle samlingssted igen.

Kongsvang er med sine historiske og meget bevaringsværdige huse fra omkring århundredeskiftet, et fantastisk smukt, frodigt og fredeligt område med smalle gader. Her leger børnene på gaden, de voksne spiller boule på Boulebanen ved Skanderborgvej, og de unge beboere fra Langenæs går tur her med barnevognen eller hunden - og drømmer om at komme til at bo her en dag 

Det ville være fantastisk, hvis man kunne danne et grønt og bypark lignende område på Skanderborgvej ved Kongsvang (dog med let bilkørsel og letbane/BRT busser), som igen kunne binde de 2 halvdele af Kongsvang (Gl. Kongsvang og Kongsvang) sammen. Og skabe en sikker overgang over Skanderborgvej for skolebørn og alle os andre.

- Og sikke en flot og frodig måde at opleve Århus på, når man ankommer med bil fra E45/Åhavevej!

I Kongsvang leger vi meget (også de voksne!) så vi kunne godt tænke os mulighed for et område med mulighed for leg og spil og gåture med hunden i nærheden af vores boliger – og gerne i tæt tilknytning til dette bypark-lignende område.

Århus har kun få enklaver med smukke historiske og bevaringsværdige huse - som bl.a. Kongsvang – sammenlignet med f.eks. Odense, som har store kvarterer med smukke historiske huse.

Derfor er det nødvendigt, at passe på disse områder og huse, som vi beboere i øvrigt bruger mange kræfter og tid på at bevare for eftertiden – vi har dem jo kun til låns for en tid!

En by uden historiske kvarterer/huse er en by uden sjæl.

Vi (mange), som bor i Kongsvang, er derfor bekymret for at kommunen, ved at udnævne kvarteret til ”byudviklingszone med mulighed for at bygge i 3-6 etager”, vil få grundskylden til at eksplodere – og dermed i realiteten ”skrive dødsdommen” over kvarteret.

Vi er bekendt med et tilsvarende eksempel fra Lindgreens Allé på Amager, hvor Københavns Kommune har besluttet, at der i et område med gamle bevaringsværdige huse, må bygges etageboliger i op til 4 etager. Dette har betydet, at en boligejer som bor i et gammelt, bevaringsværdigt hus, har fået en grundskyldsstigning på 600 %, fordi grunden nu er mere værd, da der kan bygges højere på den. Boligejeren har derfor ikke råd til at blive boende og er således tvunget til at sælge til en ejendomsudvikler – fordi ingen andre vil købe huset med den grundskyld.

Og således kan et helt historisk kvarter forsvinde ”overnight”.

Ud over grundskyldsstigningen, vil også opkøb og nedrivninger af flere huse i kvarteret, ødelægge kvarterets historiske sammenhæng – og være et tab for byen.

Vi bekymrer os også for de farlige situationer for vores børn, som meget mere gennemkørende trafik i de smalle gader vil kunne medføre – for ikke at nævne det parkeringskaos, som vil opstå i gaderne, hvis der bygges høje boliger til mange mennesker på Skanderborgvej – som vi ser det i Åbyhøj lige nu.

Vi vil derfor opfordre til at Århus Kommune udnævner Kongsvang til et ”kulturhistorisk miljø” som skal beskyttes mod opkøb/nedrivning af de gamle historiske huse, inden det er for sent!

Og vi vil også anmode om, at Lokalt Kulturmiljøråd tages med på råd i denne forbindelse.

En ”Klog Byudvikling” i Viby ville være, at bygge relativt høje og fritliggende boligejendomme i ”klumper” (à la Frichsvej punkt-højhusene, som ligger frit og giver adgang til fælles grønne arealer og stien langs åen bagved, og højhusene på Langenæs med parken omkring). Disse klumper kan bygges på steder, hvor der er plads og luft til det - f.eks. omkring Viby-centeret, ved JP/Politikens hus, Skat og Bowlinghallen på nordvest siden af Skanderborgvej samt på erhvervsområdet ved Øllegårdsvej.

I områder med villaer – som f.eks. i Kongsvang - bør der kun bygges på en måde, som binder bydelen sammen – og ikke på en måde som skærer bydelen over i 2 halvdele.

En høj/sammenhængende randbebyggelse langs Skanderborgvej, vil reelt komme til at fungere, som en ”Berlinmur ”mellem de 2 halvdele af Viby - især Kongsvang.

I stedet vil bygninger med en begrænset højde (max. 2,5 etager og gerne med saddeltag) og med luft imellem de enkelte bygninger – virke som en invitation til at komme ind i området bagved – og man vil kunne skabe fælles rekreative arealer med stier og grønt mellem husene. Samtidig vil der være udsyn til himmel, luft, sol og smukke solnegange mellem husene.

Området med triste erhvervsejendomme ved Kongsvang – lang Skanderborgvejs Nordvestside - kunne således passende erstattes punkthuse i max 2,5 etager (ligesom de bagvedliggende huse) - indrettet med boliger til kvarterets ældre beboere, der gerne vil sælge huset og flytte i lejlighed, men som foretrækker at blive i deres dejlige kvarter. Også meget gerne plejeboliger her – så vi kan passe på hinanden i godt og vant miljø.

I øvrigt vil vi opfordre Århus Kommune til at samarbejde med ”Gehlpeople” https://gehlpeople.com/contact-guide/ – med tegnestuer flere steder i verden.
De laver byer for mennesker, med udgangspunkt i Jan Gehl´s oprindelige tanker i bogen ”Livet mellem husene”.

Citat fra Århus Kommune:

”I Aarhus skal det gamle og det nye kunne leve sammen side om side. Det er derfor vigtigt, at der bliver taget hånd om både kulturarven og nye byggerier”


Med venlig hilsen

Hanne Eskesen, Arkitekt – og glad beboer i Kongsvang (40633882)
Jens Tørskin, Coach & Coachtrainer – og glad beboer i Kongsvang (50913602)
Balou – en glad, brun labrador som elsker gåturene og duftene i Kongsvang


Adresse: Skjoldsgade 7, 8260 Viby J.

Mails:
he@hanneeskesen.dk
toerskin@coachkompagniet.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Vibeke Eskesen

Indsendt

19/06/2019 19:02

Sagsnummer

HS6256040

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00