Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vækstakse

Når man læser kommuneplan 2017, beskrives tre hoved vækstakser, som flertallet i byrådet har valgt som fokus områder. Der står dog intet om hvorledes denne vækst skal implementeres. Ifølge debat oplægget for "Helhedsplan Skanderborgvej" overvejer Aarhus kommune at åbne op for fortætning langs den ene af disse 3 akser vha. højt etagebyggeri på begge sider af Skanderborgvej, hele vejen fra Øster Allé (Rema1000) til Monradsvej (Viby Idræts anlæg).

Specielt for de eksisterende kvarterer med lavt byggeri, vil dette få voldsomme konsekvenser:

(1) Kulturhistoriske værdier, velfungerende minisamfund og livsglæde blandt nuværende beboere vil i værste fald ødelægges.

(2) Der vil være store indbliks gener fra vinduer og altaner på etagebyggeriet ned i folks huse og haver.

(3) Der vil opstår lange skygger som følge af højt byggeri, særligt morgen og aften og dermed fratage lys fra nuværende beboere.

(4) Den åbne og frie udsigt, mange sætter stor pris på i dag, forsvinder.

(5) Det grønne "look" Viby har i dag vil forsvinde, da de grønne kvarterer gemmes bag en mur.

(6) Beboere i nyt etagebyggeri vil parkere deres biler i lokal området og skabe kaos, som det ses blandt andet ses i Åby og Risskov.

(7) Store trafikale problemer og farlige situationer for skolebørn, da antal af biler der skal ind/ud af kvarteret forøges kraftigt.

Så, hvordan er dette oplæg til fortætning egentligt opstået?
Der er vel næppe et politisk ønske om specifikt at implementere fortætning for denne måde, i eksisterende villa områder?
Dette virker i hvert fald ikke til at være tilfældet når man taler med byrådspolitikerne…..

For at imødekomme ønsket om høj by-kvalitet og liveability vil jeg derfor foreslå, at højt nybyggeri placeres på de områder langs Skanderborgvej, hvor der er plads til det - og ikke hvor det ødelægger meget for mange mennesker. Personligt synes jeg ikke den nordlige side af Skanderborgvej fra Stenkildevej (Viby Centret) til og med "den sorte bygning" (over for Holme Ringvej) har meget at byde på arkitektonisk. Det samme gælder strækningen på Viby Ringvej, fra Skanderborgvej til Ormslevvej. Længere sydpå langs Skanderborgvej kan der også peges på områder som arealet mellem Grøndalsvej og Ravnsbjergvej. Efter min mening vil disse områder være mere oplagte at bygge højt på, da de vil være i mindre konflikt med nabo kvarterer.

Men i hvilken grad er der reelt behov for at fortætte, med den forventede 1.5% befolkningstilvækst årligt?
I den nordlige del af Aarhus er der ifølge Aarhus Stiftstidende ved at blive bygget mere end 10.000 (!) boliger, i 12 forskellige byggeprojekter. Alene dette svarer til mange års optagelse af nye borgere. I Brabrand er der for nyligt bygget flere hundrede nye lejligheder, hvor langt de fleste er ubeboede. Jeg håber at dette er med i overvejelserne inden den gives grønt lys for nybyggeri med negative følger.

Med venlig hilsen,
Erling Bjerrehuus
Bernstorffsvej 7
8260 Viby J
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Erling Bjerrehus

Indsendt

20/06/2019 19:50

Sagsnummer

HS4005651

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Viby
Hørings-id

H108

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00