Gå til hovedindhold

Høringssvar

Erhvervsplan 2020-2023 "Partnerskaber for bæredygtig vækst"

Kommentarer til Partnerskab for bæredygtig Vækst

I Aarhus Vand konstaterer vi med tilfredshed og anerkendelse at der i Partnerskab for bæredygtig Vækst tages udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtighed, og at planen fokuserer på etablering af nationale klynger med regionale og lokale indsatser.

Klyngenavnet for Energi, Klima og Miljø vil vi foreslå korrigeret til Energi, Klima samt Vand og Miljø.

Under beskrivelsen af Udvikling af et klynge-distrikt for vandteknologi i Aarhus på side 56 og 57 vil vi foreslå, at Aarhus Kommune også tilføjes under Ressourcer, da det bliver en fælles opgave at lykkes med etableringen af den fysiske del af vandklyngen. Og Aarhus Kommune har allerede tilkendegivet, at de bidrager med ressourcer hertil. Et lokalt samarbejde er afgørende for at samle erhvervsliv, universitet og kommune/vandselskab.

Aarhus Vand står overfor etablering af et nyt ressourceanlæg – ReWater – som erstatning for de 3 nuværende renseanlæg Åby, Viby og Marselisborg. ReWater er tiltænkt også at skulle bidrage til udvikling, test og demonstration af ny vandteknologi, og anlægget vil blive etableret under hensyn hertil. Vi vil derfor foreslå, at dette medtages under beskrivelsen af Udvikling af et klynge-distrikt for vandteknologi i Aarhus. Alternativt at det medtages under beskrivelsen af Aarhus-området som udviklings-, test- og demonstrationssite for storskala-projekter.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Claus Møller Pedersen

Indsendt

17/10/2019 08:53

Sagsnummer

HS6106960

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H124

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Konsulent Michael Allermann

D +45 29 20 80 98