Gå til hovedindhold

Høringssvar

Erhvervsplan 2020-2023 "Partnerskaber for bæredygtig vækst"

Scenekunsten som en naturlig del af erhvervs planen, særligt som kreativt erhverv.

HØRINGSSVAR: PARTNERSKABER FOR BÆREDYGTIG VÆKST: ERHVERVSPLAN 2020-2023.

Teatret svalegangen ønsker hermed at være med til at skabe en erhvervsplan, der er lige så flyvedygtig, som den er ambitiøs, særligt når det gælder de kreative erhverv, som vi er en naturlig del af.
Følgende tilføjelser skal ses som et ønske om at skabe sammenhæng med Kulturhandlingsplanen, hvor visionen er; Aarhus en by hvor kulturen sætter dagsordenen.
Samtidigt har Teatret Svalegangen bemærket, at teatrene og scenekunsten ikke er nævnt i erhvervsplanens afsnit om kreative erhverv.

Vi foreslår derfor følgende tilføjelser:
By-profilering og omdømme:
s. 48 Sætningen linje 10 ændres til: attraktioner, kunstneriske oplevelser, events og shopping…
s. 51 Sætningen linje 20 ændres til: En løbende koordinering mellem city brand-aktørerne, de kunstproducerende organisationer og Aarhus events, sikrer maximalt branding-udbytte af byens mange events og oplevelser.
Ny Klimaplan:
s. 55 Til sætningen linje 24 tilføjes formulering: det er derfor afgørende at borgere, virksomheder, organisationer, og vidensinstitutioner inddrages i udarbejdelsen af en forpligtende klimaplan, der viser vejen for at Aarhus får reduceret sit CO2 udslip. Ligeledes er det oplagt at involvere kunstneriske institutioner, der arbejder strategisk for at ændre mindsettet og narrativerne i befolkningen, som f.eks. Teatret Svalegangen med projektet ’United Change’.
Hvem:
Aarhus Kommune i samarbejde med forsyningsvirksomheder, organisationer og vidensinstitutioner, samt kunstneriske organisationer som f.eks. Teatret Svalegangen med projektet: United Change.
NB: United Change, er kunstnerisk formidling af FNs 17 Verdensmål, hvor Teatret bl.a. samarbejder med Aarhus Vand, NRGi, UNDP, udøvende kunstnere mv.

Kreative erhverv:
s.68 Vil gerne opponere mod sondringen mellem kreative erhverv og de traditionelle oplevelseserhverv, Det er ikke en sondring, der tegner det reelle billede af kulturlivet i en by af Aarhus` størrelse. Ej heller af hvorledes alt skabes i naturlige partnerskaber mellem kreative organisationer. Ordet ’traditionelle’ bør fjernes.


Linje 10. Til sætningen om oplevelseserhverv tilføjes: turisme, gastronomi, museer, scenekunst, sport og fritid.
Linje 16, tredje afsnit tilføjes; Det er ikke muligt at tale om værdien af de kreative erhverv eller oplevelseserhvervene som en afgrænset størrelse. Dette gælder også i forhold til rekruttering og fastholdelse af talenter og specialkompetencer i byen. Fastholdelse af kunstneriske kompetencer i området er også et fælles anliggende. Fx er antallet af skuespillere, der bliver boende i byen efter endt uddannelse af afgørende forudsætning for scenekunsten i Aarhus. Dette kan kun lykkedes ved at begge fokusområder styrkes.

Afsnittet med de kreative erhverv bør tilføjes et afsnit om
Kunstneriske arbejdspladser som forudsætning for de kreative erhverv:
Den globaliserede verden har skabt en helt anden mobilitet hos moderne kunstnere. Man kan sagtens udbrede sin kunst til hele verden uanset bopæl, men man bor, der hvor der er kunstneriske arbejdspladser, puljer, midler, muligheder og faciliteter til at udvikle og arbejde med den.
Ønsker Aarhus at fastholde kunstnere, der kan styrke den kreative industri, hvilket bl.a. er de dramatikere og skuespillere, der uddannes fra Statens Scenekunstskole i Aarhus, bør man investere i såvel kulturudviklingspuljen som den Østjyske Filmfond. Derudover kunne man markant løfte de kulturinstitutioner, som er medvirkende til at fastholde kunstnere og kulturaktører permanent i Aarhus. Det er f.eks. tydeligt, at de skuespillere, der har lavet tilknytningsaftaler med f.eks. Teatret Svalegangen eller skuespillere, som det er lykkedes at få midler fra frie puljer til enkeltopførelser eller basisdrift, efterfølgende har slået sig ned i byen. Det har bl.a. betydet, at de har etableret egne kompagnier, og dermed skabelsen af flere kunstneriske arbejdspladser i byen, samt styrkelse af den kreative industris mulige rekrutterings grundlag.
Dette er en forudsætning, hvis de kreative erhverv i Aarhus i fremtiden, ikke alene som det er tilfældet i dag, skal benytte sig af højtbetalte profilerede kunstnere fra Kbh.
I fremtiden skal vi i Aarhus ikke kun berømmes for vores rammer, men for vores kunstnere!

Med venlig hilsen

Per Smedegaard, direktør og kunstnerisk chef Teatret Svalegangen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Teatret Svalegangen, Per Smedegaard

Indsendt

05/11/2019 12:28

Sagsnummer

HS4675365

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H124

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Konsulent Michael Allermann

D +45 29 20 80 98