Gå til hovedindhold

Høringssvar

Erhvervsplan 2020-2023 "Partnerskaber for bæredygtig vækst"

Ny erhvervsplan. Skal gods og vare leveres til Aarhus om natten.

Høringssvar til ny erhvervsplan.

Afsnit: Fokus på fem centrale udfordringer, afsnit 5.

Hvordan håndterer vi, at flere borgere og større erhvervsaktivitet fører til øget trængsel.

Skal gods og varer leveres til Aarhus om natten? JP Aarhus fredag den 11. oktober 2019.

Miljø og sundhed.

Der er flere undersøgelser som peger på at natarbejde er sundhedsskadeligt.
Man mener at der er en sammenhæng mellem natarbejde og forskellige kræftformer, herunder brystkræft, prostatakræft, tyktarms- og endetarmskræft, samt hjertekar sygdomme og diabetes.
En undersøgelse af 18.015 sygeplejerskers livsforløb viste også større risiko for Alzheimers sygdom og demens, hvis de har arbejdet om natten.

Sikkerheden.

En chauffør som arbejder om natten skal hele tiden se sig over skulderen.
Typisk sker leveringen i butikkernes varemodtagelse, som kræver både nøgler og kode som chaufføren skal være i besiddelse af.
Det faktum kan både være stressende og angstprovokerende for chaufføren, ikke mindst da de ofte kører med værdigods / let omsættelige varer.
For at øge sikkerheden for chaufføren, skal vognmændene kalkulere med 2-mands betjente biler.

Støjgener for beboere. (miljøbutikker).

Ja, der kan forebygges ved at det kun er eldrevne lastbiler som må kører i bybilledet om natten, Men det er typisk ikke lastbilen som generer, da den jo bare er en del af det normale lydbillede og i langt de fleste tilfælde bliver slukket når der læsses af. Det er langt oftere chaufførens håndtering af varer der giver gener, såsom skubben med diverse rulle-burer fra f.eks. mælkemanden, eller skraldemanden der flytter med spande, løftevognen der skramler når den bliver trukket over asfalten osv.

Løsningsforslag.

Man bør derimod i langt højere grad se på hvordan vi får pendlerne til at tage den offentlige trafik ind til byen.
Vi oplever jo at flere og flere unge flytter ud i yderområderne pga. høje ejendomspriser på både eje- og lejeboliger.
Der har tidligere været forslag fremme om at lave parkeringsområder evt. overvågede, hvor pendlere kunne parkere og tage offentlig transport ind til byen.
Naturligvis til en pris man ikke kan sige nej til.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

3F Transport, Logistik og Byg

Indsendt

05/11/2019 12:35

Sagsnummer

HS6095514

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H124

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Konsulent Michael Allermann

D +45 29 20 80 98