Gå til hovedindhold

Høringssvar

Erhvervsplan 2020-2023 "Partnerskaber for bæredygtig vækst"

Høringssvar fra kreative og kunstneriske skoler inden for folkeoplysningen på Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023

Vi har med interesse læst udkastet til Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023 og finder det spændende, at der er fokus på både uddannelse og kreative erhverv. Disse områder er centrale for de folkeoplysende foreninger, som netop arbejder med design, kunst, kreativitet og dermed er med til at understøtte vækstlaget inden for kreative erhverv i Aarhus.
Vi hører til under Sport & Fritid, men tilstræber at fungere tværmagistralt, og i denne relation har vi meget at byde på i forbindelse med Erhvervsplan 2020-2023.
Vi arbejder under Folkeoplysningsloven med innovation, kreativitet indenfor det uformelle læringsmiljø og bidrager i høj grad til at løfte den bypolitiske udvikling og målene om at gøre Aarhus til en spændende og tiltrækkende by.

Vi vil også i fremtiden gerne bidrage til at opfylde målsætningerne i ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”, fordi vi er relevante aktører i forhold til områderne: Uddannelse, Kreative Erhverv og Kulturturisme. Vi vil derfor gerne tilbyde at indgå i partnerskaber, så vi sammen med erhvervslivet kan udbygge disse områder og dermed sammen skabe ”links” hertil.

Helt konkret bidrager vores skoler med:

Brobygning i uddannelsessystemet:
Vi er brobyggere mellem de studerende og erhvervslivet via uformel, kreativ undervisning, der meget bl.a. får unge videre ind på ungdomsuddannelser og videregående kreative uddannelser som arkitektskoler, kunstakademier, universiteter m.v. Vi tilbyder også længere, kreativ kunstnerisk uddannelse for alle aldre, der vil klædes på indenfor det kunstneriske felt, for efterfølgende at finde en levevej herigennem. Dermed bidrager vores kursister til et mangfoldigt og varieret kreativt vækstlag, som gør Aarhus til noget særligt.

Kulturturisme:
Vores skoler tiltrækker mange besøgende fra et meget stort opland.
På den måde bidrager vi til at få besøgende til byens erhvervsliv og butikker m.v. samtidig med, at vi med alle vores kunstnere og brugere skaber synergi med byens øvrige kulturliv f.eks. via besøg til Godsbanen, ARoS, Kunsthal Aarhus, byens gallerier m.v.

Kreative Erhverv:
Kursister fra vores længerevarende kursushold er ofte aktive aktører inden for det kreative erhverv, hvor de som designere, kunsthåndværkere og kunstnere starter egen virksomhed og bidrager til byens mangfoldighed.
Som arbejdsgiver for en række kunstnere, designere og kunstnere bidrager vores skoler til, at netop disse grupper får et meningsfyldt arbejdsliv. Vores arbejdspladser muliggør, at de kan være udøvende og selvstændige erhvervsdrivende med en indkomst fra deres arbejde som undervisere. På Skolen for Kunst & Design er der 20 designere og kunstnere ansat, og på Århus Kunstakademi er der mere end 40 kunstnere og kunsthåndværkere tilknyttet.
Vi understøtter udkastet til U-days i erhvervsplanen, og glæder os til, at vores område og tilbud også bliver inviteret ind til kommende arrangementer. Vi har en række uformelle uddannelsestilbud, som giver en fri og uafhængig tilgang til det kreative vækstlag. Derudover spiller kurser inden for Folkeoplysningen en vigtig rolle i forhold til at styrke medarbejdernes fritidsliv gennem meningsfyldte aktiviteter i socialt samvær. Det gælder både lokale og internationale medarbejdere, der kan få et større netværk i Aarhus gennem et kursus.

Vi vil også gerne deltage i evt. start-ups omkring innovative og kreative iværksættermiljøer, nye vækstlag og uddannelser indenfor kreativitet – så Aarhus kan vise sin store bredde i tilbud inden for uddannelse, efteruddannelse og kurser.

Vi ser frem til, at de kunstneriske og kreative folkeoplysende foreninger bliver yderligere indtænkt og inddraget i arbejdet med Erhvervsplan for Aarhus.

Med venlig hilsen

Winnie Rehné, Skoleleder for Skolen for Kunst & Design
Marianne Gasbjerg, Rektor for Århus Kunstakademi

SKOLEN FOR KUNST & DESIGN:
Kerneområderne på Skolen for Kunst & Design:
• Forberedende dagskole: 9 ud af 10 af skolens elever kommer hvert år igennem nåleøjet til en kreativ videregående uddannelse på landets arkitekt- og designskoler.
• Kreativ ungdomsuddannelse: HF Kunst & Design i samarbejde med Aarhus HF og VUC. Et kursusforløb for kreative unge, der ønsker at kombinere kreativitet med en gymnasial uddannelse.
Skolen for Kunst & Design, Klosterport 4, 8000 Århus C, tlf. 86 182 182, post@kunstogdesign.dk, kunstogdesign.dk


ÅRHUS KUNSTAKADEMI
Århus Kunstakademi har i mere end 50 år givet kunstnerisk udfordring til mere end 1000 kursister om året. Undervisninger foregår på et højt fagligt niveau, som både udfordrer den ambitiøse kursist og kursisten, som ønsker mere helhed i sin hverdag. Vi tilbyder et længerevarende forløb, som giver den enkelte mulighed for at få egen kunstnerisk karriere efterfølgende. Mange af disse billedkunstnere bliver efterfølgende en del af det kunstneriske vækstlag i Aarhus. Århus Kunstakademi påtager sig en væsentlig rolle i forhold til at oplyse, undervise og uddanne borgere som kompetente kulturbrugere, og bidrager med sin placering i centrum til en værditilvækst for andre institutioner og handlende i nærområdet.
Århus Kunstakademi, Vestergade 29, 8000 Aarhus C, tlf. 8613 8144, info@aaka.dk, aaka.dk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Gasbjerg

Indsendt

06/11/2019 12:16

Sagsnummer

HS6607485

Informationer

Startdato
Svarfrist
Hørings-id

H124

Kontakt

ERHVERV OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Borgmesterens Afdeling

Konsulent Michael Allermann

D +45 29 20 80 98