Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Indsigelse til temaplan om vedvarende energianlæg, solenergiområde nr. 3.

Vi er generelt positivt indstillet over for solceller som vedvarende energikilde, men vi vil gerne gøre indsigelse mod Solenergiområde 3, da det er vigtigt, at anlægge en generel fornuftsbetragtning og stille krav og i sidste ende vurdere, om eventuelle negative konsekvenser af anlægget på det pågældende sted overstiger de positive konsekvenser for en den vedvarende energiforsyning.

Vi vil på det kraftigste bede Jer revurdere solenergiområde 3’s beliggenhed umiddelbart op til munkebakkevej-kvarteret (Munkebakkevej, Visselbjergvej). Området er smukt placeret nær mark, skov og i tæt forbindelse til kysten.

Placering af solenergiområde 3 vil for borgere beliggende ud mod Hjortshøjvej betyde meget stor risiko for genskær fra panelerne, transformatorstøj og el-påvirkningen, når anlægget placeres så tæt på vores bebyggelse. Det vil desuden betyde væsentlig forringelse af ejendomsværdien.

Vi håber på, at fremadskuende politikere vil tænke på at gøre solenergiområde 3 mindre og dermed undgå at det ligger nært bebyggelse/parcelhuskvarter. Så solenergiområde 3 kun placeres i forlængelse/tæt på motorvej.

Vi har læst indstilling samt tilhørende bilag og må med forundring erfare, at der planlægges placering af et solcelleanlæg tæt på privat bebyggelse. Dette område er et attraktivt udviklingsområde for kommunen som en naturlig udvidelse af byen.

Som miljørapporten selv vurdere bør solenergiområde 3 reduceres i den endelig afgrænsning på grund af boliger og beskyttelseslinjer (Miljørapport, samlet vurdering s. 39).

Som det fremgår af oversigtskort for solenergiområde nr. 3 er der store arealer, som ikke ligger direkte op ad bebyggelse, hvorfor vi henstiller til, at solenergianlæg placeres der, til minimal gene for omkringliggende bebyggelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Heidi og Søren Rasmussen

Indsendt

08/11/2019 - 14:07

Sagsnummer

HS1088184

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Temaplan
Initiativ
Planstrategi og Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.