Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

"Modigt" eksperiment med menneskeliv

To kæmpe vindmøller ønsker et flertal af politikerne i Aarhus Byråd at opstille på Aarhus havn.
Et "modigt" eksperiment de ønsker at udsætte naboer til havnen for - Naboer, som der er en del af, og som poltikerne vel ønsker, der skal komme flere af. Her tænkes især på byudviklingen på Aarhus Ø. Naboer, som skal leve med en monoton, visuel larm 24 timer i døgnet. Mange har end ikke andre vinduer fra deres lejligheder, de kan kigge ud af, end at kigge ud mod denne monotone "larm". Hjemmet vil for disse mennesker kunne blive et ubehageligt sted at være.
Ca. 1 km har beboerne på Aarhus Ø til det foreslåede område for møllerne - stakkels dem! Fra at have haft en skøn rolig naturoplevelse uden for døren/vinduet, og til at få en "forvokset ventilator" tæt på, må være skræmmende. Dog er der langt flere, end beboerne på Aarhus Ø, der bor tæt på eller med udsigt til havnen og bugten, som bliver tvunget til at se på denne uro, som disse kæmpe møller frembringer.
Ønsker man som borger i Aarhus by at bo bynært og med udsigt til bugten, er der kun ét valg, og det er med udsigt til havnen pga. netop havnens naturlige placering ved bugten. - Ærgerligt politikerne vil tage denne rolige naturoplevelse fra folk, og hermed pålægge bugtudsigten en monoton visuel larm.
Vindmøller er, med den viden vi har i dag, et godt alternativ til det store forbrug af naturens ressourcer - fossile brændsler - men da der findes alternative muligheder for opsætning af kæmpe vindmøller på havnen, altså på havet, hvorfor dog så ødelægge den skønne bugtudsigt med den monotone visuelle larm, samt derudover at eksperimentere med menneskeliv. For mange vil denne evindelige uro i luften betyde stress.
Om man er til vindmøller eller ej, har ikke betydning for, om det visuelle indtryk er voldsom i længden. Man har ikke selv mulighed for at styre styrken på vingernes rotteren. Det der bevæger sig, fanger ens syn, øjet er særligt følsomt overfor bevægelse i det perifære synsfelt. En bevægelse man ikke bare kan se bort fra.

Hvor fremgår den evidensbaserede videnskab på det sundhedfaglige område om, eller rettere beviset på, at det igennem flere år ikke er skadeligt for mennesket, at se på en monoton bevægelse igennem flere dage, uger, og år?
Og så er der jo også støjen - lavfrekvensstøjen???? Og skyggepåvirkningen?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

L. Jensen

Indsendt

14/11/2019 08:32

Sagsnummer

HS3351698

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.