Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Kommune og lokalplanlægning, vindmøller ved Vosnæs

Jeg har et sommerhus som er gået i arv og som igen skal gå i arv og er således kommet i området siden 1968 og vi vil også gerne kunne komme der i fremtiden. Jeg og min familie nyder dette fristed i skønne omgivelser med skov og strand og ikke mindst med stilheden, så vi kan sidde ude i det fri og bare nyde stilheden.
Vi er ingenlunde modstandere af vedvarende energi, men kommunen bør nøje overveje, hvilke projekter, der er mest hensigtsmæssige – herunder mindst indgribende
Placeringen af vindmøllerne som planlagt ved Vosnæs, vil uvægerligt medføre store gener for de omkringboende, ligesom landskabet og den omkringliggende natur vil lide væsentlig skade.
Bla. vil fritidshusområdet være i en afstand, hvor støj og syn højst sandsynligt vil kunne genere.
Dette vil for nogen betyde, at de må fraflytte, da de netop har valgt dette område, med meget lidt støj, da de er meget støj følsomme.
Endvidere giver det også stor bekymring mht. vurdering og evt. salg i fremtiden, værdiforringelse.
Målet er udbygning af vedvarende energi kan og skal nåes – men det bør ikke ske ved udbygning af landvind i særlig beskyttelsesværdigt landskab, når der findes mindre indgribende og mere effektive løsninger.
Endelig er det vanskeligt at se, hvordan projektet er foreneligt med planloven og kommunens egne landskabelige vurdering af området ved Vosnæs.
Kommunen opfordres derfor til, at idé projektet ved Vosnæs udgår af den påtænkte ændring af kommunalplanen og søge alternativ gennemførelse af målsætningen om udbygningen af vedvarende energianlæg.

Med venlig hilsen
En høringsberettiget beboer i Havhusene
Pia Frandsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pia Frandsen

Indsendt

19/11/2019 12:09

Sagsnummer

HS0586624

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.