Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

To kæmpevindmøller på Aarhus Havn - et eksperiment med borgernes sundhed

En af visioner for Aarhus Ø er, at området skal være særlig attraktivt. I ”De bynære havneområder” fra 2006 beskrives detaljeret visionerne for Aarhus Ø – og man er ikke i tvivl, her bliver det attraktivt at bo. Se følgende citat:

"Spændende arkitektur, miljøorienteret byggeri, god tilgængelighed, attraktiv kollektiv trafikbetjening, store offentlige byrum, små lokale pladser og grønne områder, promenade- og opholdsarealer langs alle kaj- og kanalkanter, visuel kontakt med vand og skibe, er nogle af de ingredienser der skal medvirke til at gøre den nye bydel særlig attraktiv."
Kilde: De bynære havnearealer, dispositionsplan for de nordlige områder, udgivet af Aarhus Kommune, 2006

I dispositionsplanen er ikke nævnt et ord om vindmøller.
Der er vægtige grunde til, at man ikke placerer vindmøller tæt på eller midt i en storby. Og man bør altid lade tvivlen komme borgerne til gode!
• Der er støjgener – og der er store debatter om, hvor og hvordan støjen skal måles.
• Der er uenighed om, hvordan lavfrekvens lyde påvirker helbredet.
• Der laves løbende undersøgelser af, hvorvidt støjen giver stress, hovedpine, søvnbesvær, hjerteproblemer mv., når man bor i nærheden af en vindmølle. Og resultaterne er ikke entydige – og forskerne peger på at der må flere undersøgelser til.

Derfor kom det som en stor overraskelse at politikerne i Aarhus planlægger af placere to kæmpevindmøller, (150 m høje) mindre end 1400 m fra Aarhus Ø.

Tanken er, at der skal bo ca. 10.000 -12.000 personer på Aarhus Ø. Hvordan tør man overhovedet eksperimentere med så mange borgeres livskvalitet?

Jeg bor selv i Isbjerget og er dybt bekymret for fremtiden for Aarhus Ø. Det glæder mig, at der også er politikere i kommunalbestyrelsen, der har sagt fra ift. at placere vindmøllerne på land. Et eksempel til efterfølgelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristin Blach Petersen

Indsendt

24/11/2019 13:22

Sagsnummer

HS2652342

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.