Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Aarhus Ø

Jeg istemmer mig ligeledes mine naboer på Aarhus Ø og deler et høringssvar, som beskriver mine bekymringer.

Jeg frygter støjgenerne - der gives ingen garanti for, at vi ikke kan høre vindmøllerne. Vi hører i forvejen ofte støj fra de yderste dele af havnen, når vindretningen er ‘rigtig’. Jeg frygter at vores dejlige Aarhus Ø mister sin charme og attraktivitet, at lejlighederne bliver usælgelige og at det ikke længere er et sted, hvor folk har lyst til at blive boende.

En af visioner for Aarhus Ø er, at området skal være særlig attraktivt. I ”De bynære havneområder” fra 2006 beskrives detaljeret visionerne for Aarhus Ø – og man er ikke i tvivl, her bliver det attraktivt at bo.

Spændende arkitektur, miljøorienteret byggeri, god tilgængelighed, attraktiv kollektiv trafikbetjening, store offentlige byrum, små lokale pladser og grønne områder, promenade- og opholdsarealer langs alle kaj- og kanalkanter, visuel kontakt med vand og skibe, er nogle af de ingredienser der skal medvirke til at gøre den nye bydel særlig attraktiv.

Kilde: De bynære havnearealer, dispositionsplan for de nordlige områder, udgivet af Aarhus Kommune, 2006

I dispositionsplanen er ikke nævnt et ord om vindmøller.

Der er vægtige grunde til, at man ikke placerer vindmøller tæt på eller midt i en storby. Og man bør altid lade tvivlen komme borgerne til gode!

· Der er støjgener – og der er store debatter om, hvor og hvordan støjen skal måles.

· Der er uenighed om, hvordan lavfrekvens lyde påvirker helbredet.

· Der laves løbende undersøgelser af, hvorvidt støjen giver stress, hovedpine, søvnbesvær, hjerteproblemer mv., når man bor i nærheden af en vindmølle. Og resultaterne er ikke entydige – og forskerne peger på at der må flere undersøgelser til.

Derfor kom det som en stor overraskelse at politikerne i Aarhus planlægger af placere to kæmpevindmøller, (150 m høje) mindre end 1400 m fra Aarhus Ø.

Tanken er, at der skal bo ca. 10.000 -12.000 personer på Aarhus Ø. Hvordan tør man overhovedet eksperimentere med så mange borgeres livskvalitet?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anna Michelsen

Indsendt

25/11/2019 17:00

Sagsnummer

HS9950569

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.