Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Vindmøller på Aarhus Havn

Planerne om mulig opsætning af to store 150 meter vindmøller på Aarhus Havn kan umiddelbart lyde besnærende med tanke på den grønne dagsorden. Der er dog nogle væsentlige årsager til, at der ikke bør opsættes så store vindmøller på Aarhus Havn.

En møllehøjde på 150 meter vil i sig selv vil være en voldsom markant ændring af det visuelle udtryk for de mange, som dagligt ser ud over bugten.

Det er dog langt fra kun det visuelle afstandsbillede, der vil ændre sig. De store vinger vil, især først på dagen og i solskin, kunne give visuelle forstyrrelser for rigtig mange mennesker med skiftende lyspåvirkninger ind i folks hjem, hvilket for mange vil opleves dybt forstyrrende og også vil kunne påvirke helbredet negativt.

Lavfrekvent støj er, med de mange gener - også helbredsmæssigt – den kan give, er en evigt tilbagevendende problemstilling omkring store vindmøller. Det må også forventes at blive tilfældet her.

Den gene-risiko skal ingen udsættes for og naturligvis heller ikke de mange tusind mennesker, der har deres helårsbolig indenfor en afstand af 1.500 meter til de påtænkte møller på Aarhus Havn. Aarhus Kommune opfordres derfor kraftigt til ikke at spille hasard med borgernes sundhed og velvære.

Det skal også bemærkes, at det flade havområde ind mod land ikke vil have nogen brydende effekt på hverken lyd eller lys, tværtimod må det forventes, at havet kan forstærke de mange skiftende lyspåvirkninger yderligere.

Med den betragtelige usikkerheder der er forbundet med så store møller tæt ved menneskers hjem, virker det som gamling, på alt for højt plan, med rigtig mange menneskers daglige liv, trivsel og helbred. Hvis møllerne så var den absolut eneste mulige løsning på yderligere grøn energi, kunne det måske være en risiko Aarhus Kommune måtte løbe – men det er så langt fra eneste mulighed og netop derfor, må der her tages hensyn til den risikominimering, også helbredsmæssigt, der er mulig ved valg af andre løsninger.

Tvivlen og den manglende viden om hvordan menneskers sundhed påvirkes af både lavfrekvent lyd, konstant visuel bevægelse og lysglimt - bør på alle måder resultere i at Aarhus Kommunen vælger alternativ placering i behørig afstand fra beboelsesområder. Disse muligheder findes, så der er ingen grund til at spille hasard med folks trivsel og sundhed.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

A Lovén

Indsendt

25/11/2019 21:52

Sagsnummer

HS7883456

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.