Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Temaplan for vedvarende energianlæg

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye har noteret sig, at temaplanen udpeger et område umiddelbart vest for Elev som et muligt område, hvorpå der kan etableres et solenergianlæg. Fællesrådet deler bekymringerne hos mange beboere i Elev for at en tæt placering af anlægget op til bebyggelsen i Elev vil forringe de nuværende landskabelige værdier i området. Fællesrådet lægger derfor afgørende vægt på, at anlægget, hvis det etableres, bliver placeret så langt væk fra bebyggelsen som muligt og i øvrigt indpasses i landskabet - blandt andet ved beplantning, så det ikke skæmmer omgivelserne og ikke generer den nuværende bebyggelse.
Venlig hilsen
Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev og Nye.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Larsen

Indsendt

26/11/2019 17:23

Sagsnummer

HS1546182

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.