Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Vindmøller ved Vosnæs

KULTURLANDSKABET OG FREDNING
De sidste år har som beboer i området ved Gammel Løgten Strand været kaotiske. Årsagen til dette er primært de to modsatrettede udviklinger, som området er ved at tage. På den ene side har vi opsætning af 150 meter høje vindmøller - og på den anden har vi en fredning af landskabet. Fredningsnævnet har nemlig den 17. august 2017 truffet afgørelse om fredning af Kalø Vig ved Rodskov og Eskerod i Syddjurs Kommune.

Fredningen har til formål, at:
- sikre de store landskabelige kvaliteter i området samt i særdeleshed udsigten fra Landevejen mod Kalø Vig.
- bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.
- sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter.

Derfor synes jeg det er altafgørende, at man fra Aarhus Kommunes side ikke anerkender de landskabelige kvaliteter i området eller ønsker at sikre de rekreative kvaliteter langs kyststrækningen. Vindmøllerne vil være meget synlige i landskabet, og det vil have varige konsekvenser for oplevelse af national kulturarv og mulighederne for turisme og bosætning i området.

Jeg er selv en ung nytilflytter i 20’erne, der har truffet et livsstilsvalg om at købe hus på landet i Syddjurs Kommune. Dette har jeg til dels på grund af de landskabsmæssige kvaliteter, roen og freden, men også på grund af de rekreative muligheder i området. Jeg er blevet medlem af den lokale kajakklub, og den fremherskende vindretning fra sydvest gør, at kyststrækningen ved Vosnæsgård er en frekvent destination for kajakture på hverdagsaftner og i weekender. Opførelsen af 150 meter høje vindmøller vil naturligvis have en indvirkning på kvaliteten af klubbens ture, da det vil være et forstyrrende element i den ellers meget rolige natur. Det kommer til at have en stor påvirkning på de rekreative aktiviteter i området for både lokale beboere i Syddjurs, men også for beboere i Aarhus Kommune, der går tur, mountainbiker eller sejler kajak.

OPTIMAL PLACERING AF VINDMØLLER
Hvor er det bedst at opstille en vindmølle? Hvis det alene gælder om at maksimere vindmøllens elproduktion er det enkle svar: Der, hvor det blæser mest!

En anden beboer har i et høringssvar valgt at pege på området nord for Lisbjerg forbrændingen omkring motorvejen, og det tilslutter jeg mig af følgende årsager:

1. Der er meget få huse i området tæt på motorvejen
2. Det er tæt på Lisbjerg anlægget (infrastruktur, kabling mm.)
3. Lette tilkørselsforhold til servicering af vindmøller/solceller
4. Vinden er mere stabil i det område, da det ikke er i bunden af en bugt som Vosnæs
5. Forbipasserende kan se at Aarhus er en grøn kommune der kan noget andre kan lære af.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Charlotte Sigvardt

Indsendt

28/11/2019 11:06

Sagsnummer

HS8373858

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.