Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Vindmølle på Havnen

Det er med stor undren at jeg har erfaret, at kommunen har planer om at etablere kæmpevindmøller på havnen lige ud for Aarhus Ø.

Da vi købte vores lejlighed i AARhus (BIG) med udsigten ud over bugten, blev vi forsikret om at der ikke ville blive bygget og der ikke var planer om at bygge noget i udsigten. Jeg er sikker på at de skønne omgivelser også er grunden til, at så mange mennesker har valgt at bosætte sig på Aarhus Ø. Det er et pragtfuldt sted kommunen har været med til at byudvikle, og der er tænkt rigtig mange gode tanker ind i planlægningen for borgernes velvære og trivsel.

Aarhus Ø er byudviklet i samarbejde med kommunen og kommunen har givet tilladelse til -og glæder sig sikkert også glæder sig til- opførslen af de mange nye spændende bygninger og vartegn, som skal bringe velstand til byen. At byrådet så påtænker at placere af 2 kæmpevindmøller lige i udsigten giver ingen mening.
Jeg tænker med gru på den bygningsherre, som er i gang med at etablere Lighthouse lige nu. Lighthouse et byggeri på 40 etager med udsigt over havnen! Det risikerer da at blive bygherrens ruin – og medføre tab for rigtig mange borgere, hvis vindmølleplanen gennemføres. Med en vindmølle i udsigten bliver det jo tæt på umuligt for dem at sælge lejligheder til de planlagte priser, for ikke at tale om det økonomiske tab alle de nuværende ejere af lejligheder med udsigt over havnen og bugten risikerer at få ☹

Jeg forstår ikke at byrådet, som jo skal arbejde FOR byens borgere, kan overveje at pådrage op mod 10.000 skattebetalende borgere på Århus Ø en lang række ubekendte gener. Jeg forstår ikke at man tør gamble med borgernes helbred – eller for den sags skyld kommunens pengekasse. De dokumenterede gener vil ganske sikkert på sigt medføre øgede sygedage, øget pres på læger, måske langtidssygemeldinger og det, der er værre. Hvem er det I lytter til, når disse beslutninger skal tages? Der bliver talt branding og Vestas – Det lyder ikke til at det er borgernes hensyn, der er taget i ed, eller deres interesse i varetager?

Har man i planlægning af placering tænk over de visuelle gener? (Og jeg taler ikke om man synes en vindmølle er pæn eller ej!) Jeg er glad for, at der er flere høringssvar herinde, som påpeger lys/skygge effekten. Solen står op i øst – lige bag vindmøllerne og vil i mange timer for skabe ubehagelige lyseffekter i borgernes lejligheder. Ligeledes om aftenen når solen går ned vil refleksion af solens stråler skabe store visuelle gener. Lys/skygge effekten – eller stroboskoplys problemet er fint beskrevet i et af de andre høringssvar, hvor en borger må sidde for nedrullede gardiner på arbejde, for at undgå hovedpine når solen skinner på vindmøllen. Når problemet allerede er stort på land, hvordan vil det så ikke være, når vandets refleksion forstærker effekten? Nattehimlen vil ligeledes blive gennemskåret af svingende røde lygter på vingespidserne. Det er alt andet end den fred og idyl, som blev markedsført med planlægningen af Århus Ø.

Her er et eksempel på lys og skygge effekten – den er virkelig oplysende og interessant at se:
https://www.youtube.com/watch?v=lksCda1pOIg

Lydgenerne er også værd at overveje. Hvad sker der når lyden fra en kæmpevindmølle møder et højhus? Jeg har ikke kunnet finde et eneste eksempel på hvad der sker med lyden, når man placere en ”havvindmølle” inden for 1,5 km. fra et højhus? Måske er det fordi ingen tidligere har tænkt at det var en god ide?
Der er lavet en masse studier om hvordan vindens hastighed øges omkring højhuse. Da lyden rejser med vinden må man også kunne forestille sig at lydens intensitet bliver højere? Jeg ved det ikke, men det bør undersøges meget grundigt, inden man spilder kommunens penge ved først at bygge møllerne, og så efterfølgende må tage dem ned igen.

Et anden problem for lydgenerne er, at AARhus’s arkitektur virker som et amfiteater. De fine gamle græske og romerske amfiteatre var kendetegnende ved, at man kunne høre en nål tabes på scenen helt på de bagerste rækker og man kunne høre skuespillerne viske. Det samme er gældende for byggeriet lavet af BIG. Vi bor på 7. etage og kan høre hvert et fodtrin i gruset og alt hvad forbipasserende taler om nede på promenaden. Det generer ikke i dagligdagen fordi lydbilledet er afvekslende, og der jo ofte er stille perioder. At have en mølle stående, som ALDRIG står stille vil konstant generere støj, og når så byggeriet faktisk forstørre hele lydbilledet risikerer det at blive en katastrofe. Det har i forvejen været svært at vænne sig til de lavfrekvente lydbølger, som kommer fra færgerne. Men heldigvis er denne gene kun periodevist og har en begrænset tidshorisont.

Jeg vil opfordre byrådet til at tænke sig rigtig godt om inden I træffer en beslutning. Problemet stopper jo ikke når beslutningen om at opstille en mølle er taget. Herefter skal I bruge tid og ressourcer på at håndtere klager fra de mange beboerne på Århus Ø, som er generet af lysreflektioner og larm. Derefter står I med 2 nye udfordringer nemlig enten at skulle betale for at få nedtaget møllerne eller betale kompensation og derudover efterfølgende komme til at betale for de helbredsmæssige udfordringer der opstår hos folk: øgede lægebesøg pga søvnbesvær og andre uforklarlige symptomer og sygedage med hovedpine, stress eller langtidssygemeldinger. Hvilket giver et øget pres på sygedagpenge og udgifter til sundhedssektoren – der jo i forvejen er belastet.

Prøv at regne lidt på hvor mange havvindmøller I ville have råd til at bygge, hvis I sparede jeres tid til klage-sagsbehandling, kompensationer og behandling af de op mod 10.000 Aarhus Ø beboeres efterfølgende helbredsmæssige udfordringer, ved at droppe vindmøller på havnen og i stedet bygge vindmøller på havet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Risager

Indsendt

02/12/2019 14:06

Sagsnummer

HS3593221

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.