Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Vindmøller på Aarhus Ø

Jeg er blevet bekendt med Århus Byråds forslag om placering af 150 m høje vindmøller på Aarhus Ø.

Jeg er tilhænger af vedvarende energi og generelt meget begejstret for tankerne om vindenergi.

Men jeg er virkelig bekymret for specielt den lavfrekvente støj, som vindmøllerne kommer til at producere. Jeg er overbevis om, at det kan få alvorlige helbredsmæssige problemer for beboerne på Århus Ø. Vi kommer til at være meget tætte på møllerne.

Derudover er jeg bekymret over de visuelle ændringer, opstilling af møllerne vil få. Både for så vidt angår genskin og konstant bevægelse med lysglimt i vores lejligheder. Jeg tænker også at udfordringen her kunne gå hen og blive af helbredsmæssig karakter.

Der er ingen grund til at udsætte så mange mennesker for mulige helbredsmæssige risici, når der er alternative placeringsmuligheder. Og det er der!

Vindmøllerne er kommet for at blive, men jeg mener de bør etableres i lang afstand fra boligområder. Til havs, hvor vinden også giver mere luft i vingerne og derned mere energi.

Jeg vil derfor klart opfordre til, at man genovervejer placeringen af vindmøllerne og ikke løber nogen risiko for os borgere ved at opstille vindmøller så tæt på vores beboelser.

Tvivlen og den manglende viden om, hvordan menneskers sundhed over tid påvirkes af både lavfrekvent lyd, konstant visuel bevægelse og lysglimt, bør på alle måder resultere i, at Aarhus Kommunen vælger alternativ placering i behørig afstand fra beboelsesområder.

Nemlig til havs.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Connie Vejlin

Indsendt

02/12/2019 16:00

Sagsnummer

HS6254127

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.