Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Solcelleanlæg ved Sabro. Høringssvar fra 17 beboere.

Området er placeret umiddelbart syd for sabro by til opførelse af solcelleanlæg over 50 Ha.
Det udpegede område udgør ca 200 Ha.
Det er ikke hensigtsmæssigt.
Hele området er i kommuneplanen udpeget som område med god landskabskarakter, en del som bevaringsværdigt landskab.
Halvdelen mod øst er udpeget til kommende skovrejsning. Den del er præget af meget gamle levende markhegn og beskyttede diger, en lille urørt skov (det gamle Sabro krat), et permanent afgræsset overdrev, flere lavbundsarealer, Storkesig bæk systemet som er beskyttet vandløb. Flere stykker fredskov. Det vedlagte billede fra Sabro krat illustrerer udmærket områdets karakter i den østlige halvdel.
Hele dette område danner sammen med Vindskoven et bælte ned langs med Lyngbygård å til Brabrand sø, det hele udlagt som bevaringsværdigt landskab.
Mod vest lapper solcelleområdet ind over det bevaringsværdige landskab mod Borum Eshøj, og klods op af det beskyttede naturområde Borum Eshøj med gravhøjene og broncealderhuset. Dette påpeges også i kommunens miljøvurdering side 42.
Det var udsigten fra Borum Eshøj, der i broncealderen utvivlsomt var motivationen til at anlægge gravhøjene.
Miljøvurderingen konkluderer ligeledes at: „den endelige afgrænsning vil formentlig blive noget reduceret på grund af boliger og de forskellige udpegninger og beskyttelse.“
Dette skal ses i lyset af, at danmark har forpligtet sig til at opfylde FNs mål om naturområder. Dette indebærer at 17% af kommunens areal skal være natur i 2025.
Tilbage bliver der langt under 100 Ha, som yderligere bliver reduceret ved den evt kommende motorvej. Det grænser imidlertid klods op af beboelse langs Stillingvej fra Sabro Korsvej og mod syd, Viborgvej fra kommunegrænsen forbi Sabro Kro og til Vistoftvej, samt en del fritliggende ejendomme syd for Viborgvej. Ligeledes bliver anlægget placeret direkte op til Sabro by.
Etablering af solceller området vil begrænse mulighederne for skovrejsning i forbindelse med den evt kommende motorvej, med henblik på støjdæmpning og afskæmning.
Et solcelleanlæg med et areal på 50 Ha vil her i landet kunne forventes at producere 10mw. Til sammenligning er det, hvad halvanden havvindmølle producerer, eller lidt mere end hvad et lille varmeværk som Sabro halmvarmeværk producerer som varme.
Vi kan med rette stille spørgsmålstegn ved egnetheden af området til opstilling af solceller. I det hele taget det hensigtsmæssige i opstillingen af relativt små solcelleområder klattet ud over Århus kommune, med høje jordpriser og efterhånden begrænsede pladsforhold.
Kommunen kunne overveje at etablere et samarbejde med andre kommuner om etablering af fælles store anlæg. 1000 ha flad dårlig landbrugsjord burde være til at finde vest for Silkeborg, uden at genere en masse mennesker, ikke helt uvæsentligt, hvis grøn energiomstilling i kommunen skal ske med borgernes opbakning.
Vi vil derfor anbefale at tage arealudlægget ved Sabro ud af den fremtidige planlægning for vedvarende energi i Aarhus kommune.
Alle nedenstående beboere er bosat indenfor det udlagte område.

Torben Selst Viborgvej 727 Sabro
Søren Hansen, Inger Hansen Viborgvej 733 Sabro
Peter Blæsild Andreassen Viborgvej 727 Sabro
Søren Giessing, Ann Stanley Andreassen Viborgvej730
Peter Holm Viborgvej 721
John Petersen Viborgvej 731
Tage Johannesen Viborgvej 737
Jørgen Lau Pedersen, Susanne Lau Pedersen Viborgvej 732
Bodil Larsen, Ole Nielsen Viborgvej 743
Jonas Koch Jensen, Jannie Gustafsson Stillingvej 112
René Sørensen, Henriette Madsen Stillingvej 108
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Selst m.fl

Indsendt

03/12/2019 11:04

Sagsnummer

HS4701230

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.