Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Alternative placeringer af solcelleanlæg

Hej.
Spændende temaplan, omend jeg tænker, at vi på sigt nok kommer til at se "produktion" af energi til forbrug lidt mere grænseoverskridende ift. "forbrug", da ikke alle steder er lige velegnede til omsætning af omformere som fx vindmøller og solcelleanlæg.
Frem for at udfordre kommende målsætninger om øget natur i Danmark, bør vi måske istedet se på, hvordan solenergiandelen kan øges ved - som planen også skriver delvist:
- integration i eksisterende og nye tagarealer. Både private og kommunale.
- flydende solenergiøer i havet (under udvikling)
- indbygning i sydvendte skråninger/dæmninger på fx vej- og banevolde
- støjskærmning langs øst-vest-gående højklassede veje og baneforbindelser.

Vindmøller nær boligområder har uheldige sundhedsmæssige virkninger i form af bl.a. infralyd, som er mangelfuldt undersøgt i dybden. Tværkommunale projekter om land- og havenergi burde være at foretrække. Der udvikles pt. nye koncepter til flydende vindmøllefundamenter, der reducerer monteringsomkostningerne markant.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Rosenkrantz Riber

Indsendt

04/11/2019 - 20:17

Sagsnummer

HS3032860

Informationer

Startdato
Svarfrist
Høringstype
Temaplan
Initiativ
Planstrategi og Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Hørings-id

H125

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Ledelsessekretariatet
Kommuneplanafdelingen
Tlf. 4185 9776

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.