Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvidelse af Gammelgårdsskolens distrikt

Jeg er forælder til to børn på Gammelgårdsskolen, og jeg er nervøs for de ændringer, den foreslåede distriktsudvidelse for skolen vil medføre.
Resultatet af dette forslag til distriktsudvidelse er, at mange af de nuværende elever vil flytte til privatskoler. Åbyhøj er et ressourcestærkt område, hvor vores børns uddannelse ligger os meget på sinde. Vi vil gerne et integreret samfund, og det afspejler skolen idag også. Men bliver det på bekostning af vores børns skolegang, melder vi fra. Mine børn er tilmeldt privatskole, men jeg håber ikke, det bliver nødvendigt at benytte denne løsning.
Vi er meget glade for skolen, men vi er heller ikke blinde for de udfordringer, skolen har. De seneste kvalitetsrapporter har alle vist et tydeligt billede af, at skolen har nogle fantastiske lærere, pædagoger og ledelse, men at det halter med de fysiske rammer. Der er simpelthen ikke plads nok. Der skal i år bygges om og til, men det vil knap nok løse de manglende klasselokaler, der er brug for i øjeblikket. Det vil derfor være halsløs gerning af udvide distriktet, før disse byggerier er færdige. Desuden er det under al kritik, at en af kommunens største skoler, ikke har idrætsfaciliteter til at dække deres egne behov.
En anden bekymring af den ændrede elevsammensætning en udvidelse med Bispehaven vil medføre. En stor del af eleverne herfra kræver en anden faglig prioritering, hvilket vil gå ud over alle børn på skolen. Ressourcerne til elever på Ellekærskolen er 3 gange så høj som til elever på Gammelgårdskolen. Det er ikke rimeligt, at forvente en skole skal løfte denne opgave uden at tilføre ressourcer.
En eventuel distriktsudvidelse må vente, til den nye skole i Gellerup er klar, og til at Bispehavens udvikling er sat i gang. Der sker store omvæltninger i disse områder, men lad nu være med at ødelægge en lokal skole, der i så fin stil varetager en stor integrationsopgave. Det vil give bagslag på alle områder.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marie Pilgaard Kragballe

Indsendt

03/10/2019 - 11:13

Sagsnummer

HS5471348

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126