Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Høring af forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Indstillingen vedrører fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen på Ellekærskolens matrikel fra skoleåret 2020-21. Der vil være skoledistriktsændringer i forbindelse med fusionen, hvor dele af Tovshøjskolens og Ellekærskolens distrikter tilføres Skjoldhøjskolen og Gammelgårdsskolen.

Byrådet har den 14. august 2019 vedtaget en indstilling om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen. Forslaget er en del af aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som er indgået af alle byrådets partier den 22. maj 2019. Aftalen indebærer blandt andet, at der skal bygges en ny skole i Gellerup til skoleåret 2025-2026.

Såfremt der er spørgsmål til høringen, kan chefkonsulent Birgit Møller kontaktes på tlf. 41 85 90 31.

Læs mere om høringen i vedlagte dokumenter.

Materialer (5)

Høringssvar (137)

GAMMELGAARDSKOLEN

Kære byråd, Vi er forældre til en dreng i 2. klasse på Gammelgaardsskolen samt en dreng, der skal begynde i 0. klasse efter sommerferien. Vi deler skolebestyrelsens og mange andre foræl...

Pas på Gammelgårdsskolen

Kære Byråd Som mor til et barn på Gammelgårdsskolen og forhåbentlig to børn mere i de kommende år bliver jeg nødt til at udtrykke min bekymring og enorme frustration over jeres planer o...

BEKYMRING

Kære Aarhus Kommune Vi står her nogle år før vores datter skal starte i skole. Vi er flyttet til Åbyhøj og særligt gammelgårdsskoledistriktet grundet det gode omdømme. Vi så frem til at...

Udvidelse af Gammelgaardsskolens distrikt

Jeg er far til to børn på Gammelgaardskolen, og vi har en helt fantastisk skole. Det har vi fordi at skoleledelsen og personalet arbejder hårdt og fokuseret på at rumme og inkludere sko...

Gammelgaardsskolen - kritik af fusionsforslag

Kære Byråd Vi har altid med glæde sendt vores fire børn i den lokale folkeskole, Gammelgaardsskolen. Det har hidtil været et nemt valg, idet skolen har et højt, fagligt niveau, har foku...

Gammelgårdsskolens distrikt

Som forældre til et barn på Gammelgårdsskolen og et der snart skal starte, vil vi udtrykke vores store bekymring omkring ændring af Gammelgårdsskolens distrikt. Allerede nu er det tydel...

Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Høring af fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Høring af indstilling om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Gammelgaardskolen

Hej Det er bekymrende at i politikere forestiller jer at der kan pakkes flere børn ind i en skole som i forvejen er presset på antal børn. Skolen er i forvejen meget slidt og både inden...

Høringssvar fra Aarhus Lærerforening

se vedlagte fil

Vi kan ikke klare mere..

Kære byråd Jeg håber at I vil udskyde hele projektet til Gammelgårdskolen er fuldt udbygget til at være tidssvarende. Samtidig håber vil jeg opfordre jer til at udtænke en løsning hvor...

Omlægning af skoledistriktet

Kære Byråd i Aarhus Kommune. Jeg henvender mig som forældre til tre børn, hvoraf de to allerede går på Gammelgårdsskolen. Både vores børn og os forældre er rigtig glade for skolen, men...

PROBLEMATISK INDSTILLING

Generelt betragtes indstillingen som problematisk for at fastholde Gammelgårdsskolen som et stærkt kommunalt skoletilbud. Pladsmæssigt er Gammelgårdsskolen på nuværende tidspunkt udford...

Fusion af Torvshøjskolen og Ellekærskolen

Jeg kan fuldt ud støtte de af Skolebestyrelsen for Gammelgårdsskolen og Forældrebestyrelsen i Åbyhøj Dagtilbud høringssvar vedrørende forslag om fusion af Torvshøjskolen og Ellekærskole...

Skoledistriktsændring, Gammelgårdsskolen

Jeg vil gerne udtrykke min bekymring for sammenlægningen af skoledistrikterne. Vi købte hus i Gammelgårdsskolens distrikt for at sikre vores børn en god skolegang i en lokal skole. Hvis...

Distriktsændring for Gammelgårdskolen

Som forældre til en pige i 1. klasse på gammelgårdskolen og en pige i børnehave med skolestart sommeren 2021, er det med stor bekymring vi læser de foreslåede distriktsændringer til Gam...

Høringssvar, bekymring angående Gammelgårdsskolen- Forberedelse og komunikation er alt afgørender

Som nabo tog forhåbentligt kommende forældre med opstart i 2020 har ønsket altid været at bakke op om den lokale skole. Både af geografiske grunde, men i høj grad også af sociale grunde...

Høringssvar til forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Som nytilflytter til Aarhus kommune og forældre til to børn, som vi håber skal gå på Gammelgårdsskolen, bekymrer det fremlagte forslag for skolerne i området os meget. Vi valgte netop a...

Fusion

Som forælder til kommende skoleelever på Gammelgårdskolen, vil jeg gerne tilslutte mig de andre bekymrede forældre i området. Som forældre er vi af den klare overbevisning at man skal s...

Nyt skoledistrikt for Gammelgårdsskolen

Som nabo til Gammelgårdsskolen har ønsket altid været at bakke op om den lokale skole. Både af geografiske grunde, men i høj grad også af sociale grunde. Folkeskolen danner grundlag for...

Høring af forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Vi, Christian og Louise, forældre til et barn i Dagtilbud i Åbyhøj, er enige med bekymringerne udtrykt i høringssvaret fra Åbyhøj dagtilbud. Vi ønsker med dette høringssvar at udtrykke...

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM FUSION AF TOVSHØJSKOLEN OG ELLEKÆRSKOLEN

Jeg, som forælder til kommende skoleelever på Gammelgårdskolen, vil gerne tilslutte mig de andre bekymrede forældre i området. Som forældre er vi af den klare overbevisning at man skal...

Fusion

Som forældre til børn jeg tænkte skulle gå på Gammelgårdsskolen er jeg nødt til at udtrykke min bekymring vedrørende dette forslag om fusion. I min optik virker det som en meget overile...

Gammelgårdsskolen fusion

Jeg er dybt rystet over at der så kort tid efter sidste års problemstillinger allerede ligger et nyt vanvittigt “tilbud”. Det gør mig bange for at i VIL finde en måde at ødelægge vores...

Ændring af skoledistrikter

Kære byråd Jeg henvender mig til jer, da i igen mener der skal ske ændringer i mine børns skoledistrikt. Jeg vil erklære mig enig i Gammelgårdsskolens bestyrelses høringssvar som er ind...

Distriktsændring for Gammelgårdsskolen

Det er med stor bekymring, vi læser jeres planer om fusion og Ellekærskolen og Tovshøjskolen og de planlagte ændringer af skoledistriktet for Gammelgårdsskolen. Vi har en dreng, der ska...

Høringssvar

Som far til en dreng i første klasse på Gammelgårdsskolen, og en pige, som skal starte efter sommerferien, ser jeg med stor bekymring på den fremsatte indstilling til omlægning af skole...

Gammelgaardsskolen - skoledistriktet skal ikke ændres

Jeg er bekymret for Gammelgaardsskolen fremtid. Pas på med at forringer denne folkeskoles faglige niveau - hvis det sker sætter de ressourcestærke forældrene i Åbyhøj blot deres børn i...

Hvordan sikres opbakningen til Gammelgårdsskolen?

Høringssvar: Hvordan sikres opbakningen til Gammelgårdsskolen? På vegne af forældregruppen for de 80 børn i Børnehuset Børneliv ønsker forældrerådet at gøre opmærksom på vores bekymring...

Indstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Flere midler hvis Gammelgårdsskolen skal løfte Bispehaven

Vi har en søn i 6. klasse og en datter i 4. klasse på Gammelgårdsskolen. vi ønsker med dette høringssvar at udtrykke vores bekymring over kommunens beslutning om at ændre Gammelgårdssko...

Distrikt-sammenlægning

Hermed betragtninger fra en bekymret forældre i Aabyhøj. Med tre børn, en i 0. En børnehave og en snart i vuggestue, ser vi frem til de kommende år forankret omkring skole, fritidsaktiv...

Sammenlægning af skoledistrikt

Ang. ændring af skoledistrikt i Åbyhøj Jeg vil erklære mig enig i høringssvaret, som skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen har indsendt. Der skal langt flere ressourcer til rådighed fo...

Høringssvar vedrørende forslag om fusion af Torvshøjskolen og Ellekærskolen

Vi kan fuldt ud støtte de af Skolebestyrelsen for Gammelgårdsskolen og Forældrebestyrelsen i Åbyhøj Dagtilbud høringssvar vedrørende forslag om fusion af Torvshøjskolen og Ellekærskolen...

Høringssvar vedrørende fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Se vedhæftede

Høringssvar fra UngiAarhus Vest

se vedlagte fil

Ændring af skoledistrikter

Kære Aarhus Kommune - Kære Aarhus Byråd Så er det tid til endnu et høringssvar – et høringssvar der henleder tankerne til mit seneste høringsvar, som jeg fremsendte for ca. 1 år siden....

Udvidelse af skoledistrikt for Gammelgårdsskolen

Vi skriver et høringssvar til den nye plan om sammenlægning af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, da der som en del af denne plan vil blive en udvidelse af skoledistriktet for Gammelgårdss...

Udnyt arealet, som ligger ved siden af skolen

Der er lavet en aftale om en ny skolestruktur i Vestbyen, som nu er i høring. En del af aftalen er, at der sker ændringer i skoledistrikterne, herunder i Gammelgårdsskolens distrikt. Ne...

Indstillingen tjerner ikke sit formål

Generelt betragtes indstillingen som problematisk for at fastholde Gammelgårdsskolen som et stærkt kommunalt skoletilbud. Pladsmæssigt er Gammelgårdsskolen på nuværende tidspunkt udford...

Høringssvar vedr. nyt skoledistrikt for Gammelgaardsskolen - #Voresfolkeskole

Jeg er far til tre børn på Gammelgaardsskolen og har altid været glad for skolen, dens indsats for børnenes læring og trivsel og dens mangfoldighed. Der er udfordringer nok – vi har de...

Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen - konsekvens for Gammelgårdsskolen

Kære byrådsmedlemmer Jeg er far til to børn på Gammelgårdsskolen og kan 100% tilslutte mig skolebestyrelsens konstruktive høringssvar, det svar burde i mine øjne være tilstrækkeligt til...

Skoledistriktsændring - gammelgårdsskolen

Jeg er mor til en dreng der går i 1. Klasse på gammelgårdsskolen. En skole hvor lærere, pædagoger og ledelse løfter opgaven på utrolig fin vis. En skole hvor forældreopbakningen er stor...

Bekymrende ændringer på Gammelgaardsskolen

Vi er forældre til en dreng i 1. klasse på Gammelgaardsskolen og har to drenge mere på vej, som jeg gerne så starte på skolen. Det burde ikke være svært at vælge den lokale skole til, f...

Tænk på børnene!

Tænk på børnene!

Dårlig timing for ændring af skoledistrikt for Gammelgårdsskolen i Åbyhøj

Det er stort set et år siden, at vi sidst var ved tasterne i forhold til kommunens ønske om at ændre i skoledistrikterne. Sidste gang brugte man sparekrav og integration som motivation...

Udvidelse af Gammelgårdsskolens distrikt

Kære politikere Jeg har 3 børn på Gammelgårdsskolen Jeg er helt enig med alle de øvrige bekymrede indslag og de mange bekymrede stemmer i lokalområdet. Jeg håber I vil læse alle indslag...

Høringsvar

Som forældre til et 1. klasses barn og et kommende skolebarn på Gammelgårdskolen finder vi det dybt bekymrende, at der med den foreslåede skoledistriktsændring vil tilføres flere elever...

Høringssvar vedrørende forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Det er med stor interesse, at man har kunne læse om den foreslåede fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, hvor dele af Tovshøjskolens og Ellekærskolens distrikter foreslås tilført Sk...

Distriktsændring Gammelgårdsskolen

Høringssvar vedr forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen Vi har læst forslaget om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, der bla. indebærer at Gammelgårdsskolens distrikt...

Høringssvar vedrørende forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Høringssvar er vedhæftet som pdf

VEDR. ØGET ELEVTAL PÅ GAMMELGÅRDSSKOLEN

Det er med stor bekymring at vi som forældre til børn/barn på Gammelgaardsskolen gennemlæser det stillede forslag. I sin tid valgte vi bl.a. at bosætte os i Gammelgaardens skoledisktrik...

Angående Gammelgaardsskolen

Vi flyttede til Klokkerbakken, beliggende i Hasle, i 2015, bl.a. fordi vi havde hørt mange gode ting om Gammelgaardsskolen. Nu skal vores to børn til at gå på skolen, og den skolestart...

Bekymring om øget elevtal på Gammelgårdsskolen

Kære Aarhus Byråd Som forældre til to børn – et skolebarn i 1. klasse på Gammelgårdsskolen og et barn som forventeligt starter i år 2022, så ser jeg med stor bekymring på ændringen af s...

Høringssvar vedr. udvidet skoledistrikt, Gammelgårdsskolen

Høringssvar vedr. udvidet skoledistrikt, Gammelgårdsskolen Det er med stor beklagelse, at vi har læst Børn og Unges indstilling til Aarhus Byråd om fusion af Tovhøjsskolen og Ellekærsko...

Vedr. øget elevtal på Gammelgårdsskolen

Med den fremtidige fusion af to skoler og dermed indskrivningen af et større antal børn på Gammelgårdsskolen fra Bispehaven, ønsker jeg med dette høringssvar at få belyst de udfordringe...

Ghettogårdsskolen

Som forælder til to fremtidige skolebørn og bosiddende i Gammelgårdsskolens distrikt, har jeg med bekymring læst planerne om udvidelsen af Gammelgårdsskolens distrikt. Planer der virker...

Bekymrende

Jeg har nu læst mange af de høringssvar, der er skrevet og som mor til et skolebarn og snart to mere, deler jeg de bekymringer der er fremlagt af andre forældre. Jeg kan på nuværende ti...

Høring af forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Vi er tilflyttere til området på baggrund af en velfungerende skole, og vores datter står til at starte på Gammelgårdsskolen år 2022. På baggrund af de gennemlæste høringssvar og kontak...

Gammelgårdsskolen: Giv os en chance for at have indflydelse

Kære byråd Jeres planer om at tilføre flere elever fra socialt belastede områder til Gammelgårdsskolen bekymrer os. Vi støtter en folkeskole, der er bredt sammensat af børn fra alle soc...

Skoledistriktsændringer – Gammelgårdsskolen

Kære politikere, Vi er forældre til kommende børn på Gammelgårdsskolen, og vi er dybt bekymret over de fremlagte planer for ændringer af skoledristrikterne. Gammelgårdsskolen har et rig...

Er der plads til flere børn i de nuværende lokaler på Gammelgårdsskolen?

Jeg har tidligere siddet i dagtilbudsbestyrelsen, hvor vi skulle nednormere antallet af børnehavepladser, da de var blevet i overskud ifølge kommunens fremskrivninger. Nogle pladser ble...

Høringssvar, konsekvenser af udvidelse af skoledistriktet

Høringssvar Jeg har et barn på Gammelgårdsskolen. Vi har aktivt valgt folkeskolen til fordi skolen har sådan et godt ry. Vi er endda købt hus efter den gode skole. Skolen er fantastisk...

Tilpas faciliteter først !

Hvilke forhold får børnene og lærerne? Jeg har to børn der går på Gammelgaardsskolen. Min ældste datter har gået på Frederiksbjergskole i det meste af indskolingstiden, men da vi flytte...

Bekymring vedr. udvidelsen af Gammelgårdsskolens distrikt

Kære Aarhus Byråd, Jeg er bekymret for konsekvenserne af den aktuelle fusion af skoledistrikter. Min datter skal starte i skole i 2022 og tilhører Gammelgårdsskolens distrikt. Jeg har k...

Indstilling om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Indstilling om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

distriktsudvidelse for Gammelgårdskolen

Det er problematisk at man ønsker fusionering uden at man tilføjer flere resourcer. Hvorfor vil man ødelægge noget som fungere rigtig godt. Er beslutningen dokumenteret af faglig dygtig...

Skoledistrikter i vestbyen

Kære byråd. Jeres tidligere forslag og større skoledistrikter i hele byen blev som ventet modtaget dårligt over hele byen og i lod det falde til jorden..... en del af planen? Næste, og...

høringssvar vedr. indstilling om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte til

Gammelgårdsskolen - ideologisk kamp eller fornuftig løsning?

Vi har med interesse læst materialet for aftalen og kan genkende mange af de bekymringer som udtrykkes i høringssvar vedr. den del af aftalen der berører Gammelgårdsskolen. Det gælder b...

Bekymring for udvidelsen af Gammelgårdsskolens skoledistrikt

Jeg er forælder til en dreng i 3. klasse på Gammelgårdsskolen og til en datter, der skal starte i 0. klasse i 2020. Jeg er bekymret for, hvad forslaget om ændringen af distriktsgrænsern...

Høringssvar vedrørende fusion af Tovshøjsskolen og Ellekærskolen, samt ændringen af skoledistrikterne i vestbyen, primært Gammel

Høringssvar vedrørende fusion af Tovshøjsskolen og Ellekærskolen, samt ændringen af skoledistrikterne i vestbyen, primært Gammelgaardsskolen Kære politiker i Århus byråd Som forældre ti...

Skal velfungerende skoler ”straffes”?

Der har været mange overvejelser, inden dette høringssvar er kommet ned på skrift. Og jeg kan ikke lade være med at undre mig over disse ”tilfældigheder”; - Hvorfor bliver vi som foræld...

Udvidelse af skoledistrikt - Gammelgårdsskolen

Som forælder til to kommende elever på Gammelgårdsskolen med skolestart henholdsvis 2021 og 2022, er jeg bekymret for, hvad forslaget om ændringen af distriktsgrænserne kommer til at be...

Høringssvar vedr. udvidet skoledistrikt, Gammelgårdsskolen

Vi er forældre til en dreng i 1. klasse på Gammelgårdsskolen, og har en søn mere, der efter planen skal starte efter sommerferien. Som udgangspunkt har både vores søn i 1. klasse, og vi...

forslaget om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Kære byråd, Mit navn er Ellen Holmen Mouritsen, og jeg bor i Åbyhøj med min familie. Min datter går i 3. klasse på Gammelgaardsskolen, og min søn skal efter planen starte i 0. klasse ef...

Indstilling om fusion af Tovhøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Indstilling om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Høringssvar vedr. fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Se vedlagte fil

Udvidelse af skoledistrikt

Kære politikere. Vi håber I giver jer god tid til at læse det yderst velargumenterede høringssvar fra skolebestyrelsen på Gammelgaardsskolen. Som forældre til tre børn - hvor to af dem...

Høring af forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Gammelgaardsskolen - udvidelse af skoledistrikt.

Høringssvar Vi har læst og diskuteret den foreslåede ændring af skoledistrikterne. Vi har en søn i 1. klasse på gammelgaardsskolen. Gammelgaardsskolens bygninger er noget ramponeret og...

Bekymring om øget elevtal på Gammelgårdsskolen

Gode folkeskoler er vigtige for vores by. Den gode folkeskole skal ikke kun rumme alle, men også tiltrække alle. Den gode folkeskole skal være så god, at der skal noget helt særligt til...

Vedrørende udvidelsen af Gammelgårdsskolens distrikt

Som bosiddende i Gammelgårdsskolens distrikt og med ét barn i 0. klasse og to yngre børn har Gammelgårdsskolens høje kvalitet, både på læring og trivsel, stor betydning for min familie...

Ændringer af distriktsgrænserne i Aarhus V

Til Aarhus Byråd, Som forælder til en elev på Gammelgårdsskolen, og med to mere på vej, ser jeg med stor bekymring på den foreslåede ændring af distriktsgrænserne. Jeg mener at den fore...

Udvidelse af gammelgårdskolens distrikt

Høringssvar – Udvidelse af Gammelgaardskolens distrikt Jeg er sikker på at alle ønsker en god skolegang for alle børn i Århus, men kommunens nyeste forsøg på med nogle kreative stregteg...

Et skolepolitisk selvmål

Som forældre til to børn på Gammelgaardsskolen vil vi gerne bakke op om skolebestyrelsens grundige og nuancerede høringssvar, der i 5 konkrete punkter oplister problemstillingerne i for...

Distriktændringer for Gammelgårdsskolen

Se vedhæftede høringssvar

Distriktsændring Gammelgårdsskolen

Vedhæftet er høringsvar fra Forældrebestyrelsen i Åbyhøj Dagtilbud.

De fysiske rammer på Gammelgårdsskolen er allerede sprængt

Distriktsændringen, hvor en del af Tovshøjskolen og Ellekærskolens elever fremover skal høre under Gammelgårdsskolen distrikt, vil få store konsekvenser for Gammelgårdsskolen. De fysisk...

Der skal være plads til børnene på Gammelgaardsskolen

Kære politikere Min søn skal starte på Gammelgaardsskolen næste sommer. Det skal han, uanset hvor skoledistrikternes grænser går, og vi ser det som en fordel, at han kommer i klasse med...

Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Distriktsændring Gammelgaardsskolen

Aarhus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C Høringssvar vedr. den planlagte ændring af skoledistrikter i Vestbyen Som forælder til en nuværende elev på Gammelgaardsskolens 3. år...

Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

se vedlagte fil

Gammelgaardsskolen distriktsændringer

se vedhæftede fil

Distriktsændring Gammelgaardsskolen

Kære Byråd. For at opretholde et attraktivt skoletilbud på alle skoler i Vestbyen mener jeg, at der med distriktsændringerne bør medfølge ressourcer til samtlige skoler - uden undtagels...

Distriktsændring Gammelgaardsskolen

Til rette vedkommende. Som forælder til to børn på gammelgaardsskolen er jeg nødt til at gøre opmærksom på min bekymring omkring planerne om at udvide skolens distrikt. For det første e...

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Skjoldhøjskolen

se vedlagte fil

Høringssvar fra MSO

se vedlagte fil

Nedlæggelse af Ellekær Dagtilbud

se vedlagte fil

Pres ikke Gammelgaardsskolen ud over kanten

Jeg kan kun anerkende Århus’ Byråds arbejde for at ændre beboersammensætningen i udsatte boligområder i Århus, herunder i Bispehaven. Men jeg er dybt bekymret for at de vedtagne distrik...

Hav blik for hvordan pladsmangel påvirker elevernes trivsel og lærernes arbejdsmiljø

Til politikerne i Aarhus Byråd Jeg er oprigtig bekymret for den manglende hensyntagen til Gammelgaardsskolens pladsproblemer i forbindelse med distriktudvidelsen. Skolen er på nuværende...

Høringssvar: Vedr forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Kære Aarhus Byråd Jeg har læst jeres forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen som en del af aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup. For det første vil jeg gerne unde...

Hvorfor et socialt eksperiment på Gammelgårdsskolen

Som forældre til et barn i 0. klasse på Gammelgårsskolen og et barn som starter i 2022, så har jeg naturligvis forholdt mig til de ringe i vandet som helhedsplanen for vestbyen skal løs...

Hvor vil vi hen med folkets skole i Åbyhøj?

Kære lokalpolitikkere, Som forældre til et barn i 0. klasse på Gammelgårdsskolen og yderligere to i de kommende år, må vi med dette skriv udtrykke vores store bekymring for skolens frem...

Høringssvar vedr. ændring af Gammelgårdskolens distrikt

Høringssvar er vedhæftet som PDF

Skoledistrikt

Beslutningen om at lægge en del af Bispehaven til Gammelgaardsskolens skoledistrikt virker uigennemtænkt og forhastet. Det skal først ske, når det nye Bispehaven står færdigt. 1: Gammel...

Høringssvar - forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen

Jeg har læst indstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen. Gennemføres fusionen i henhold til indstillingen, vil den medføre en række negative konsekvenser for Gammelgaards...

Ændring af Gammelgårdsskolens distrikt

Jeg fremsender hermed mit høringssvar.

Vedr. udvidelsen af Gammelgårdskolens distrikt

Som forældre til to børn på Gammelgårdskolen har vi med interesse læst materialet omkring udvidelse af skolens distrikt som led i fusionen mellem Ellekærskolen og Tovshøjskolen. Helt ov...

Hvor meget kan Gammelgårdsskolen løfte?

Den foreslåede distriktsændring, hvor en del af Bispehaven tillægges Gammelgårdsskolen, kan sætte gang i en uheldig udvikling for Gammelgårdsskolen, hvor forældre vil vælge skolen fra....

Pas på Gammelgårdsskolen

Kære Aarhus Byråd. Jeg har stor respekt for den indsats byrådet lægger i at ændre beboersammensætningen i Bispehaven. Jeg håber virkelig det lykkes. Jeg forstår også godt behovet for at...

udvidelse af Gammelgårdskolens distrikt

Kære Byråd Jeg har læst jeres forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen som er en del af aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Det er jo gan...

Udvidelse af Gammelgårdsskolens distrikt

Kære politikere Vil I ikke nok hjælpe mig med at sikre mine børn og deres kammerater en fortsat god og behagelig skolegang på Gammelgårdsskolen? Jeg finder det bekymrende, at I overveje...

Voting with my feet

I fortiden, jeg sagde til min familie og venner i USA, hvis folkeskolen er god nok for kronprinsfamilien, er det god nok for os. Ind jeg flyttede familien til Aarhus fra KBH, vælgte jeg...

Høringssvar vedr. udvidelse af skoledistrikt

Århus Byråd Åbyhøj Rådhuset 30. september 2019 Rådhuspladsen 2 8000 Århus C Høringssvar vedrørende forslag om ændrede skoledistrikter og betydningen heraf for Gammelgårdsskolen i Åbyhøj...

Høringssvar om skoler i Aarhus V

Det fremlagte forslag vil lægge pres på folkeskolen, og vil tvinge lokale børn ud på privatskoler. Folkeskolen skal være mangfoldig, men den skal være bæredygtig - ellers taber alle , f...

nye skoledistrekt

Til Århus Byråd Sidste år lykkedes I ikke med at ændre skoledistrikter i hele kommunen - nu vil I så forsøge 'kun' at ændre skoledistrikter i vestbyen. Og det er selvfølgelig ok at ændr...

Folkeskole kontra privatskole

Kære Aarhus Byråd, Jeg har ikke løsningen på de udfordringer, man forsøger at løse ved at gennemføre den aktuelle fusion. Derfor er dette høringssvar lidt for ‘nemt’ at skrive, da jeg i...

Udvidelse af skole distrikt, Gammelgaardsskolen

Min klage går på at i vælger at udvide med noget der svarer til en hel klasse pr. årgang på Gammelgaardsskolen, hvor lokalerne, både klasselokaler og fag lokaler, i forvejen er alt for...

Lad os passe på vores fælles folkeskole

Elevsammensætningen vil med ændringerne udfordre fagligheden, økonomien og opbakningen til skolen Med de foreslåede distriktsændringer vil elevsammensætningen på Gammelgaardsskolen ændr...

Udvidelse af Gammelgårdsskolens distrikt

Jeg er forælder til to børn på Gammelgårdsskolen, og jeg er nervøs for de ændringer, den foreslåede distriktsudvidelse for skolen vil medføre. Resultatet af dette forslag til distriktsu...

Distriktsudviddelse af Gammelgaardsskolen

Her vedlagt skolebestyrelsen for Gammelgaardsskolens høringsvar, som vi har sendt ind pr. email. Vi vælger at lægge høringssvaret på høringsportalen også, da flere har spurgt til vores...

Udvidelse af Gammelgaardsskolens distrikt: Hvorfor risikere at ødelægge noget som er godt?

Indledningsvist ønsker vi selvfølgelig at udvise forståelse for udfordringerne på skoleområdet i vestbyen. Når det så er sagt, er det dybt bekymrende for os at læse konsekvenserne af de...

Skoledistrigt sammenlægningen

Jeg er som forældre bekymret for denne sammenlægning! Den bliver for det første implementere alt for hurtigt og inden skolerne kan nå at blive rustet til at løfte disse nye opgaver, for...

Skal vi virkelig stifte Privatskolen Åbyhøj?

Kære Århus Byråd. Jeg er mor til en nuværende 0. klasses elev på Gammelgårdsskolen samt to mindre børn, der forventeligt starter i 2022. Jeg har med bekymring læst planerne om at lægge...

Attraktivt skoletilbud i Åbyhøj

Kære byråd. Jeg har læst aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Mit navn er Bo Sundgaard. Jeg bor i Åbyhøj, og er far til en pige i 1. klasse på Gammel...

Hvorfor sådan et hastværk? Ændring af skoledistrikter

Så vidt jeg forstår forslag til ændring af skoledistrikter, så skal Gammelgårdsskolen allerede fra til sommer/de kommende 0.kl. modtage elever fra ca halvdelen af Bispehaven. Skolen er...

Ændring af skoledistrikter

Kære Århus byråd Nu lykkedes I ikke med sidste år at ændre skoledistrikter i hele kommunen - nu vil I så forsøge 'kun' at ændre skoledistrikter i vestbyen. Og det er selvfølgelig ok at...

Gammelgårdsskolen

Jeg er bekymret for, hvordan Gammelgårdsskolen vil blive påvirket af de varslede ændringer i skoledistrikterne i vestbyen. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan en udvidelse og n...

Problemet skubbes over til en ny skole

Kan simpelthen ikke se at det her skule løse noget for nogen parter, tværtimod vil det ødelægge alt for Skjoldhøjskolen, da denne vil blive til en ghettoskole, som vil betyde at en mass...

Udvidelse af gammelgårdsskolen distrikt

Jeg kan godt forstå, at der er behov for at "gøre noget". Men jeg synes ikke, det virker til, at beslutningsgrundlaget og forarbejdet er grundigt nok. I vil udvide distriktet, men jeg h...

Sammenlægning

Som etnisk dansk forældre er denne sammenlægning total uhørt! Vores søn kom ind på skjoldhøjskolen fordi egebakke skolen var fuld og køen er fortsat lang! Men den lokale skole burde vær...
11/10/2019 - 09:15

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126