Gå til hovedindhold

Høringssvar

udvidelse af Gammelgårdskolens distrikt

Kære Byråd

Jeg har læst jeres forslag om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen som er en del af aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Det er jo ganske glimrende men hvad med et attraktivt skoletilbud i Åbyhøj? Her vi ikke brug for det mere?

Det mener jeg vi har brug for!
Et større skoledistrikt ved Gammelgårdskolen vil betyde et større elevtal på en skole der i forvejen er i pladsmangel. Min datter havde sidste år klasselokale i en barak sammen med 100 andre 2. klassebørn, de barakker skulle have været revet ned for 10 år siden! I 1. klasse havde hun klasselokale under jordens overflade. Dette er langt fra optimale for læringmiljøet. At der nu er afsat penge til renovering og udbygning på Gammelgårdskolen er således tiltrængt men stadig kun nok til det antal børn der allerede gå på skolen.
Desuden vil presset på toiletter, idrætsfaciliteter samt legeområder ude og inde være alt for stort hvis der kommer flere børn på skolen.

Desuden sås der tvivl om hvorvidt skolestartsprognosen er til at stole på. De sidste fem år har skolestartsprognosen kraftigt undervurderet elevtallet på Gammelgårdskolen og samtidigt er disse prognoser et af hovedargumenterne for at udvide distriktet for Gammelgårdskolen, det giver ingen mening!. Hvis dette argument ikke er troværdigt vil det ikke være forsvarligt at træffe denne beslutning.

Herudover undrer det mig at I vurderer det nødvendigt at tilføre Ellekær+Tovshøj ekstra ressourcer for at varetage opgaven med at optage børn fra samme område som Gammelgårdskolen, men her vurdere i det ikke nødvendigt at tilføre ressourcer. Hvordan hænger det sammen?

Jeg mener derfor ikke det er ansvarligt at udvide skoledistriktet for Gammelgårdskolen.

Venlig hilsen

Anne Sofie Bach Schou
Lektor, ergoterapeut og Master i Rehabilitering, ansat ved VIA ergoterapeutuddannelsen
Forældre til to børn på gammelgårdskolen samt et barn i dagtilbuddet Digterparken i Åbyhøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Sofie Bach Schou

Indsendt

05/10/2019 - 13:22

Sagsnummer

HS3096399

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126