Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ændringer af distriktsgrænserne i Aarhus V

Til Aarhus Byråd,

Som forælder til en elev på Gammelgårdsskolen, og med to mere på vej, ser jeg med stor bekymring på den foreslåede ændring af distriktsgrænserne.

Jeg mener at den foreslåede ændring vil slå bunden ud af en velfungerende skole, som allerede i dag løfter en stor integrationsindsats. Antallet af elever med behov for sprogstøtte er udtryk for elever som, udover ekstra faglig støtte i faget dansk, ofte kommer med sociale og adfærdsmæssige problemer, og disse børn og familier kræver en ekstra indsats fra lærere, de øvrige børn og forældre at få til at blive en del af klassen og forældresamarbejdet. At gå fra omkring 10% til over 20% med behov for særlig sprogstøtte i ét ryk(2020 tal) vil med et slag ændre historien om Gammelgårdsskolen så en andel af de ressourcestærke forældre, især førstegangsforældre, vil søge andre skoletilbud. Resultatet vil så blive at andelen af elever med behov for særlig sprogstøtte stiger yderligere, og samtidig vil det frie skolevalg udfylde de halvtomme klasser med flere elever fra de omkringliggende skoledistrikter som ikke har de fornødne ressourcer og kulturelle baggrund til at løfte integrationsopgaven. Det vil med andre ord gå ud over alle elevernes læring og trivsel.

Resultatet vil være at Gammelgårdsskolen falder fra hinanden nedefra, én årgang ad gangen, og om få år vil en stor andel af de ressourcestærke børn fra distriktet gå på privatskoler, hvilket ikke kommer nogen til gode, fordi de der ikke er med til at løfte skolen og løse integrationsopgaven.

Mit forslag til at undgå dette er:
Når distriktet ændres således at den østlige del af Bispehaven bliver en del af Gammelgårdsskolens distrikt, så lægges den sydlige del af Gellerup som i dag hører til Gammelgårdsskolen, tilbage til det kombinerede Ellekær/Tovshøj distrikt. Samtidig bakker jeg op om skolebestyrelsens forslag om at udsætte indfasningen et år, således at Gammelgårdsskolen kan nå at blive udbygget til at rumme eleverne og lærerne kan blive uddannede og pædagogiske tiltag igangsat. Det vil også være godt at etablere idrætsfaciliteter der dækker behovet på Åbyhøj-siden af ringvejen.

Disse forslag tager en del af den øgede belastning, og muliggør en mere positiv historie som sammenlægningen. Samtidig løser det problemerne med sikre skoleveje for eleverne fra Gellerup som i dag skal krydse ringvejskrydsets 8 spor på vej til og fra skolen, mens eleverne fra Bispehaven kan gå ned igennem Klokkerparken, forbi skolepatruljen og ned ad fortovet og til skolen, samt for alle de elever der krydser ringvejen for at dyrke idræt i Globus1.

Jeg håber at I vil tage muligheden og gøre en indsats for at bibeholde en god og velfungerende Gammelgårdsskole, og derigennem både sikre bedre integration, sikre skoleveje og tilfredse borgere uanset baggrund, alle med børn i den danske folkeskole.

Med venlig hilsen
Christian Fiil Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Fiil Nielsen

Indsendt

07/10/2019 - 21:53

Sagsnummer

HS9720443

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126