Gå til hovedindhold

Høringssvar

Er der plads til flere børn i de nuværende lokaler på Gammelgårdsskolen?

Jeg har tidligere siddet i dagtilbudsbestyrelsen, hvor vi skulle nednormere antallet af børnehavepladser, da de var blevet i overskud ifølge kommunens fremskrivninger. Nogle pladser blev ændret til vuggestuepladser. Bekymrede var vi som forældrerepræsentanter. For det vi så i bybilledet var mange gravide og unge par, der købte hus. Hvor skulle deres børn være? Kunne det virkelig passer at regnedrengene fra magistraten havde ret?
14 dage senere efter beslutningen var truffet fik vi en hasteindkaldelse til et møde om, at der nu var 37 børnehavebørn, der ikke kunne få en plads i dagtilbuddet! Det kostede det gode miljø i Silkeborgen. En børnehave med en stærk kultur og et fantastisk miljø for børn og voksne. Lad ikke Gammelgårdsskolen lide samme udvikling. Silkeborgen skulle blot have 28 ekstra børn i en periode. Den periode blev så væsentlig længere end lovet. Sporene skræmmer. Tiltroen til at der bliver færre børn i det nuværende distrikt, tror jeg ikke meget på. Det fleste vi kender i området har mindst 2 børn ofte 3 i hver husstand.

Jeg har tre børn på Gammelgårdsskolen og oplever dagligt, hvorledes de dygtige lærere og pædagogers arbejdsforhold er ubeskriveligt ringe. Der er på nuværende tidspunkt 2 klasser, der må deles om et klasselokale. De eneste lokaler, der ikke fungerer som klasselokaler er faglokalerne. Ellers er hver en krog i anvendelse.
En af mine sønner har klasselokale nærmest under jorden. De sidder som sild i en tønde, da det er blevet delt i 2 for at kunne skabe færre vandreklasser. Min datters klasselokale er i en midlertidig barak, der nu har fejret 25 års-jubilæum. Den er ikke beregnet til børn på 11-12 år. Tidligere var det 2.klasserne, der var i barakken. Nu er det 5. årgang.

Vi har haft børn på skolen siden skolereformen og har oplevet, hvorledes flere af personalerne gå ned med stress. En del af det skyldes de fysisk rammer, hvor lydniveauet fra de mange børn, der er stuvet sammen på få kvadratmeter, kan nå svimlende højder. Der bliver tæt og varmt i lokalerne. Det er imponerende, at personalet alligevel formår at levere undervisning og håndtere børnene med de rammer, der er dem budt. Buen er spændt til det yderste.

Ved at lave en ”overgangsordning”, mens vi venter på opførelsen af Gellerup Skole, er jeg temmelig nervøs for, at de mange vandreklasser vil skabe yderligere larm, dårligt arbejdsmiljø og ikke mindst konflikter eleverne imellem, da der fysisk ikke er plads til eleverne. Endvidere besværliggøres lærernes muligheder for at opfylde folkeskolereformens krav om alsidighed herunder bevægelse i undervisningen.
Skolen har 2 gymnastiksale. End ikke en hal til godt 800 børn! Der er ikke et sted, hvor hele skolen kan være samlet på én gang under tag.
Skolens bygninger er slidte. Skolens ledelse og personale gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe gode læringsmiljøer for vores børn. Der er 4 spor/årgang.

Venligst tænk jer om en ekstra gang.

Øvelsen I laver har konsekvenser for børnenes og personalets trivsel, læring og helbred. Det har betydning for antallet af mulige sygemeldinger blandt personalet, som kommunen i sidste ende skal håndtere og betale for.
Venligst drop jeres ide - der må findes andre løsninger!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Yates

Indsendt

09/10/2019 - 17:03

Sagsnummer

HS2647849

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126