Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bekymring om øget elevtal på Gammelgårdsskolen

Kære Aarhus Byråd

Som forældre til to børn – et skolebarn i 1. klasse på Gammelgårdsskolen og et barn som forventeligt starter i år 2022, så ser jeg med stor bekymring på ændringen af skoledistriktet.

Vi frygter at det vil sætte det ellers gode læringsmiljø på Gammelgårdskolen under et gevaldigt pres, når man har tiltænkt at sluse 20% tosprogede elever ind i klasserne - Elever som potentielt kommer med sociale problemer, og som har brug for ekstra sprogstøtte. Umiddelbart lyder det som en hurtig lappeløsning, som ikke er helt gennemtænkt og med store konsekvenser for en ellers velfungerende skole.

Gammelgårdsskolen er i dag en skole med mange ressourcestærke forældre, som støtter op om skolen. Dette er en blandt mange grunde til at den anses som en god og velfungerende skole. Ved at gennemføre en sådan ændring risikerer i at erodere Gammelgårdsskolens fundament og gode renommé. Gammelgårdsskolen vil simpelthen være mindre attraktiv som skoletilbud. Det vil skabe et unødvendigt pres på både elever og lærere, og mange af de ressourcestærke forældre vil fravælge det offentlige skoletilbud, og i stedet vælge privatskoler til.

Vi håber at i ser alvorligt på vores bekymringer, og tager dem til efterretning. Det er vigtigt at Gammelgårdskolen fortsat forbliver en attraktiv folkeskole for områdets børn. Alternativet bliver at de ressourcestærke forældre fravælger Gammelgårdsskolen til fordel for privatskoler.

Derfor stemmer vi for at i udsætter distriktsudvidelsen, og giver os forældre indflydelse på vores børns folkeskole.

Med venlig hilsen
Kristian Holme Hosbond Poulsen og Mette Holme Jensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristian Holme Hosbond Poulsen

Indsendt

09/10/2019 - 20:42

Sagsnummer

HS7026308

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126