Gå til hovedindhold

Høringssvar

Distrikt-sammenlægning

Hermed betragtninger fra en bekymret forældre i Aabyhøj.
Med tre børn, en i 0. En børnehave og en snart i vuggestue, ser vi frem til de kommende år forankret omkring skole, fritidsaktiviteter i gymnastik-foreningen og dagtilbuddene. Vi har netop valgt et område med en sammensætning af elever, der har flere sprog og flere baggrunde. Men som så mange andre, har vi også en grænse.
Så derfor ser vi med bekymring frem til at Gammelgårds-skoledistrikt skal øges med ca. 20 elever. (Selvom nogen siger det kun er 7). Dog op til 25børn ekstra. Og det er forventet, at det vil være børn med øgede behov, socialt, sprogligt og fagligt.
Men tak for forslaget, så fik vi skrevet ansøgningen til opskrivning på privatskole færdig. ( er selv tidligere elev på Aarhusiansk Privatskole så får en fin plads på ventelisten)
Vi har dog følgende kommentarerer:
- bygningerne er små og forældede. Vi foreslår, at B&U udvalget tager på tur til Gammelgårdsskolen, måske forudgået af et besøg på fx Frederiksberg Skole og ser med egne øjne den forskel der er, og samtidig har øje for at forældrene alligevel vælger Gammelgårdsskolen. De allerede planlagte forbedringer, dækker efterslæbet og ikke ekstra-tilførslen.
- når prognosen for elevtal beregnes, mangler der tal for tilførsel af elever fra Børnehaver udenfor distriktet. Fx sendte børnehaven Silkeborgen ca. 15 børn til start 2019 for at tage en tæt på. Mange forældre søger børnehave, der hvor de bor, men flytter til skolen; man kunne starte med at tælle hvor mange, der er startet de sidste 5 år fra anden børnehave end i distriktet.
- når fordelingen af to-sprogede elever planlægges så kan det være en fordel, at se på, om der er andre skoler i Aarhus Kommune, der har en lavere procentdel end Gammelgårdsskolen. Det kan være, at der er plads til at flere skoler opnår samme fordeling og dermed løfter samme byrde som Gammelgårdsskolen.
- der er i udkastet ikke taget højde for udgifter til flere elever, flere elever med særlige behov, ej heller flere udgifter til uventede ekstra indsats fx AKT teams.
Håber vores tanker kan indgå i byrådets behandling af sagen og såfremt, der sker ændringer i forhold ovenstående, forventer vi en ny høringsperiode, så vi har tid til at vurdere ændringerne og give vores lokale besyv med.
Venlig hilsen

Søren Kr. Lücking
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Kr. Lücking

Indsendt

10/10/2019 - 09:53

Sagsnummer

HS9060154

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126