Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hvordan sikres opbakningen til Gammelgårdsskolen?

Høringssvar: Hvordan sikres opbakningen til Gammelgårdsskolen?

På vegne af forældregruppen for de 80 børn i Børnehuset Børneliv ønsker forældrerådet at gøre opmærksom på vores bekymring for den planlagte fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen og ændring af skoledistrikterne.
Vores institution ligger i Gammelgårdsskolens distrikt, og fusionen vil få store konsekvenser for det skoletilbud, som vores børn kan se frem til. Mange af vores børn har store søskende, som allerede går på skolen, og som trives der. Derfor er det med stor bekymring, at vi læser forslaget om en sammenlægning af skoledistriktet med en del af Bispehavens skoledistrikt. For som forligspartierne er enige om, så spiller et attraktivt skoletilbud en afgørende rolle for børnefamiliers trivsel og ønsker om at bosætte sig i et lokalområde – og det gælder naturligvis også i vores del af byen, selvom der ikke tages højde for det i indstillingen.

Det, der bekymrer os mest, er
• At der tilsyneladende er tale om planlagt elevvækst fra et ghettoområde uden tilførsel af ekstra ressourcer. Data viser, at børn fra Bispehaven klarer sig dårligere ift. sprog, karakterer og opstart af ungdomsuddannelse. Dette tages der højde for i ressourcetildelingen til de andre skoler, men ikke til Gammelgårdsskolen.
• At andelen af tosprogede elever i forvejen er høj på Gammelgårdsskolen, og at en yderligere stigning vil få betydning for, hvorvidt der fortsat er et attraktivt skoletilbud i denne del af Åbyhøj.
• At det endelig er lykkes at få lokaler til de eksisterende elever på Gammelgårdsskolen efter at have haft midlertidige lokaler og ”vandreklasser” siden 1988. Nu tilføres skolen ekstra elever, hvad der svarer til mindst en klasse pr. spor, hvortil kommer søskende på de eksisterende spor. Dette er Gammelgårdskolen ikke i stand til at rumme uden betydelige konsekvenser for elever og personale.
• At der planlægges en regulering/begrænsning i andelen af børn med støttebehov (20 %) på den nye skole. Hvilken betydning får det, at den fusionerede skole undtages for henvisning af børn med dansk som andetsprog? Vil det medføre en yderligere elevtilvækst til Gammelgårdsskolen, som ikke fremgår af indstillingen?
• At ændringen baseres på en prognose om faldende elevtal helt frem til 2029. Hidtil har disse prognoser ikke matchet virkeligheden.
Forældrerådet i Børnehuset Børneliv bakker derfor fuldt op om forældrebestyrelsen i Åbyhøj Dagtilbuds anbefaling om, at den foreslåede distriktsudvidelse udsættes, og at der gives fornøden tid til at sikre ordentlige, gennemtænkte og finansierede løsninger, der tager højde for ovenstående bekymringer og udfordringer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nanna Lilhav

Indsendt

10/10/2019 - 10:10

Sagsnummer

HS4285415

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126