Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar

Som far til en dreng i første klasse på Gammelgårdsskolen, og en pige, som skal starte efter sommerferien, ser jeg med stor bekymring på den fremsatte indstilling til omlægning af skoledistrikterne.

Jeg er bekendt med flere forældre til nuværende og kommende skolebørn på Gammelgårdsskolen, som allerede på nuværende tidspunkt undersøger muligheden for privatskole (os selv inklusiv). Det synes nemlig åbenlyst, at den nuværende faciliteter på Gammelgårdsskolen ganske simpelt ikke kan håndtere en udvidelse af skoledistriktet. I forvejen anvendes kælderlokaler og barakker, og alligevel er der underskud af klasselokaler. Hvis Gammelgårdsskolen fortsat skal være et attraktivt folkeskoletilbud, skal faciliteterne forbedres – i stedet gør indstillingen problemet markant større. Gammelgårdsskolen har selv oplyst, at de med det nuværende antal elever, vil mangle 4 klasselokaler til næste år, hvilket betyder at der allerede nu vil være flere årgange med vandreklasser uden fast lokale. Det er ganske enkelt ikke noget vi kan være bekendt, så at øge problemets størrelse med op mod en ekstra klasse per årgang (+ eventuelle søskende) er ganske enkelt hovedløst.

Desuden er det åbenlyst, at den påtænkte udvidelse af skoledistriktet vil kræve markant flere midler til den påkrævede pædagogiske og sociale indsats. Hvis denne opgave væltes over på Gammelgårdsskolen uden et markant tilførsel af midler, vil det på helt generelt plan gå ud over den overordnede kvalitet af Gammelgårdsskolen. Både det pædagogiske niveau og de øvrige tilbud, som er med til at gøre folkeskolen konkurrencedygtig med privatskoler, vil lide last som følge af den fremsatte indstilling. I år er lejrskoler allerede droppet på 2. årgang, og med den fremsatte indstilling vil den slags tiltag utvivlsomt blive nødvendige i langt større grad.

Jeg er meget bekymret for, at denne indstilling vil starte en negativ spiral, hvor de mange ressourcestærke forældre i området vil finde alternative skoletilbud i stedet for Gammelgårdsskolen. På nuværende tidspunkt kan den stærke lokale forankring og opbakning, kompetent ledelse og dygtige lærere kompensere for, at skolens faciliteter er pressede og at ressourcerne ikke er tilstrækkelige. Den fremsatte indstilling vil med sikkerhed tippe balancen, og medføre at mange forældre vil føle sig presset til at finde alternative skoletilbud til deres børn. Den udvikling vil have en selvforstærkende effekt der kun vil øge problemets størrelse.

Jeg vil derfor på det kraftigste fraråde, at Byrådet gennemfører den fremsatte indstilling i sin nuværende form. Det vil ganske simpelt underminere en velfungerende folkeskole, og tvinge langt flere af områdets børn over i private skoletilbud.

Med venlig hilsen
Jeppe Skou Westergaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jeppe Westergaard

Indsendt

10/10/2019 - 10:51

Sagsnummer

HS1904038

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126