Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fusion

Som forældre til børn jeg tænkte skulle gå på Gammelgårdsskolen er jeg nødt til at udtrykke min bekymring vedrørende dette forslag om fusion. I min optik virker det som en meget overilet beslutning med mange manglende elementer såsom ekstra ressourcer. Både de fysiske rammer og fagligt skal der nogle konkrete løsninger på bordet inden det her forslag overhovedet giver mening at overveje. Dernæst mener jeg, at der må flere skoler i spil til at løfte opgaven. Det er en enorm opgave at pålægge Gammelgårdsskolen alene at skulle tage halvdelen af Bispehavens børn allerede i 2020!
Hvis dette forslag bliver vedtaget, er jeg bange for at Gammelgårdsskolen får et forringet niveau, hvilket hurtigt kan føre til at vi er mange der vil søge mod privatskoler i stedet. Jeg tænker ikke, at hensigten med fusionen er at få de kommende børn fra Åbyhøj til at vælge andre skoler fremfor Gammelgårdsskolen?
Jeg håber, at I kan se, at det her ikke holder og genoverveje alternative løsninger.

Venlig hilsen
En bekymret mor
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Hansen

Indsendt

10/10/2019 - 11:16

Sagsnummer

HS4819641

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126