Gå til hovedindhold

Høringssvar

Gammelgaardsskolen - kritik af fusionsforslag

Kære Byråd
Vi har altid med glæde sendt vores fire børn i den lokale folkeskole, Gammelgaardsskolen. Det har hidtil været et nemt valg, idet skolen har et højt, fagligt niveau, har fokus på fællesskab og sociale kompetencer og ikke mindst er det en skole med diversitet. Mangfoldighed er i mine øjne et gode, men i undervisningssammenhæng er det heller ikke uproblematisk, såfremt sproglige og sociale udfordringer ikke ledsages af ekstra tilførte ressourcer i form af ekstra lærerkræfter, specialundervisning m.v. Der er mange ressourcestærke forældre, der er rummelige og bakker op om det nuværende sociale ansvar, som skolen oppebærer. Jeg er overbevist om, at denne gruppe i højere grad vil søge mod fri- og privatskoler, for så vidt, det faglige niveau sænkes og for så vidt, at de pædagogiske tiltag, der også udgør et godt skoleliv (fx lejrskoler, udflugter m.v.) udebliver som følge af, at ressourcerne anvendes til de indsatser, man ikke kan komme uden om som skole. Med det nye forslag for skolerne i Aarhus V., specifikt med en udvidelse af Gammelgaardsskolens distrikt, vil jeg på det kraftigste anmode om:
At der bliver tilført ekstra ressourcer til sprogstøtte m.v. proportionalt med den børnegruppe på 20-25 børn, der estimeres at skulle starte på Gammelgaardsskolen pr. år.
At udvidelsen af skoledistriktet først sker, når skolens bygninger kan rumme det aktuelle antal klasser. Skolen kan ganske simpelt ikke rumme så mange børn.
Med venlig hilsen
Mette Gubi Axelsen, forælder, Gammelgaardsskolen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Gubi Axelsen

Indsendt

10/10/2019 - 20:49

Sagsnummer

HS6035921

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Dagtilbud og skole
Område
Åbyhøj Brabrand - Gellerup
Hørings-id

H126