Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fremkommelighed på Viborgvej på bekostning af beboere på Holmstruphøjvej?

Med den foreslåede løsning med udkørsel på Jernaldervej vil al trafik fra de 179 husstande på Holmstruphøjvej blive ledet direkte forbi undertegnedes parcel på Holmstruphøjvej 199.
Indtil nu har placeringen for enden af Holmstruphøjvej givet en dejlig og ugenert parcel/have, hvilket var årsagen til vores køb i tidernes morgen.
Bliver dette forslag gennemført vil privatbilismen, renovationen, pakketransport mv. medføre markante støjgener, bilos og lysindfald, som vil forringe såvel vores livskvalitet som husets værdi.
Som privatperson kan jeg kun konkludere, at kommunen ved at anbefale en sådan løsning ”ofrer” beboerne tæt på den nuværende afslutning på Holmstruphøjvej for at imødekomme bilismen og trafikken på Viborgvej – hvor fremkommeligheden er anført til at blive forbedret med 2 minutter!
Vi finder dette knæfald for bilismen på bekostning af borgeren helt utilstedeligt og må på det kraftigste tage afstand fra løsningen med gennemkørsel til Jernaldervej og i stedet anmode Byrådet om at vælge løsningen med udkørsel til Viborgvej – i anstændighedens navn.
Vælges ”det franske kryds” vil fremkommeligheden på Viborgvej stort set ikke blive påvirket – så hvorfor skal vi overhovedet diskutere en sådan forringelse for alle i området, når der findes en god løsning for alle?
Skal vores livskvalitet og økonomi ofres for at spare nogle – i denne sammenhæng – få investeringskroner for Aarhus Kommune?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Preben Poulsen

Indsendt

12/11/2019 19:52

Sagsnummer

HS2030137

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128