Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udkørsel, Viborgvej

Efter at jeg helt tilbage i 2014 havde en omfangsrig korrespondance med projektleder Mads Kari Karason fra Aarhus kommune om trafikforholdene på Viborgvej / Holmstruphøjvej, og at han i en svarskrivelse til mig gav udtryk for, at den optimale løsning af problemet var en svingbane ind mod byen og et lysreguleret kryds. Han giver også udtryk for, at det sandsynligvis vil blive etableret, når kommunen udvider Viborgvej, og at der allerede i 2014 blev afsat et budget fra byrådets side.
Nu er tiden så kommet til en høring om opgaven, og forhåbentlig skal der ikke igen gå 5 år, inden arbejdet går i gang, og at kommunen får taget sig sammen til at få en godkendelse af politiet og de ansvarlige myndigheder. Jeg kan forstå, som Mads Kari Karason bedyrer i brevet til mig, at man holder øje med krydset/ problemet, og at det har stort fokus fra alle sider.
Jeg kan forstå, at grundejer foreningen hilser det velkommen, at jeg har bragt problemet, som længe har spøgt op på et niveau, som man fra kommunens side ikke længere kan være overhørig. Der bør handles, (ikke nu men lige nu.)
Vi er en stor skare af beboere som dagligt bliver generet af den øgede trafik på Viborgvej og vores udkørsel fra Holmstruphøjvej og ikke mindst af elcykler og almindelige cykler som kører alt for hurtigt og slet ikke tager hensyn til os bilister, der skal ud på Viborgvej. I stedet får vi en finger og ofte tilråb af værste slags. Jeg har været ude for en cyklist, der bevist kørte ind i siden af min bil, inden jeg kom fri af cykelstien og ud på Viborgvej, og jeg fik adskillige tilråb og ukvemsord med på vejen.
Kommunen har tidligere fået tilsendt et forslag fra mig, hvori jeg fremfører, at det ville være en god ide, at cykelstien ud for Holmstruphøjvej skulle lukkes og henvise cyklisterne til cykelstien på den modsatte side af Viborgvej, som så kunne bruges til cykeltrafikken både ud fra Aarhus og ind til Aarhus, og så kunne man samtidig lave en midterstribe, så cyklisterne ikke var i tvivl om, at der er trafik begge veje ( det ser man bla. På Jernaldervej ) og det virker.
Det er mit bidrag til den forestående HØRING
Med venlig hilsen
Rene’ Holmstruphøjvej 57
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Erik Rene' Christensen

Indsendt

14/11/2019 11:44

Sagsnummer

HS3254408

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Trafik og mobilitet
Område
Hasle Tilst - Brabrand Nord
Hørings-id

H128